Uradno glasilo slovenskih občin številka 19/2019, z dne 12. 4. 2019