Ajpes obvešča: Uspešnost družb in podjetnikov občine Ljutomer v letu 2017

sreda, 11.7.2018

Ajpes obvešča: Uspešnost družb in podjetnikov občine Ljutomer v letu 2017

AJPES-Logo-Outlook    Obvešča


Uspešnost družb in podjetnikov občine Ljutomer v letu 2017

 

AJPES je obdelal podatke iz letnih poročil o poslovanju v letu 2017, ki jih je posredovalo 206 gospodarskih družb in 277 podjetnikov, s sedežem v občini Ljutomer.

 

 

Poslovanje družb v letu 2017

Gospodarske družbe, ki imajo sedež v občini Ljutomer, so v preteklem letu poslovale uspešno, saj so poslovno leto zaključile z neto čistim dobičkom v višini 8.616 tisoč EUR. Rast prihodkov v opazovanih družbah je za odstotno točko presegla rast odhodkov. Za 8 % so se povečali prihodki od prodaje na tujem trgu in neto dodana vrednost. Družbe s sedežem v občini Ljutomer so v letu 2017 imele 68 zaposlenih več kot v letu 2016, za 65 EUR se je povečala tudi povprečna plača teh zaposlenih.

 

 

Poslovanje samostojnih podjetnikov v letu 2017

Podjetniki v občini Ljutomer so poslovno leto 2017 prav tako zaključili uspešno in to z neto podjetnikovim dohodkom v višini 1.791 tisoč EUR, kar je za odstotek več kot leto poprej. Podjetniki so povečali ustvarjene prihodke in odhodke za 5 %. Zaposlovali so 20 oseb več kot v letu 2016, za 68 EUR se je zvišala tudi povprečna plača njihovih zaposlenih. Na tujem trgu so podjetniki ustvarili skoraj polovico več prihodkov kot v letu prej.

 

Več podatkov je moč dobiti v Informaciji o poslovanju v Pomurski regiji v letu 2017, ki je objavljena na spletnem portalu AJPES:

(https://www.ajpes.si/Doc/LP/Informacije/PoStatRegijah/09_Pomurska_regija...)

 

Letno poročilo posamezne družbe ali podjetnika, ki je bilo predloženo na AJPES, pa je brezplačno dostopno z uporabo spletne aplikacije JOLP na strani https://www.ajpes.si/Letna_porocila/Javna_objava .

Priponke: