Uradno glasilo slovenskih občin, št. 25/2019, z dne 24. 5. 2019