AJPES obvešča - maj 2019

četrtek, 30.5.2019

AJPES obvešča - maj 2019

 


    Obvešča                                                    Maj 2019

 


Pomursko gospodarstvo v letu 2018

Pomurske družbe in podjetniki so v letu 2018 poslovali zelo uspešno. Zaposlovali so več zaposlencev, izplačali višje plače, ustvarili več prihodkov kot odhodkov in več neto dodane vrednosti ter izboljšali končni poslovni izid. Družbe so izkazale rekordni neto čisti dobiček v višini 99,5 milijonov evrov, po rasti čistega dobička so bile celo najboljše v Sloveniji. Podjetniki so ob koncu leta 2018 ustvarili 19 milijonov evrov neto podjetnikovega dohodka, kar je za 12 odstotkov več kot leto prej.

 

 


 

 

 

 

 

 


 

 

Nove bonitetne ocene in finančni podatki že na voljo!

 

Na osnovi letnih poročil za leto 2018 smo gospodarskim subjektom pripisali nove bonitetne ocene S.BON.

Pozitivni trendi v poslovanju se odražajo tudi pri bonitetnih ocenah. Največji delež dobrih bonitetnih ocen imajo podjetja iz pravne in računovodske dejavnosti (oddelek 69), socialnega varstva z nastanitvijo (oddelek 87) ter zbiranja, prečiščevanja in distribucije vode (oddelek 36).

 

Novi finančni podatki s kazalnikom tveganja in primerjavami, so vključeni tudi v Fi=Po Finančni pomočnik, spletno orodje za preverjanje in analiziranje poslovnih partnerjev.

Priponke: