Galerija

Podpis pogodbe o sofinanciranju projekta Oskrba s pitno vodo Pomurja - sistem c
Datum dogodka: 24.9.2013

Med Ministrstvom za kmetijstvo in okolje kot sofinancerjem in Občino Ljutomer kot upravičencem, so bile 24. 9. 2013 slavnostno podpisane pogodbe o sofinanciranju projekta Oskrba s pitno vodo Pomurja - Sistem C.  Podpisnika, mag. Dejan Židan, minister za kmetijstvo in okolje in mag. Olga Karba, županja ter koordinatorka projekta, sta podpisala Pogodbe o sofinanciranju gradnje primarnih in sekundarnih cevovodov - Sistem C, Sklop 1: Občina Apače, Sklop 2: Občine Gornja Radgona, Radenci in Sveti Jurij ob Ščavnici, Sklop 3: Občine Ljutomer, Veržej in Razkrižje, Pogodbe o sofinanciranju svetovanja in nadzora nad izvedbo del za izgradnjo vodnih virov, primarnih, sekundarnih in transportnih vodovodov s pripadajočimi objekti ter varovanja vodnih virov in Pogodbe o sofinanciranju priprave in izvedbe strategije komuniciranja za potrebe projekta.  Voda je vir življenja in zagotavljanje vode terja strateško načrtovanje v duhu sloge in dobrega sodelovanja. Vloženo delo v projekt bo izboljšalo kakovost pitne vode skoraj 27.000 prebivalcem v vključenih občinah, ter zavarovalo izrabo tega najbolj dragocenega vira.  Zahvalo za uspeh gre pripisati vsem občinam soinvestitoricam na čelu z župani in projektno skupino ter dobremu sodelovanju in tvorni komunikaciji na ravni ministrstva.

Evropski teden mobilnosti v Ljutomeru
Datum dogodka: 22.9.2013

Od 16. do 22. septembra se je Občina Ljutomer v času Evropskega tedna mobilnosti 2013 pridružila desetinam milijonov ljudi po vsej Evropi, ki si prizadevajo za okolju prijaznejše načine mobilnosti. Aktivnosti so potekale na osnovni šoli Ivana Cankarja, kjer so učenci sodelovali pri igri »Prometna kača«, foto natečaju na temo »S kolesom« in izvedbi kolesarskih izpitov. V vrtcu Ljutomer in Gresovščak so izvedli gibalno dopoldne, na avtobusni postaji pa so otroci iz vrtca nalepili svoje risbice na temo evropskega tedna mobilnosti. V LTO Prlekija Ljutomer so nudili ves teden brezplačen najem koles in kolesarskih čelad. V ŠRC Ljutomer pa je bilo na voljo brezplačno koriščenje teniških igrišč, športnega stadiona in igrišča odbojke na mivki na letnem kopališču. Na območju umirjenega prometa na Glavnem trgu je s strani Policijske postaje Ljutomer potekalo ozaveščanje voznikov o pomenu prometnega znaka »Območje umirjenega prometa«. Skozi celoten teden je potekala tudi akcija »V službo s kolesom«, v kateri so sodelovala podjetja, javni zavodi in Občina.

Dan brez avtomobila
Datum dogodka: 20.9.2013

Akcija Evropski teden mobilnosti 2013 se je v 20. 9. 2013 na Glavnem trgu zaključila s prireditvijo »Dan brez avtomobila«, v okviru katere so bili predstavljeni rezultati igre »Prometna kača«, razstava fotografij na temo »S kolesom« in podeljene nagrade za najboljšo fotografijo. Na trgu je bil postavljen tudi gibalni kotiček, razglašeni so bili nagrajenci akcije »V službo s kolesom« ter organiziran sprehod s stanovalci, ki so gibalno ovirani. Elektro Maribor je pripravilo predstavitev in testne vožnje z električnim avtomobilom in z električnimi kolesi. Otroci so družno zaplesali s Plesno šolo Urška. V akciji »V službo s kolesom« so sodelovali GŠ Slavka Osterca Ljutomer, Cleangrad d.o.o, PSC Ljutomer d.o.o, MURALES d.d. Ljutomer, KSP Ljutomer d.o.o, AHA Mura, Proizvodnja oblačil d.o.o, KARBA mge d.o.o, KRKA d.d., Dom starejših občanov Ljutomer, OŠ Ivana Cankarja Ljutomer, Zdravstveni dom Ljutomer, Vrtec Ljutomer, JP Prlekija, Farmtech in Občina Ljutomer. Izmed sodelujočih so bili izžrebani lastniki treh novih koles. Prvo kolo je prejelo podjetje Karba mge d.o.o., ki je povprečno prevozilo največ kilometrov na vse zaposlene, drugo kolo je prejela zaposlena na podjetju Murales, tretje pa učenka OŠ Ivana Cankarja Ljutomer. Učenci, ki so sodelovali pri akciji »S kolesom v šolo«, so poleg glavne nagrade - kolesa, prejeli še kolesarske čelade. Pri foto natečaju so bile izžrebane slušalke, mp3 predvajalnik in fotoaparat, dva najmlajša srečneža pa sta pri žrebanju dobila skiro (OŠIvan Cankar). Skiro je bil izžreban tudi za OŠ Cven. Nagrade so sponzorirali KSP Ljutomer, Karba mge, Teleing, KP Ormož in Občina Ljutomer. Zahvaljujemo se vsem sponzorjem, Darji Košič Auer, ravnateljici OŠ Ivana Cankarja Ljutomer, Mariji Pušenjak, ravnateljici Vrtca Ljutomer, Policijski postaji Ljutomer, konjenikoma, ki sta se udeležila prireditve, Marjanu Mundi , predsedniku Lokalne podporne skupine za vzpodbujanje trajnostne mobilnosti, in Mitju Kolblu, vodju projekta trajnostne mobilnosti Občine Ljutomer.

Ministrstvi o evropski kohezijski politiki v Sloveniji
Datum dogodka: 16.9.2013

V okviru evropske kohezijske politike v Sloveniji sta Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo ter Ministrstvo za infrastrukturo in prostor v ponedeljek, 16. 9. 2013, v Ljutomeru, predstavili nekatere projekte železniške infrastrukture. V ospredju je bil projekt rekonstrukcije, elektrifikacije in nadgradnje železniške proge Pragersko–Hodoš ter posodobitve nivojskih prehodov in izvedbe podhodov na železniških postajah. Skupna vrednost projekta je ocenjena na 465,5 milijona evrov, od tega bo 231,1 milijona evrov prispeval Kohezijski sklad. Projekt predstavlja veliko pridobitev za celotno občino. Glede na vsakodnevne prometne zastoje, ki jih povzroča železniški promet skozi mesto Ljutomer, projekt predvideva tudi izgradnjo nadvoza in podvoza ter namestitev protihrupne ograje.

Regijsko gasilsko tekmovanje v Ljutomeru
Datum dogodka: 15.9.2013

Prostovoljno gasilsko društvo Ljutomer je v sodelovanju z Gasilsko zvezo Ljutomer  15. 9. 2013 organiziralo regijsko gasilsko tekmovanje. Zbralo se je okrog 1000 gasilcev in gasilk iz stotih ekip prostovoljnih gasilskih društev celotnega Pomurja.  Čestitke organizatorju za uspešno izvedeno tekmovanje in iskrena hvala vsem, ki ste na kakršenkoli način pomagali pri izvedbi tega dogodka. Ob tej priložnosti se zahvaljujemo vsem gasilcem za opravljanje tega pomembnega poslanstva, ki je za lokalno skupnost izjemnega pomena.

Obnovljeni godbeni dom pri Mali Nedelji
Datum dogodka: 15.9.2013

Člani Pihalne godbe Mala Nedelja so po nekaj letih prostovoljnega dela, odrekanj in pomoči krajanov uspeli obnoviti Godbeni dom pri Mali Nedelji, ki že več kot sedem desetletij služi vsem generacijam godbenikov. V ta namen so 15. 9. 2013 pripravili odprtje obnovljenega Godbenega doma. V nagovoru je bilo poudarjeno, da so glavno breme obnove vseskozi nosili godbeniki sami, predvsem njihov vodja Alojz Kosi, ki jih je motiviral, da so v obnovo vložili stotine delovnih ur. Prebivalci Male Nedelje so dokazali, da je z voljo in jasnim ciljem mogoče doseči vse, kar si zastavimo. S svojim delom in zagnanostjo so v ponos celotni občini.  Čestitke vsem, ki so prispevali k obnovi doma, z željo po nadaljnjem ustvarjalnem delovanju.

2. Folklorni festival Prlekije v Babincih
Datum dogodka: 15.9.2013

Turistično kulturno društvo Babinci je v 14. 9. in 15. 9. 2013 že drugo leto zapored organiziralo prireditev Folklorni festival Prlekije. Skozi dvodnevno dogajanje so si obiskovalci te prireditve lahko ogledali številne plese, šege in navade iz različnih okolij. Festivala se je udeležil tudi mag. Igor Teršar, direktor Javnega sklada RS za kulturne dejavnosti. Prireditev je pokazala, da v današnjih časih še posebej močno potrebujemo kulturno ustvarjanje, ki nam hrani dušo. Zahvala za čudovit dogodek gre v prvi vrsti vsem članom TKD Babinci in predsednici Jožici Berden.

Tradicionalno srečanje enot VDC Murska Sobota
Datum dogodka: 13.9.2013

V bivalni enoti Varstveno delovnega centra Ljutomer, ki ima svoje prostore na Podgradju, je 13. 9. 2013 bilo organizirano 10. Tradicionalno srečanje vseh enot Varstveno delovnega centra Murska Sobota, v katerega so vključene enote iz Lendave, Gornje Radgone, Murske Sobote in Ljutomera. Srečanja se je udeležilo preko 230 uporabnikov, njihovih svojcev ter zaposlenih v enotah.  Za sproščeno druženje v prijetnem vzdušju gre zahvala direktorici Angeli Benko Lang ter njenim sodelavcem, ki so skupaj z uporabniki poskrbeli, da smo se v njihovi družbi počutili več kot odlično.

Sprejem zlatih maturantk Gimnazije Franca Miklošiča Ljutomer
Datum dogodka: 11.9.2013

V sproščenem in prijetnem vzdušju je v sredo, 11. 9. 2013, v županatu Mestne hiše potekal sprejem za zlati maturantki Stašo Vintar in Petro Slavinec. Pogovor je tekel o izkušnjah iz srednješolskih klopi, v smeri pogleda mladih na aktivnosti in projekte lokalne skupnosti. Poudarek je bil predvsem na pomembnosti dobrih medosebnih odnosov in moči pozitivnega razmišljanja.  Iskreno čestitamo za dosežen uspeh, z željo, da ju na poti k zastavljenim ciljem spremljajo moralne vrednote in da vseskozi sledita svojim sanjam.

Sprejem »Naj prostovoljcev« in podelitev zahval
Datum dogodka: 6.9.2013

V županatu Mestne hiše v Ljutomeru je 6. 9. 2013 potekal sprejem in podelitev zahval za nominirance, ki so bili predlagani za slovenske »Naj prostovoljce«. Zahvale so prejeli Anja Lukner, Katja Vunderl, Branko Krajnc in Osnovna šola Ivana Cankarja Ljutomer. Ob tej priložnosti je bilo podeljeno tudi posebno priznanje častnemu poveljniku Gasilske zveze Ljutomer, gospodu Stanku Hunjadiju, za 40- letno neprekinjeno organiziranje mladinskega gasilskega tabora in vseživljenjsko angažiranje v službi ljudstva. S ponosom ugotavljamo, da se je v naših krajih marsikaj spremenilo, ljudje so med sabo vedno bolj povezani in pripravljeni pomagati. Pomembno je, da nas vodijo moralne vrednote in verjamemo, da jih prostovoljcem ne bo zmanjkalo. Zahvala gre vsem, ki nesebično pomagajo sočloveku.

10. obletnica Güssing Energy Technologies
Datum dogodka: 6.9.2013

Avstrijsko podjetje Güssing Energy Technologies GmbH je 6. 9. 2013 praznovalo 10. obletnico delovanja. Ustanovljeno je bilo z namenom zagotavljanja mednarodnega znanja in za namen vzpostavljanja alternativnih storitev načrtovanja energetske oskrbe. Gussing Energy Technologies GmbH je vodilni partner pri čezmejnem EU projektu PEMURES, v katerem je Občina Ljutomer eden izmed sedmih partnerjev projekta. Dogodka so se udeležili številni slovenski, madžarski, avstrijski in poljski partnerji podjetja. Pozitivno je, da je Občina Ljutomer uspešno vključena v čezmejne projekte, ki v našo okolje prinašajo nova znanja in izkušnje, s tem pa posledično tudi dolgoročni razvoj občine.

Otvoritev razstave Arheologija nekoč in danes
Datum dogodka: 5.9.2013

Center za preventivno arheologijo, ki deluje v okviru Zavoda za varstvo kulturne dediščine Slovenije je 5. 9. 2013 v sodelovanju z Občino Ljutomer na Glavnem trgu postavil na ogled razstavo z nazivom Arheologija nekoč in danes. Razstava je sovpadala z obeleženjem stoletnice organiziranega varstva kulturne dediščine na območju Slovenije. Občanom in obiskovalcem mesta je bila razstava na ogled vse do 4. 11. 2013.

Podpis pogodbe za izvajanje obveznih občinskih javnih služb varstva okolja
Datum dogodka: 4.9.2013

V županatu Mestne hiše je bila 4. 9. 2013 podpisana pogodba za podelitev koncesije za izvajanje obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja, zbiranja komunalnih odpadkov ter prevoz komunalnih odpadkov na območju občin Ljutomer, Križevci in Razkrižje. Pogodba je bila sklenjena s Komunalno- stanovanjskim podjetjem Ljutomer, ki je na javnem razpisu ponudilo najugodnejšo ceno storitev. Pomembno je, da so pri tem projektu občine povezale, saj ekonomski vidik narekuje združevanje. Posledično to pomeni nižje cene odvoza za občane, novost pa bodo čipirani smetnjaki, ki se bodo praznili po potrebi. Prav tako bo novost manjše vozilo, ki bo pobiralo odpadke po ozkih cestah, saj se je v preteklosti dogajalo, da so zaradi velike teže vozila in odpadkov nastajale poškodbe na cestah. Strošek čipiranja in nabava novega vozila je strošek izvajalca občinske gospodarske javne službe, zato občani ne bodo dodatno finančno obremenjeni. Za uspešno izvedbo tega skupnega projekta so zaslužni strokovni sodelavci vseh treh občin ter mag. Branko Belec, župan Občine Križevci in Stanko Ivanušič, župan Občine Razkrižje.

Podjetje GMT tudi v Ljutomeru
Datum dogodka: 20.10.2012

V soboto, 20.10.2012, se je županja udeležila otvoritve trgovine GMT, ki je odprla svoja vrata v tudi v Ljutomeru. Poslovanje podjetja GMT kaže, da lahko dobro opredeljeni cilji in premišljene odločitve pripeljejo do rasti in zavidljivih rezultatov kljub gospodarski krizi. Zahvaljujem se direktorju družbe Vladu Karolyu in prokuristu Tomažu Giderju za res lepo gesto, saj je podjetje ob otvoritvi Občini Ljutomer podarilo darilni bon v vrednosti 3.000 evrov, namenjenih za nakup otroških igral.

Strani