Galerija

Regijsko gasilsko tekmovanje v Ljutomeru
Datum dogodka: 15.9.2013

Prostovoljno gasilsko društvo Ljutomer je v sodelovanju z Gasilsko zvezo Ljutomer  15. 9. 2013 organiziralo regijsko gasilsko tekmovanje. Zbralo se je okrog 1000 gasilcev in gasilk iz stotih ekip prostovoljnih gasilskih društev celotnega Pomurja.  Čestitke organizatorju za uspešno izvedeno tekmovanje in iskrena hvala vsem, ki ste na kakršenkoli način pomagali pri izvedbi tega dogodka. Ob tej priložnosti se zahvaljujemo vsem gasilcem za opravljanje tega pomembnega poslanstva, ki je za lokalno skupnost izjemnega pomena.

Obnovljeni godbeni dom pri Mali Nedelji
Datum dogodka: 15.9.2013

Člani Pihalne godbe Mala Nedelja so po nekaj letih prostovoljnega dela, odrekanj in pomoči krajanov uspeli obnoviti Godbeni dom pri Mali Nedelji, ki že več kot sedem desetletij služi vsem generacijam godbenikov. V ta namen so 15. 9. 2013 pripravili odprtje obnovljenega Godbenega doma. V nagovoru je bilo poudarjeno, da so glavno breme obnove vseskozi nosili godbeniki sami, predvsem njihov vodja Alojz Kosi, ki jih je motiviral, da so v obnovo vložili stotine delovnih ur. Prebivalci Male Nedelje so dokazali, da je z voljo in jasnim ciljem mogoče doseči vse, kar si zastavimo. S svojim delom in zagnanostjo so v ponos celotni občini.  Čestitke vsem, ki so prispevali k obnovi doma, z željo po nadaljnjem ustvarjalnem delovanju.

2. Folklorni festival Prlekije v Babincih
Datum dogodka: 15.9.2013

Turistično kulturno društvo Babinci je v 14. 9. in 15. 9. 2013 že drugo leto zapored organiziralo prireditev Folklorni festival Prlekije. Skozi dvodnevno dogajanje so si obiskovalci te prireditve lahko ogledali številne plese, šege in navade iz različnih okolij. Festivala se je udeležil tudi mag. Igor Teršar, direktor Javnega sklada RS za kulturne dejavnosti. Prireditev je pokazala, da v današnjih časih še posebej močno potrebujemo kulturno ustvarjanje, ki nam hrani dušo. Zahvala za čudovit dogodek gre v prvi vrsti vsem članom TKD Babinci in predsednici Jožici Berden.

Tradicionalno srečanje enot VDC Murska Sobota
Datum dogodka: 13.9.2013

V bivalni enoti Varstveno delovnega centra Ljutomer, ki ima svoje prostore na Podgradju, je 13. 9. 2013 bilo organizirano 10. Tradicionalno srečanje vseh enot Varstveno delovnega centra Murska Sobota, v katerega so vključene enote iz Lendave, Gornje Radgone, Murske Sobote in Ljutomera. Srečanja se je udeležilo preko 230 uporabnikov, njihovih svojcev ter zaposlenih v enotah.  Za sproščeno druženje v prijetnem vzdušju gre zahvala direktorici Angeli Benko Lang ter njenim sodelavcem, ki so skupaj z uporabniki poskrbeli, da smo se v njihovi družbi počutili več kot odlično.

Sprejem zlatih maturantk Gimnazije Franca Miklošiča Ljutomer
Datum dogodka: 11.9.2013

V sproščenem in prijetnem vzdušju je v sredo, 11. 9. 2013, v županatu Mestne hiše potekal sprejem za zlati maturantki Stašo Vintar in Petro Slavinec. Pogovor je tekel o izkušnjah iz srednješolskih klopi, v smeri pogleda mladih na aktivnosti in projekte lokalne skupnosti. Poudarek je bil predvsem na pomembnosti dobrih medosebnih odnosov in moči pozitivnega razmišljanja.  Iskreno čestitamo za dosežen uspeh, z željo, da ju na poti k zastavljenim ciljem spremljajo moralne vrednote in da vseskozi sledita svojim sanjam.

Sprejem »Naj prostovoljcev« in podelitev zahval
Datum dogodka: 6.9.2013

V županatu Mestne hiše v Ljutomeru je 6. 9. 2013 potekal sprejem in podelitev zahval za nominirance, ki so bili predlagani za slovenske »Naj prostovoljce«. Zahvale so prejeli Anja Lukner, Katja Vunderl, Branko Krajnc in Osnovna šola Ivana Cankarja Ljutomer. Ob tej priložnosti je bilo podeljeno tudi posebno priznanje častnemu poveljniku Gasilske zveze Ljutomer, gospodu Stanku Hunjadiju, za 40- letno neprekinjeno organiziranje mladinskega gasilskega tabora in vseživljenjsko angažiranje v službi ljudstva. S ponosom ugotavljamo, da se je v naših krajih marsikaj spremenilo, ljudje so med sabo vedno bolj povezani in pripravljeni pomagati. Pomembno je, da nas vodijo moralne vrednote in verjamemo, da jih prostovoljcem ne bo zmanjkalo. Zahvala gre vsem, ki nesebično pomagajo sočloveku.

10. obletnica Güssing Energy Technologies
Datum dogodka: 6.9.2013

Avstrijsko podjetje Güssing Energy Technologies GmbH je 6. 9. 2013 praznovalo 10. obletnico delovanja. Ustanovljeno je bilo z namenom zagotavljanja mednarodnega znanja in za namen vzpostavljanja alternativnih storitev načrtovanja energetske oskrbe. Gussing Energy Technologies GmbH je vodilni partner pri čezmejnem EU projektu PEMURES, v katerem je Občina Ljutomer eden izmed sedmih partnerjev projekta. Dogodka so se udeležili številni slovenski, madžarski, avstrijski in poljski partnerji podjetja. Pozitivno je, da je Občina Ljutomer uspešno vključena v čezmejne projekte, ki v našo okolje prinašajo nova znanja in izkušnje, s tem pa posledično tudi dolgoročni razvoj občine.

Otvoritev razstave Arheologija nekoč in danes
Datum dogodka: 5.9.2013

Center za preventivno arheologijo, ki deluje v okviru Zavoda za varstvo kulturne dediščine Slovenije je 5. 9. 2013 v sodelovanju z Občino Ljutomer na Glavnem trgu postavil na ogled razstavo z nazivom Arheologija nekoč in danes. Razstava je sovpadala z obeleženjem stoletnice organiziranega varstva kulturne dediščine na območju Slovenije. Občanom in obiskovalcem mesta je bila razstava na ogled vse do 4. 11. 2013.

Podpis pogodbe za izvajanje obveznih občinskih javnih služb varstva okolja
Datum dogodka: 4.9.2013

V županatu Mestne hiše je bila 4. 9. 2013 podpisana pogodba za podelitev koncesije za izvajanje obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja, zbiranja komunalnih odpadkov ter prevoz komunalnih odpadkov na območju občin Ljutomer, Križevci in Razkrižje. Pogodba je bila sklenjena s Komunalno- stanovanjskim podjetjem Ljutomer, ki je na javnem razpisu ponudilo najugodnejšo ceno storitev. Pomembno je, da so pri tem projektu občine povezale, saj ekonomski vidik narekuje združevanje. Posledično to pomeni nižje cene odvoza za občane, novost pa bodo čipirani smetnjaki, ki se bodo praznili po potrebi. Prav tako bo novost manjše vozilo, ki bo pobiralo odpadke po ozkih cestah, saj se je v preteklosti dogajalo, da so zaradi velike teže vozila in odpadkov nastajale poškodbe na cestah. Strošek čipiranja in nabava novega vozila je strošek izvajalca občinske gospodarske javne službe, zato občani ne bodo dodatno finančno obremenjeni. Za uspešno izvedbo tega skupnega projekta so zaslužni strokovni sodelavci vseh treh občin ter mag. Branko Belec, župan Občine Križevci in Stanko Ivanušič, župan Občine Razkrižje.

Podjetje GMT tudi v Ljutomeru
Datum dogodka: 20.10.2012

V soboto, 20.10.2012, se je županja udeležila otvoritve trgovine GMT, ki je odprla svoja vrata v tudi v Ljutomeru. Poslovanje podjetja GMT kaže, da lahko dobro opredeljeni cilji in premišljene odločitve pripeljejo do rasti in zavidljivih rezultatov kljub gospodarski krizi. Zahvaljujem se direktorju družbe Vladu Karolyu in prokuristu Tomažu Giderju za res lepo gesto, saj je podjetje ob otvoritvi Občini Ljutomer podarilo darilni bon v vrednosti 3.000 evrov, namenjenih za nakup otroških igral.

Strani