Javna razgrnitev dopolnjenega osnutka Odloka o spremembah in dopolnitvah Občinskega podrobnega prostorskega načrta za območje Puchove poslovne cone v Ljutomeru

torek, 3.4.2018

Javna razgrnitev dopolnjenega osnutka Odloka o spremembah in dopolnitvah Občinskega podrobnega prostorskega načrta za območje Puchove poslovne cone v Ljutomeru

 

Dopolnjen osnutek odloka SD OPPN Puchova cona v Ljutomeru bo javno razgrnjen od 3. do 17. 4. 2018 na oglasni deski Občine Ljutomer in na spletni strani občine.

Javna obravnava gradiva bo potekala v sredo, 11.4. 2018, ob 15. uri v sejni sobi Občine Ljutomer, Vrazova ulica 1, 9240 Ljutomer.

 

Občina Ljutomer

Priponke: