AJPES obvešča: Sistem SPOT

četrtek, 12.4.2018

AJPES obvešča: Sistem SPOT

AJPES-Logo-Outlook    Obvešča                                       APRIL 2018


VEM točke odslej SPOT

 

 

Sistem SPOT združuje štiri nivoje:

Prvi nivo sistema in znamke SPOT, Slovenska poslovna točka, predstavlja portal e-VEM, ki se bo postopoma preimenoval v državni portal SPOT z domeno spot.gov.si. Na portalu so na voljo podrobnejše informacije o celotnem sistemu SPOT, predstavljeni so različni nivoji sistema, njihove naloge in pristojnosti, na voljo so informacije o točkah SPOT.

Portal e-VEM (portal SPOT) še naprej ostaja ključni portal za podjetnike in poslovne subjekte in horizontalno povezuje različne institucije in pristojne organe s katerimi gradimo storitve za poslovne subjekte. Cilji portala so še naprej usmerjeni k zagotavljanju enostavnega, hitrega in brezplačnega poslovanja podjetnikov in poslovnih subjektov z državo.

Drugi nivo sistema SPOT -  SPOT Registracija - Registracije podjetij s pomočjo svetovalca - predstavljajo fizične »registracijske« točke za podporo poslovnim subjektom. Gre za dosedanje točke VEM, kjer uporabnik s pomočjo referenta opravi postopke v okviru portala SPOT (dosedanji portal e-VEM).

Poslovni subjekti in samostojni podjetniki, tudi bodoči, boste lahko hitro in učinkovito opravili postopke, ki jih omogoča podjetniški portal.

AJPES deluje v okviru drugega nivoja in vam še nadalje zagotavlja vse storitve, ki ste jih ali bi jih želeli opraviti na točki VEM (po novem SPOT Registracija).

Prehod na novo blagovno znamko po uveden postopoma, do konca leta 2018, tako da bodo v prihodnje potekale aktivnosti za širšo prepoznavnost, o katerih pa boste še seznanjeni.

Tretji nivo - SPOT Svetovanje - Podjetniško svetovanje in regionalno povezovanje - predstavlja 12 regijskih točk SPOT svetovanje, ki nudijo strokovno pomoč na različnih področjih v obliki informiranja, svetovanja, organizacije delavnic in usposabljanj za potencialne podjetnike in podjetnike, izmenjave dobrih praks in odpiranja poslovnih priložnosti, regionalnega povezovanja in sooblikovanja podpornega okolja za poslovne subjekte. Točke SPOT Svetovanje nudijo širši vsebinski obseg storitev, ki je potencialnim podjetnikom in podjetnikom v pomoč pri dvigu konkurenčnosti na trgu.

Četrti nivo - SPOT Global - Pomoč izvoznikom in investitorjem - je nacionalna točka SPOT SPIRIT Slovenija, javna agencija, ki izvaja obogaten nabor storitev s področja internacionalizacije in tujih investicij namenjen predvsem podjetjem izvoznikom ter investitorjem.

 

Priponke: