NPK HIŠNIK - brezplačno usposabljanje

petek, 14.2.2020

NPK HIŠNIK - brezplačno usposabljanje

 

V okviru projekta Pridobivanje temeljnih in poklicnih kompetenc, ki je namenjen vsem s srednjo poklicno ali nižjo izobrazbo in so starejši od 45 let, vas vabimo na usposabljanje za:

NPK HIŠNIK - BREZPLAČNO USPOSABLJANJE

Priprava na NPK omogoča kandidatom, da pridobijo certifikat o pridobljeni poklicni kvalifikaciji „hišnik/hišnica“. Kandidati nadgradijo znanja za spremljanje stanja nepremičnine, znanje o opremljenosti in vzdrževanju nepremičnine z napravami ter instalacijami, za izvajanje del, potrebnih za normalno uporabo in obratovanje stavbe ali naprave. Teoretično in praktično znanje obogatijo tudi s predpisi, ki se nanašajo na graditev, urejanje prostora, stanovanjska razmerja, poslovne stavbe, varstva pred požarom, pri delu, varstva okolja.

Program usposabljanja obsega naslednje teme:

1. Varstvo pri delu in varstvo pred požari
2. Zakonodaja – urejanje prostora, graditev objektov, stvarno pravo, stanovanjska razmerja, upravljanje in
vzdrževanje stavb, poslovne stavbe in prostori
3. Varstvo pri delu in varstvo pred požari
4. Organizacija dela - pregledi, ogledi, opozorila, nadzor del, sprejem del
5. Oprema in funkcioniranje osebne delavnice
6. Komunalna in gradbena dela
7. Vodoinštalacijska dela
8. Elektroinštalacijska dela in druga dela

Poklicno usposobljenost „hišnik/hišnica“ pridobijo kandidati s postopkom potrjevanja in preverjanja NPK (nacionalne poklicne kvalifikacije). 

 

Predavatelji: Štefan Novak  / Biljana Postolova / Bojana Verbec

 

VEČ O VSEBINI                      PRIJAVA

 

Dodatne informacije: 

Sašo Pristavec / T: 01 5897 659 / E: saso.pristavec@cpu.si

 

Priponke: