Galerija

Podpis pogodbe za izvajanje obveznih občinskih javnih služb varstva okolja
Datum dogodka: 4.9.2013

V županatu Mestne hiše je bila 4. 9. 2013 podpisana pogodba za podelitev koncesije za izvajanje obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja, zbiranja komunalnih odpadkov ter prevoz komunalnih odpadkov na območju občin Ljutomer, Križevci in Razkrižje. Pogodba je bila sklenjena s Komunalno- stanovanjskim podjetjem Ljutomer, ki je na javnem razpisu ponudilo najugodnejšo ceno storitev. Pomembno je, da so pri tem projektu občine povezale, saj ekonomski vidik narekuje združevanje. Posledično to pomeni nižje cene odvoza za občane, novost pa bodo čipirani smetnjaki, ki se bodo praznili po potrebi. Prav tako bo novost manjše vozilo, ki bo pobiralo odpadke po ozkih cestah, saj se je v preteklosti dogajalo, da so zaradi velike teže vozila in odpadkov nastajale poškodbe na cestah. Strošek čipiranja in nabava novega vozila je strošek izvajalca občinske gospodarske javne službe, zato občani ne bodo dodatno finančno obremenjeni. Za uspešno izvedbo tega skupnega projekta so zaslužni strokovni sodelavci vseh treh občin ter mag. Branko Belec, župan Občine Križevci in Stanko Ivanušič, župan Občine Razkrižje.

Podjetje GMT tudi v Ljutomeru
Datum dogodka: 20.10.2012

V soboto, 20.10.2012, se je županja udeležila otvoritve trgovine GMT, ki je odprla svoja vrata v tudi v Ljutomeru. Poslovanje podjetja GMT kaže, da lahko dobro opredeljeni cilji in premišljene odločitve pripeljejo do rasti in zavidljivih rezultatov kljub gospodarski krizi. Zahvaljujem se direktorju družbe Vladu Karolyu in prokuristu Tomažu Giderju za res lepo gesto, saj je podjetje ob otvoritvi Občini Ljutomer podarilo darilni bon v vrednosti 3.000 evrov, namenjenih za nakup otroških igral.

Strani