Obvestilo o poteku roka (30. 6.) za izbor dimnikarske službe

ponedeljek, 19.6.2017

Obvestilo o poteku roka (30. 6.) za izbor dimnikarske službe

Občina Ljutomer obvešča, da se 30. junija izteče rok za izbor dimnikarske službe.  Zakon o dimnikarskih storitvah (ZDimS) določa, da uporabnik dimnikarskih storitev iz seznama dimnikarskih družb, objavljenega na spletni strani Ministrstva za okolje in prostor (MOP), najkasneje do 30. junija 2017, izbere dimnikarsko družbo za opravljanje dimnikarskih storitev na svoji mali kurilni napravi za obdobje najmanj 12 mesecev. V kolikor so uporabniki zadovoljni z nekdanjim koncesionarjem in želijo, da jim tudi v prihodnje izvaja storitve, ga o tem, skladno z ZDimS, ni treba posebej obvestiti. V primeru neizbire (uporabnik ne izbere dimnikarske družbe do 30. 6. 2017) za uporabnika od 1. 7. 2017 do 30. 6. 2018 izvaja dimnikarske storitve nekdanji koncesionar, če izpolnjuje z zakonom predpisane pogoje (da ima dimnikarska družba dovoljenje in da za to družbo dela dimnikar z licenco).

Seznam dimnikarskih služb je dosegljiv na:  http://www.mop.gov.si/si/delovna_podrocja/dimnikarska_dejavnost/

 

Priponke: