AJPES obvešča - april 2019

torek, 30.4.2019

AJPES obvešča - april 2019

 


    Obvešča                                                    April 2019

 


 

Najobsežnejša objava letnih poročil za leto 2018

 

Javna objava letnih poročil za leto 2018 je bila dne 25.04.2019. Do tega dne je bilo za poslovno leto 2018 javno objavljenih:

65.887 letnih poročil gospodarskih družb (od tega 3 letnih poročil s preiskanimi računovodskimi izkazi, 114 revidiranih letnih poročil in 12 konsolidiranih letnih poročil),

54.883 letnih poročil samostojnih podjetnikov,

2.921 letnih poročil pravnih oseb javnega prava,

23.355 letnih poročil društev (od tega 17 revidiranih letnih poročil),

93 letnih poročil nepridobitnih organizacij in

0 poročil o plačilih vladam.


 

 

Javna objava letnih poročil omogoča brezplačen vpogled v letna poročila, vpogled je omogočen za zadnjih pet let, izpise letnih poročil za prejšnja leta lahko pridobite v izpostavah AJPES.

Več preverite na: http://www.ajpes.si/jolp/

 

Poletna turistična sezona je pred vrati

 


 

 

Gostitelji, da vas prvi gostje ne bodo presenetili, si pravočasno uredite vpis in morebitne spremembe v Registru nastanitvenih obratov.

Turisti, poglejte, kdo v Sloveniji med 6.800 obrati ponuja nastanitev.

Vpogled v RNO na povezavi https://www.ajpes.si/RNO/Ajpes.RNO/RNO/vstop.

Priponke: