Uradno glasilo Slovenskih občin, št. 24/2019, z dne 17. 5. 2019