Javno naznanilo – obveščanje javnosti o javni razgrnitvi (17.6.-1.7.2020) pobude za izvedbo lokacijske preveritve zaradi povečanja območja posamične poselitve v k.o.Gresovščak