Galerija

Srečanje na temo možnosti ustanovitve zadruge
Datum dogodka: 7.2.2019

Na podlagi objave 3. javnega poziva LAS Prlekija za izbor operacij za uresničevanje ciljev Strategije lokalnega razvoja na območju LAS Prlekija je županja  Občine Ljutomer mag. Olga Karba v sredo, 6. 2. 2019, sklicala srečanje z različnimi ponudniki na temo možnosti sodelovanja pri prijavi na omenjenem razpisu z vsebino ustanovitve zadruge.

Na srečanju je Karolina Babič iz Združenja CAAP, so. p., predstavila vsebine o možnostih ustanovitve zadruge, priložnostih sodelovanja v tovrstnem združenju in primere dobre prakse.  O možnosti prijave navedenega projekta na odprti javni poziv in sodelovanja različnih deležnikov je pojasnil direktor Prleške razvojne agencije Goran Šoster.

Udeleženci srečanja so bili enotnega mnenja, da je povezovanje v današnjem času nujno in da se zavedajo pomena skupnega nastopa na trgu, pri tem pa je seveda pomemben način, kako to izvesti. Vsi prisotni so tudi izrazili interes za gospodarski razvoj in napredek občine ter  bili mnenja, da se ne sme izpustiti priložnosti za uresničevanje skupnih gospodarskih potreb oz. ustanovitev združenja z namenom pospeševanja gospodarske in druge koristi. Sprejeta je bila pobuda, da se zberejo predlogi možnosti sodelovanja posameznikov v okviru razpisanih ukrepov in se organizira ponovno srečanje vseh zainteresiranih za sodelovanje.

Obisk delegacije Evropske twirling zveze v Ljutomeru
Datum dogodka: 4.2.2019

Ljutomer bo v začetku julija gostil evropsko twirling tekmovanje. V soboto, 2. februarja 2019, je Ljutomer obiskala delegacija Evropske twirling zveze na čelu s predsednikom Michaelom O'Canghailem. V županatu Mestne hiše Ljutomer jih je sprejel podžupan Občine Ljutomer Niko Miholič, ki je gostom predstavil ljutomersko občino, znamenitosti, kulinariko in bogato športno zgodovino. Slovensko twirling delegacijo sta zastopali predsednica Twirling kluba Ljutomer Katarina Vrzel ter podpredsednica strokovnega odbora Twirling zveze Slovenije in vodja tekmovanja, ki bo julija v Ljutomeru, Anita Ketiš. Prisotni so se pogovarjali o sami organizaciji tekmovanja, ogledali pa so si tudi prizorišče tekmovanja – športno dvorano ŠIC v Ljutomeru.

Občni zbor Društva vinogradnikov Mala Nedelja
Datum dogodka: 4.2.2019

Društvo vinogradnikov (DV) Mala Nedelja, ki deluje že dve desetletji, je v petek, 1. februarja 2019, opravilo občni zbor. V Gostišču Žinko v Moravcih je predsednik društva Anton Žinko predstavil delo v preteklem letu. Težišče delovanja je bilo usmerjeno v izobraževanja, izpopolnjevanja in usposabljanja, pomemben del dejavnosti pa so tudi v letu 2018 predstavljali številni družabni dogodki in prireditve. V letošnjem letu bodo nadaljevali z začrtano potjo, obeležili pa bodo tudi 20-letnico delovanja društva. Na posebni slovesnosti bodo iniciatorju, ustanovnemu članu in dolgoletnemu uspešnemu predsedniku DV Mala Nedelja Danijelu Hornu, podelili naziv častnega predsednika društva. Številnim zbranim članom društva so se na občnem zboru pridružili podžupan Občine Ljutomer Niko Miholič, predsednik Sveta KS Mala Nedelja Boštjan Žerdin in podpredsednica KS Radoslavci Irena Žinko, ki so pohvalili delo društva in zaželeli članom društva uspešno izvajanje številnih aktivnosti tudi v prihodnje.

Občni zbor Planinskega društva Ljutomer
Datum dogodka: 30.1.2019

V soboto, 26. januarja 2019, so se na občnem zboru oz. zboru članstva zbrali člani Planinskega društva (PD) Ljutomer. Iz poročila predsednice Slavice Ozmec je razbrat, da so bili tudi v letu 2018 izredno aktivni. Organizirali so razne pohode, udeleževali so se pohodov drugih društev, izvajali pa so tudi vadbo športnega plezanja v dvorani ŠIC Ljutomer. Na tokratnem zboru članstva so opravili volitve organov društva, soglasno pa je bila za predsednico potrjena Slavica Ozmec, ki predstavila plan dela za leto 2019. Nadaljevali bodo z organizacijo pohodov in vadbo športnega plezanja, v statut pa so vnesli tudi novo aktivnost, gorsko kolesarstvo, v primeru, če bo ta disciplina, ki postaja vse zanimivejša, pritegnila člane PD Ljutomer. Ob tej priložnosti so bila podeljena priznanja zaslužnim članom PD Ljutomer. Prejeli so jih Saša Žuman, Jože Črešnjevec, Janko Črešnjevec, Slavica Ozmec, Aleksander Mlakar in Avgust Korošec. Med gosti zbora članstva je bil tudi podžupan ljutomerske občine Janko Špindler. Izpostavil je dobro delo vodstva društva, ki je v lanskem letu uspelo izdatno povečati članstvo, in številne aktivnosti, ki jih izvajajo. Novemu vodstvu je zaželel pogumne korake tudi v prihodnje. V sklopu zbora članstva je Jakob Slavič v slikovno bogati predstavitvi prikazal svoj vzpon na Kilimandžaro.

Srečanje predsednikov kulturnih društev
Datum dogodka: 29.1.2019

Vodja Območne izpostave Javnega sklada za ljubiteljsko kulturo Ljutomer Mira Rebernik Žižek je v sredo, 23. januarja 2019, sklicala vsakoletno srečanje predsednikov  kulturnih društev v ljutomerski občini. V imenu Občine Ljutomer sta se srečanja udeležila podžupan Janko Špindler in višja svetovalka Karmen Lah, ki sta izrazila zadovoljstvo ob uspešnem delovanju društev, ki bogati življenje v občini. Namen srečanja je pregled kulturnih dosežkov društev v preteklem letu in predstavitev delujočih sekcij ter okvirnega programa za leto 2019, izpostavljene pa so bile tudi težave, s katerimi se srečujejo društva pri svojem delovanju.

Občni zbor PGD Stročja vas
Datum dogodka: 29.1.2019

V soboto, 26. januarja 2019, je Prostovoljno gasilsko društvo (PGD) Stročja vas pripravilo dva občna zbora. Najprej so opravili 1. redni zbor gasilske mladine, nato pa še 126. občni zbor društva.

Na 1. rednem zboru gasilske mladine PGD Stroja vas so pregledali delo v preteklem letu. Pionirska in mladinska desetina sta delovali pod mentorstvom Jenny Kosi, kot so na zboru povedali mladi, pa je bilo dogajanje zelo pestro in bogato z različnimi vsebinami. Spoznavali so opremo in delo gasilca ter se pripravljali na razna tekmovanja. Delo mentorice in aktivno sodelovanje mladih v gasilstvu sta pohvalila tudi podžupan Občine Ljutomer Janko Špindler in ravnateljica tamkajšnje osnovne šole Mateja Leskovar Polanič. Na tokratnem zboru gasilske mladine so bila podeljena številna priznanja tako pionirjem, kot tudi mladincem.

Na 126. rednem občnem zboru PGD Stročja vas so prav tako pregledali delo v lanskem letu in si začrtali načrte za prihodnje. Občnega zbora se je udeležil tudi podžupan občine Ljutomer Niko Miholič, ki je ob tem izrazil veselje, da društvu uspeva delo z mladimi, obenem pa pohvalil številne društvene dogodke, ki omogočajo medgeneracijsko druženje.

Koline na cvenskem Grüntu
Datum dogodka: 28.1.2019

Člani Turističnega društva (TD) Cven so v soboto, 26. januarja 2019, na Grüntu že šestnajsto leto zapored pripravili kmečki praznik – koline. Tradicionalno so prikazali postopke priprave mesa, ki ga bodo uporabili za tünko, naredili pa so tudi pečenice. Koline so se pritegnile številne obiskovalce, med drugim so se jih udeležili ljutomerska podžupana Janko Špindler in Niko Miholič ter predsednica sveta Krajevne skupnosti Cven Saša Polajnar, ki so z občudovanjem spremljali delo mesarja in ostalih prisotnih, obenem pa se članom TD Cven zahvalili, da še naprej negujejo to tradicijo ter izvedejo letno številne druge prireditve, s katerimi obujajo delo na kmetiji nekoč.

Ponovoletni županjin sprejem
Datum dogodka: 28.1.2019

V četrtek, 24. januarja 2019, je bil v dvorani ŠIC Ljutomer ponovoletni sprejem ljutomerske županje mag. Olge Karba. Po županjinem nanagovoru in programu, ki so ga pripravili iluzionist Sam Sebastian, pevka Katarina Šebök in kitarist Nino Dotto, je potekalo druženje in kramljanje z gospodarstveniki, župani sosednjih občin, predstavniki občinskega sveta, svetov krajevnih skupnosti, društev, zavodov, ustanov in mnogimi drugimi, ki so se odzvali na vabilo. Posebna zahvala za realizacijo sprejema gre cvetličarni Hiacinta za cvetlični aranžma in Gimnaziji Franca Miklošiča Ljutomer za tehnično podporo.

Občini Ljutomer certifikat UNESCO za Biosferno območje Mura
Datum dogodka: 23.1.2019

V Veliki Polani je bila v torek, 22. januarja 2019, slovesnost, na kateri sta minister za okolje in prostor Jure Leben in Miguel Clüsener-Godt iz UNESCO-vega Programa Človek in biosfera (MAB) podelila certifikate županjam in županom občin novo ustanovljenega Biosfernega območja Mura. Certifikat je v imenu Občine Ljutomer prevzela županja mag. Olga Karba.

Biosferno območje Mura postaja že četrto biosferno območje v Sloveniji, razglašeno v okviru Unescovega Programa Človek in biosfera. Ta status daje območju posebno priložnost za razvoj in promocijo in tudi za povezovanje z ostalimi državami regije v rečnem koridorju Mure, Drave in Donave, od Avstrije preko Slovenije, Hrvaške in Madžarske do Srbije. Minister Leben je v svojem nagovoru poudaril, da bo kot okoljski minister deloval v dobrobit reke Mure in tega zaščitenega območja. Povedal je, da prav zato hidroelektrarn na reki Muri ne bo in dodal, da je »v medresorsko usklajevanje podal predlog, da se zaustavi državni prostorski načrt za gradnjo hidroelektrarne na reki Muri.«

Biosferno območje Mura obsega blizu 29.000 hektarjev ozemlja in vključuje 16 obmurskih občin. Biosferno območje temelji na obstoječih varstvenih statusih (Natura 2000 vrste in habitatni tipi, naravne vrednote državnega in lokalnega pomena, ekološko pomembna območja, naravni spomeniki in rezervati) in pomeni izvajanje slovenske in evropske zakonodaje za doseganje ciljev programa MAB. Za Biosferno območje Mura je bil med občinami in lokalnimi deležniki sprejet Dogovor o oblikovanju obmurskega razvojnega partnerstva, ki je skupaj z izvajanjem sprejetih programov sestavni del strategije in upravljanja tega območja.

Občni zbor Kulturnega društva Cven
Datum dogodka: 23.1.2019

Člani Kulturnega društva (KD) Cven so v soboto, 19. januarja 2019, opravili volilni občni zbor. Najprej je poročilo za pretekli mandat in preteklo leto podal Tihomir Babič, bivši predsednik društva. Iz poročila je razvidno, da je bilo delo v tem mandatu zelo uspešno. Izčrpna poročila za leto 2018 so podale tudi vse vodje osmih sekcij KD Cven, kjer se vidi, da so v društvu zelo aktivni na večih področjih. Še posebej je  treba omeniti, da so v lanskem letu praznovali 70 let folklorne dejavnosti na Cvenu, folklorna skupina pa je v ta namen dobila tudi občinsko priznanje z listino in denarno nagrado. Potem so soglasno izvolili kandidate novega predsedstva. Nova predsednica je postala Mateja Topolinjak, ki je predstavila plan za leto 2019. Tudi v letošnjem letu  bo pestro s prireditvami  in drugimi dejavnosti v društvu. Kot novost naj bi se v letošnjem letu, v mesecu oktobru, ko je teden otroka,  pripravila predstava, ki bi bila namenjena najmlajšim. Občnega zbora so se med drugim udeležili podžupan Občine Ljutomer Janko Špindler, ki je v svojem nagovoru pohvalil aktivnosti enega največjih kulturnih društev v ljutomerski občini, nova predsednica Krajevne skupnosti Cven Saša Polajnar in predsedniki sosednjih društev.

Konstitutivna seja občinskega sveta Občine Ljutomer
Datum dogodka: 10.1.2019

V sredo, 9. januarja 2019, so se na 1. konstitutivni seji sestali novoizvoljena županja mag. Olga Karba ter člani občinskega sveta za mandatno obdobje 2018-2022. V uvodu seje je predsednik občinske volilne komisije Jožef Panič predstavil rezultate minulih lokalnih volitev, po pregledu mandatov s strani komisije v sestavi Niko Miholič (predsednik), Ludvika Rudolfa in Sare Karba pa so bili soglasno potrjeni mandati županji in vsem občinskim svetnikom.

V občinskem svetu Občine Ljutomer bodo v mandatnem obdobju 2018-2022 sedeli: Darinka Budna (Neodvisna lista z Olgo in ekipo sr(e)čno naprej!), Manja Gospodarič (Neodvisna lista z Olgo in ekipo sr(e)čno naprej!), Maksimiljan Gošnjak (LMŠ), Dejan Karba (SD), Sara Karba (SMC), Franjo Karlovčec (SD), Dejan Kaučič (SMC), Matevž Kaučič (SMC), Jože Klemenčič (Desus), Ciril Magdič (SD), Niko Miholič (Neodvisna lista z Olgo in ekipo sr(e)čno naprej!), Marta Mihorič (SDS), Tomislav Nemec (SLS), Jože Panič (Neodvisna lista z Olgo in ekipo sr(e)čno naprej!), Silvester Perko (Neodvisna lista z Olgo in ekipo sr(e)čno naprej!), Saša Polajnar (Neodvisna lista z Olgo in ekipo sr(e)čno naprej!), Ludvik Rudolf (Lista mladih), Slavica Sunčič (Desus), Janko Špindler (Neodvisna lista z Olgo in ekipo sr(e)čno naprej!), Mira Rebernik Žižek (NSi) in Srečko Žižek (SDS). Izmed izvoljenih članov občinskega sveta je županja mag. Olga Karba imenovala dva podžupana, Janka Špindlerja in Nika Miholiča.

Na konstitutivni seji so tudi imenovali člane Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja. Na predlog Cirila Magdiča so bili v komisijo izvoljeni naslednji člani: Dejan Karba, Sara Karba, Jože Klemenčič, Srečko Žižek, Maksimiljan Gošnjak, Mira Rebernik Žižek in Tomislav Nemec.

Potrjeni mandati članom svetov krajevnih skupnosti
Datum dogodka: 8.1.2019

V ponedeljek, 7. januarja 2019, so potekale konstitutivne seje novoizvoljenih svetov krajevnih skupnosti v ljutomerski občini. V županatu Mestne hiše v Ljutomeru so se tako sestali člani svetov devetih krajevnih skupnosti v mandatnem obdobju 2018-2022, katerim so občani namenili največ glasov. Na prvih sejah so že tudi izvolili predsednike in podpredsednike. KS Cezanjevci (Franc Slokan – predsednik, Katja Vunderl – podpredsednica), KS Cven (Saša Polajnar – predsednica, Boro Zemljak – podpredsednik), KS Krištanci-Šalinci-Grlava (Slavica Sunčič – predsednica, Damijana Vozlič – podpredsednica), KS Ljutomer (Cvetko Melin – predsednik, Robert Habjanič – podpredsednik), KS Mala Nedelja (Boštjan Žerdin – predsednik, Danijel Rakuša – podpredsednik), KS Radoslavci (Janez Rudolf – predsednik, Irena Žinko – podpredsednica), KS Stara Cesta (Marjan Kaučič – predsednik, Melita Senčar – podpredsednica), KS Stročja vas (Srečko Mihorič – predsednik, podpredsednika bodo izvolili na naslednji seji) in KS Železne Dveri (Marjan Munda - predsednik, Dejan Vnuk - podpredsednik).

10. turnir v spomin na Franca Škrinjarja
Datum dogodka: 8.1.2019

Prva sobota v mesecu januarju je rezervirana za turnir v malem nogometu v spomin na Franca Škrinjarja. V soboto, 5. januarja 2019, se je v dvorani ŠIC Ljutomer merilo 21 ekip iz Hrvaške in Slovenije. Slavila je ekipa SM team Ljutomer, ki je v finalu s 5 : 0 premagala Avtovleko Ščavničar iz Nunske Grabe. Tretje mesto je osvojil lansko letni zmagovalec AC KEKO Celje, ki je po streljanju kazenskih strelov s 3 :2 premagal hrvaško ekipo Dječji nogomet Jastrebarsko. Najboljši strelec turnirja je bil Uroš Kroflić z osmimi zadetki, najboljši igralec Alen Fetić (oba SM team), najboljši vratar pa Tadej Romih (AC KEKO Celje).

2. novoletni turnir v hokeju na ledu
Datum dogodka: 31.12.2018

Športna zveza Ljutomer je v petek, 28. decembra 2018, na drsališču na Glavnem trgu v Ljutomeru pripravila 2. novoletni turnir v hokeju na ledu. Sedem ekip je odigralo trinajst tekem, na katerih je padlo 133 zadetkov. V tekmi za 1. mesto je ekipa Malo cüncni Ljutomer (Saša Žuman, Srečko Štuhec, Jan Filipič) s 7 : 3 premagala cvensko ekipo Toti trije (Jaka Jakič, Tilen Stajnko, Aleš Ploj), v tekmi za tretje mesto pa je bil Cven (Samo Mlinarič, Tadej Stajnko, Dejan Smodiš) s 4 : 3 boljši od ekipe Loleki iz Ljutomera (Urban Rubin, Blaž Kuzma, Mario Škrobar, Tomi Golob).

13. novoletni turnir v odbojki
Datum dogodka: 28.12.2018

ŠRD Kostanjevica je v soorganizaciji Športne zveze Ljutomer in Občine Ljutomer pripravila 13. novoletni turnir v odbojki. V dvorani ŠIC Ljutomer se je v sredo, 26. decembra 2018, merilo devet ekipo. Prvo mesto je osvojila kranjska ekipa Samo lagano, drugo mesto je zasedla soboška ekipa Črno beli, tretja je bila ekipa Božički iz Ljubljane, četrto mesto pa je pripadlo ekipi Mednarodni iz Prlekije.

5. novoletni turnir v badmintonu
Datum dogodka: 28.12.2018

V soboto, 22. decembra 2018, je bil v Ljutomeru 5. novoletni turnir v badmintonu, na katerem je nastopilo 24 tekmovalcev iz Slovenije in Hrvaške. V članski konkurenci je nastopilo 16 tekmovalcev. Slavil je Dejan Glazer (BK Celje), drugo mesto je pripadlo Gregorju Kovačecu (BK Limona Maribor), tretji pa je bil Damir Tretinjak (ŠD Pristava). V konkurenci osmih tekmovalcev starih do 15 let je zmagala Larisa Korošec Krempl, druga je bila Lea Vajs, tretja pa Zala Potočnik (vse BK Ljutomer). V dvojicah med člani sta prvo mesto osvojila Saša Pahor in Sašo Kranjc (oba BK Lendava), drugo mesto sta zasedla Darko Vargazon (BK Ljutomer) in Nikola Šoštarič (BK Medžimurje), tretja pa sta bila Aleš Potočnik in Arabela Alt (oba BK Ljutomer). V igri dvojic v kategoriji do 15 let sta zmagali Larisa Korošec Krempl in Lea Vajs (obe BK Ljutomer), drugo mesto sta osvojili Zala Potočnik (BK Ljutomer) in Ema Horvat (BK Ljutomer), tretje mesto pa sta zasedli Gabrijela Sitar (BK Ljutomer) in Lara Weis (Križevci).

Proslava ob dnevu samostojnosti in enotnosti v Ljutomeru
Datum dogodka: 24.12.2018

V petek, 21. decembra 2018, sta Gimnazija Franca Miklošiča Ljutomer (GFML) in Občina Ljutomer v športni dvorani ŠIC v Ljutomeru organizirala proslavo ob državnem prazniku, dnevu samostojnosti in enotnosti, ki ga praznujemo 26. decembra. Slavnostni govornik je bil pomočnik ravnatelja GFML Franc Čuš, v kulturnem programu pa so nastopili dijaki in dijakinje GFML ter slovenski raper Rok Terkaj, bolj znan pod umetniškim imenom Trkaj. Slovesnosti so se med drugim udeležili tudi častna občana Občine Ljutomer Miroslav Steržaj in dr. Miran Puconja, županja mag. Olga Karba in podžupan Janko Špindler.

Novoletno srečanje ljutomerskih obrtnikov s podelitvijo priznanj
Datum dogodka: 19.12.2018

V torek, 18. decembra 2018, je Območna obrtno-podjetniška zbornica Ljutomer organizirala vsakoletni decembrski novoletni sprejem za svoje člane, na kateri je pred kratkim izvoljeni predsednik zbornice Ivo Ozmec podelil priznanja tistim, ki so v letošnjem letu praznovali 10, 15, 20, 25, 30 in 40 let delovanja v obrti in podjetništvu. »Pomen obrtništva na ljutomerskem območju je od ustanovitve stalno naraščal in obrtna zbornica je postajala vse pomembnejši soustvarjalec razvoja v naši skupnosti, ki ga ni mogoče spregledati. Bila je pobudnica številnih odmevnih predlogov, s čemer je obrt kot del gospodarstva postala upoštevanja vredna realnost, na kateri je mogoče graditi razvoj in zaposlovanje. Prizadevanja zbornice so se odražala v pripravi razvojnih in planskih dokumentov občine, predvsem pa v drugačnih, inovativnejših razmišljanjih o sprostitvi malega gospodarstva in obrti,« je med drugim na slovesnosti dejal Ozmec, ki je zahvalo za opravljeno delo podelil njegovemu predhodniku Danielu Zelku.

Apartmaji Ščavničar v Nunski Grabi odprli svoja vrata
Datum dogodka: 17.12.2018

V Nunski Grabi so od sobote, 15. decembra 2018, na razpolago nove prenočitvene kapacitete v ljutomerski občini. Miran Ščavničar in Mateja Meznarič sta skupaj z županjo Občine Ljutomer mag. Olgo Karba s prerezom traku uradno odprla apartmaje in wellness. Pred letom dni sta od Miranovih sorodnikov kupila hišo, ki sta jo najprej preuredila v apartmaje, ker pa je bilo še veliko prostora v hiši, sta uredila tudi manjši wellness s savnama in jacuzzijem.

V spodnjem delu hiše se tako nahajajo wellness - soba z jacuzzijem ter soba s finsko in infrardečo savno, kopalnica in soba s TV-jem. Najeti je možno celoten del nadstropja, kamor spadata zraven še kuhinja in jedilnica. V zgornjem delu hiše se nahajata dva apartmaja z balkonoma, kuhinjo, TV-jem, klimo ter kopalnico.

Prižig prazničnih lučk in odprtje drsališča v Ljutomeru
Datum dogodka: 14.12.2018

V sredo, 12. decembra 2018, so bile na Glavnem trgu v Ljutomeru prižgane praznične luči, pričelo pa je obratovati tudi drsališče. V uvodu dogodka je številne zbrane nagovorila županja Ljutomera mag. Olga Karba, ki je vsem zaželela prijetne decembrske dni in povabila na skupno silvestrovanje na osrednjem ljutomerskem trgu. Po prižigu prazničnih lučk, tudi na smreki ob Mestni hiši, je sledila otvoritvena hokejska tekma, nato pa so drsališče preizkusili še ostali.  Drsališče v Ljutomeru je tudi letos veliko 400 m2. Poleg 300 m2 površine za prosto drsanje, ki je pod šotorom, je tudi letos dodatno še steza za drsanje v velikosti 100 m2, ki je na prostem. Za vse prebivalce s stalnim prebivališčem v občini Ljutomer bosta tako drsanje kot izposoja drsalk brezplačna. Ob drsališču je zagotovljena gostinska ponudba, v decembru pa se bo dogajanje odvijalo tudi v prazničnih hiškah.

Strani