Galerija

Sprejem Mlade kmetice
Datum dogodka: 26.9.2014

V županatu Mestne hiše Ljutomer je 26. 9. 2014 županja sprejela Simono Stojnšek, kateri je za samo eno točko spolzel iz rok naslov Mlade kmetice. Državno tekmovanje Mlada kmetica in mladi gospodar je potekalo v mesecu juliju v Šentvidu pri Grobelnem. K sodelovanju na tekmovanju, kjer se je kar 11 deklet pomerilo v različnih kmečkih veščinah, so jo spodbudile članice Društva kmečkih žena Ljutomer-Razkrižje, kjer je tudi sama aktivna članica. Ponosne na svojo najmlajšo članico, so jo pospremile tudi na sprejem in vse prisotne razveselile s sladkimi dobrotami. Sprejem je potekal v sproščenem vzdušju in prijetnem klepetu z obljubo na ponovno snidenje. 

 

Občina Ljutomer prejela certifikat Mladim prijazna občina
Datum dogodka: 25.9.2014

Občina Ljutomer je 25.9.2014, v Mestnem muzeju Ljubljana prejela certifikat Mladim prijazna občina. Dogodek je organiziral Inštitut za mladinsko politiko in Mladinski svet Ajdovščina v sodelovanju s Skupnostjo občin Slovenije in pod častnim pokroviteljstvom predsednika republike Boruta Pahorja. V letu 2014 si je certifikat prislužilo osem občin, in sicer: Ljutomer, Celje, Grosuplje, Idrija, Kamnik, Trebnje, Vojnik in Trbovlje. Doslej je certifikat prejelo 21 občin. Med njimi tudi Občina Ljutomer, ki je tako postala edina nosilka tega pomembnega certifikata v Pomurju in tudi širšem območju Štajerske, saj sta najbližji nosilki Mestna občina Ptuj in Maribor. Certifikat je prevzela ljutomerska županja mag. Olga Karba. Certifikat je prvo tovrstno certificiranje v Evropi, ki predstavlja priznanje tistim lokalnim skupnostim, ki uspešno izvajajo ukrepe z identificiranih prednostnih področij lokalnih mladinskih politik. Predstavlja tudi usmeritev, kako se na lokalni ravni spopadati s težavami, s katerimi se srečujejo mladi v posameznih občinah ter seveda spodbudo občinam za uspešno delo na tem področju.

Postavitev temeljnega kamna za izgradnjo vrtca in osnovne šole v Cezanjevcih
Datum dogodka: 25.9.2014

V četrtek, 25. septembra 2014, je potekala slovesnost ob postavitvi temeljnega kamna za izgradnjo vrtca in OŠ v Cezanjevcih. Šola z vrtcem se bo gradila postopoma, najprej se predvideva gradnja vrtca. Zbrane so na slovesnosti  nagovorili ravnateljica OŠ Janka Ribiča Cezanjevci, Brigite Hojnik, predsednik KS Cezanjevci, Franc Slokan, županja Občine Ljutomer, mag. Olga Karba in Irena Kumer, predstojnica ZRSS OE Murska Sobota. Postavitev temeljnega kamna so s kulturnim programom obogatili učenci OŠ Jana Ribiča Cezanjevci. Skozi deklamacije so predstavili vasi šolskega okoliša in šolo, v skeču opomnili na veliko željo in potrebo po novi šoli, zapeli pesem, najmlajši iz vrtca pa so začeli na odru kar sami graditi. Po zaključeni slovesnosti se je druženje nadaljevalo s pogostitvijo v telovadnici šole.

Odprtje obnovljene lokalne ceste Žerovinci – Stara Cesta
Datum dogodka: 24.9.2014

V sodelovanju s Krajevno skupnostjo Stara Cesta smo 24. 9. 2014 obeležili veliko pridobitev za celotno lokalno skupnost. Zbrali smo se na prireditvi ob odprtju odseka obnovljene lokalne ceste Žerovinci – Stara Cesta. Obnova ceste v dolžini 750 metrov je vključevala sanacijo, nadvišanje in ojačitev vozišča, celotno preplastitev v asfaltni izvedbi ter ureditev odvodnjavanja. Zbrane sta nagovorila predsednik krajevne skupnosti Janko Špindler in županja mag. Olga Karba. V kulturnem programu so nastopili najmlajši krajani, otroci iz vrtca Stara Cesta, pod mentorstvom Marije Gaube in Dekliški pevski zbor Pole poje, pod vodstvom Duška Preloga. K slavnostnemu prerezu traku so pristopili mag. Olga Karba, županja, Janko Špindler, predsednik krajevne skupnosti, Albina Senčar, predsednica Turističnega društva Stara Cesta in Smiljan Žnidarič, predsednik PGD Mekotnjak – Stara Cesta. Županja se je zahvalila vsem, ki so na kakršenkoli način pomagali pri izvedbi tega projekta, prav tako tudi članicam Turističnega društva Stara Cesta, ki so za vse navzoče pripravile pogostitev.

Evropski teden mobilnosti - Dan brez avtomobila
Datum dogodka: 22.9.2014

Tudi to leto je Evropski teden mobilnosti tisoče evropskih mest povezal v prizadevanjih za človeku bolj prijazne načine mobilnosti. »Naše ulice, naše odločitve« je bil letošnji slogan, ki je povzemal osrednjo temo in vzpodbujal, da lahko sami oblikujemo mesta, v katerih želimo živeti ter jih preuredimo tako, da bodo na prvem mestu ljudje in ne avtomobili. Med 16. in 22. 9. 2014 so v okviru Evropskega tedna mobilnosti v občini Ljutomer potekale številne aktivnosti. Občina Ljutomer je v tem času zagotovila mesta za parkiranje koles in zaprla parkirišča pri občinski zgradbi, potekalo pa je tudi ozaveščanje z letaki s strani redarstva. Osrednja prireditev je potekala ob Dnevu brez avtomobila 22. septembra na Glavnem trgu v Ljutomeru.

Slovesnost ob zaključku obnove lokalne ceste Sitarovci – Precetinci
Datum dogodka: 22.9.2014

V Krajevni skupnosti Radoslavci, natančneje pri domačiji družine Rakuša v Precetincih, je 22. 9. 2014  potekala slovesnost ob zaključku obnove približno 1.800 metrov dolgega odseka lokalne ceste Sitarovci – Precetinci. Obnova je vključevala preplastitev ceste v fini asfaltni izvedbi in ureditev odvodnjavanja. Vrednost investicije je skupaj znašala 139.756,29 evrov. S povabilom k skupnemu prerezu traku, se je županja mag. Olga Karba zahvalila gospe Nadi Tomanič, gospodu Emilu Petku ter predsedniku krajevne skupnosti Janez Rudolfu, za vse napore, ki so jih vložili v prizadevanja za obnovo omenjene ceste. Za kulturni program so poskrbele učenke in učenci OŠ Mala Nedelja in skupina ljudskih pevk Soside, za pogostitev z domačimi dobrotami pa krajani sami. Zahvala gre vsem, ki so pomagali pri organizaciji prireditve, še posebej družini Rakuša, ki je za ta namen ponudila na razpolago prostor in vse potrebno.

 

Socialno podjetništvo se prebuja tudi v Prlekiji
Datum dogodka: 19.9.2014

19. septembra 2014 je na Spodnjem Kamenščaku potekal posvet o socialnem podjetništvu. Posvet sta skupno sklicala Občina Ljutomer in Mladinski center Prlekije-Pokrajinski center NVO, ki je tako ustvarjalno obeležil svojo 20-letnico aktivnega delovanja. Tadej Slapnik, generalni sekretar Slovenskega foruma socialnega podjetništva je nazorno predstavil zakonodajo o socialnem podjetništvu s poudarkom na pomenu socialnega podjetja. Socialno podjetništvo predstavlja trajno opravljanje dejavnosti socialnega podjetništva ali trajno opravljanje drugih dejavnosti pod posebnimi pogoji zaposlovanja, s proizvodnjo in prodajo proizvodov ali opravljanjem storitev na trgu, pri čemer ustvarjanje dobička ni izključni niti glavni cilj opravljanja dejavnosti. Ravno tako se dobiček vlaga nazaj v socialno podjetje za širitev dejavnosti oziroma plače ter ne prihaja do bogatenja individualnih oseb. V socialnem podjetju imajo vsi en glas neglede na vložek. Socialno podjetništvo krepi družbeno solidarnost in kohezijo, spodbuja sodelovanje ljudi in prostovoljsko delo, krepi inovativno sposobnost družbe za reševanje socialnih, gospodarskih, okoljskih in drugih problemov, zagotavlja dodatno ponudbo proizvodov in storitev, ki so v javnem interesu, razvija nove možnosti zaposlovanja, zagotavlja dodatna delovna mesta ter socialno integracijo in poklicno reintegracijo najbolj ranljivih skupin ljudi na trgu dela. Prav vsako društvo lahko razširi dejavnost tudi na socialno podjetništvo, pomoč pri tem bo nudil MCP-PC NVO,so.p. Dejavnosti socialnega podjetništva se lahko opravljajo na naslednjih področjih: socialnega varstva, družinskega varstva, varstva invalidov, znanosti, raziskovanja, izobraževanja in vzgoje, zagotavljanja in organiziranje mladinskega dela, varstva in promocije zdravja, zagotavljanja socialne vključenosti, ekološke proizvodnje hrane, ohranjanje narave, urejanja in varstva okolja in zaščite živali, spodbujanje uporabe obnovljivih virov energije in razvoja zelene ekonomije, socialni turizem, trgovine za socialno ogrožene, kulture, tehnične kulture in ohranjanja kulturne, tehnične in naravne dediščine, amaterskega športa in telesne kulture, reševanja in zaščite, spodbujanje razvoja lokalnih skupnosti in podpornih storitev za socialna podjetja. Blanka Kovačič, direktorica socialnega podjetja Kooperativa Konjice iz Slovenskih Konjic je predstavila lasten primer dobre prakse. Sledila je burna razprava nato pa so: županja Občine Ljutomer, mag. Olga Karba,univ.dipl. pravnica, Tadej Slapnik, generalni sekretar Slovenskega foruma socialnega podjetništva ter Nina Stegmüller, magistrica psihologije,programsko-projektna voditeljica MCP-PC NVO, so.p. podpisali PISMO O NAMERI glede razvoja socialnega podjetništva na teritoriju Občine Ljutomer oziroma v Prlekiji. Pred zaključkom ustvarjalnega posveta je ljutomerska županja podelila posebno priznanje Mladinskega centru Prlekije za vzornih 20-let odločnega konstantnega delovanja. Po posvetu je sledilo družabno srečanje s pogostitvijo vseh udeležencev, na katerem pa seveda ni  manjkal niti harmonikaš. Intervju z mag. Olgo Karba,županjo Občine Ljutomer neposredno po posvetu:

https://www.youtube.com/watch?v=jP7K-G58-Zo&list=UUP-xeVtGW3XchFupNAa-DBg

Obvestilo za krajane za dostop v Kidričevo naselje
Datum dogodka: 18.9.2014
Babinci - intervencijski izkop jarkov
Datum dogodka: 17.9.2014

V sredo, 17. 9. 2014,  so se po ogledu na terenu županja in krajani Babinec dogovorili, da se takoj pristopi k izkopu jarkov in s tem omogoči odtok vode iz neposredne bližine stanovanjskih hiš. V skladu s tem konstruktivnim dogovorom je bilo na terenu izraženo zadovoljstvo. Namreč, po tej začasni rešitvi trenutne situacije, se v naslednjem letu predvideva izgradnja kanalizacije na območju Babinec in zagotovi zaprt jarek, tako da bo omogočeno kmetovanje ter ostale dejavnosti.

Cven - Intervencijski izkop jarkov
Datum dogodka: 17.9.2014

V sredo, 17. 9. 2014, je pri županji na Občini Ljutomer potekal sestanek, katerega so se udeležili predsednik KS Cven g. Boro Zemljak, poveljnik CZ g. Branko Novak, predstavnik  vzdrževalca občinskih cest g. Davorin Dovečar, sodelavec za prometno infrastrukturo g. Mitja Kolbl in direktor občinske uprave g. Tomislav Zrinski. Sprejet je bil dogovor, da se na Cvenu intervencijsko pristopi k izkopu jarkov. Pri tem se sledi že izdelanemu projektu, ki ga je financirala krajevna skupnost, pri sami izvedbi pa bo finančno pomagala tudi občina.

Analiza rezultatov ankete med mladimi
Datum dogodka: 15.9.2014
3. Festival folklore Prlekije v Ljutomeru
Datum dogodka: 14.9.2014

V nedeljo, 14.9.2014, je v Domu kulture Ljutomer potekal 3. Festival folklore Prlekije. Dogodek so organizirali člani TKD Babinci. Na ljutomerskem odru je zapelo, zaigralo in zaplesalo 9 skupin, katere so prikazale bogato pevsko in plesno dediščino Prlekije. Po uvodnih nagovorih županje mag. Olge Karba in vodje OI JSKD Ljutomer Mire Rebernik Žižek, so zapeli in zaplesali člani FS Gornja Radgona, FS DU Križevci, FS Prlek KUD Manko Golar iz Ljutomera, FS KD Anton Krempl od Male Nedelje, FS Janko Divjak iz Kapele, FS Untrca iz Sv. Tomaža, mlajša FS KD Kajer Bučečovci in gostitelji, FS TKD Babinci. Ob koncu prireditve je vse zbrane pozdravila tudi predsednica TKD Babinci, Jožica Berden. Zahvalila se je svojim sovaščanom za trud pri organizaciji in nastopajočim skupinam, katerim je podelila zahvale za sodelovanje.

Stanje na cestah in nevarnost poplav
Datum dogodka: 13.9.2014

Spoštovane občanke in občani,

vljudno vas prosim, da ostanete še naprej zelo previdni in se odpravite od doma, če je to nujno potrebno. Na veliko območjih so ceste poplavljene, veliko "šodra" je na cestiščih saj kljub ukrepanju ni možno sanirati vseh odsekov naenkrat, ker imajo vzdrževalci cest veliko dela na področjih, kjer grozijo plazovi in se zelo trudijo, da zavarujejo ljudi in hiše.

Na terenu so vse črpalke za vodo, ki ji imamo, gasilci so vsepovsod prisotni in vam na voljo za pomoč in informacije.

Zelo pohvalno je tudi, da si ljudje en drugemu "dosti" pomagate.

Zato pomagajte, če lahko brez, da se izpostavljate nevarnosti, če potrebujete pomoč pa čim prej sporočite gasilcem.

Vsem hvala lepa.

Županja mag. Olga Karba

Podpis pogodbe za preplastitev lokalne ceste Bučkovci - Drakovci
Datum dogodka: 12.9.2014

V petek, 12.9. 2014, je v Mestni hiši potekal podpis pogodbe za preplastitev lokalne ceste Bučkovci – Drakovci.  Občina Ljutomer je tehnično dokumentacijo pridobila v letu 2014. Izdelovalec dokumentacije je v sklopu del rednega letnega vzdrževanja občinskih cest podjetje Nograd Lotmerk d. o. o.  Občina Ljutomer je javno naročilo za izbiro izvajalca gradbenih del objavila na portalu javnih naročil dne 22. 7. 2014. Javno odpiranje ponudb je bilo izvedeno 14. 8. 2014. Svoje ponudbe so podali štirje ponudniki. Kot najugodnejši ponudnik je bil s sklepom o oddaji naročila z dne 28. 8. 2014 izbrano podjetje SGP Pomgrad d. d. Pogodbena vrednost del znaša 168.355,86 EUR, brez DDV. Rok končanja del je 90 koledarskih dni od podpisa pogodbe. Strokovni in finančni nadzor nad investicijo bo izvajal BNG, Bojan Safran s. p. Stroški nadzora znašajo 2.300,00 EUR, brez DDV. V sklopu investicije se bo izvedla sanacija in preplastitev lokalne ceste v skupni dolžini 1.805 m in širini 4,7 m.

Evropski teden mobilnosti
Datum dogodka: 12.9.2014

V petek, 12.9.2014, je v Mestni hiši potekala predstavitev programa ob Evropskem tednu mobilnosti. Med 16. in 22. septembrom se bodo odvijale številne aktivnosti v občini Ljutomer. Evropski teden mobilnosti bo na tisoče evropskih mest tudi letos povezal v prizadevanjih za človeku bolj prijazne načine mobilnosti. »Naše ulice, naše odločitve« je slogan, ki povzema osrednjo temo letošnjega Evropskega tedna mobilnosti. Spodbuditi nas želi, da lahko sami oblikujemo takšna mesta, v kakršnih si želimo živeti, in jih preuredimo tako, da na prvem mestu ne bodo avtomobili, temveč ljudje.  Občina Ljutomer bo v tem času zagotovila zaprtje parkirišča pri Občini Ljutomer in zagotovitev mest za parkiranje koles, potekalo pa bo tudi ozaveščanje z letaki s strani redarstva. Osrednja prireditev bo potekala ob dnevu brez avtomobila, 22. septembra, in sicer v dopoldanskem času na Glavnem trgu v Ljutomeru.

 

Program

Sprejem zlatih maturantov
Datum dogodka: 5.9.2014

V petek, 5 septembra 2014, je županja mag. Olga Karba, v županatu Mestne hiše sprejela zlata maturanta Andreja Anderliča in Tadeja Zadravca. Povabljen je bil tudi Gal Meznarič a je bil zadržan. Maturanta sta z županjo delila svoje izkušnje iz srednješolskih klopi, zaupala pa sta ji tudi načrte za prihodnost in nadaljevanje študija. Ob tem jima je županja čestitala in podelila monografijo Ljutomera.

Na povabilo županje se je 26. 9. 2014 sprejema udeležila tudi zlata maturantka poklicne mature Suzana Mihorič, ki po uspešnem zaključku na Srednji zdravstveni in kozmetični šoli Maribor nadaljuje šolanje na Višji zdravstveni  šoli v Ljubljani.

Vsem zlatim maturantom želimo veliko uspeha na novi študijski poti.

Podpisali pogodbo za ureditev dovozne ceste do OŠ Ivana Cankarja v Ljutomeru
Datum dogodka: 1.9.2014

V ponedeljek, 1. 9.2014, je v županatu Mestne hiše v Ljutomeru,  potekal podpis pogodbe za ureditev dovozne ceste do OŠ Ivana Cankarja Ljutomer. Z deli naj bi pričeli že prihodnji teden, končana pa naj bi bila do novembra letos.

Kot je uvodoma povedala županja Občina Ljutomer, mag. Olga Karba, so prizadevanja, da se Cankarjeva cesta preuredi do prvega šolskega dne, žal obstala zaradi odlašanja pri sprejetju občinskega proračuna, ki je bil sprejet šele 1. aprila letošnjega leta. Vendar, kot je bilo povedano, je predlog uspelo ohraniti v proračunu in projekt je pripeljan do realizacije.

V sklopu projekta se bo izvedla rekonstrukcija Cankarjeve ceste v skupni dolžini 252 m in širini 5 m, zgrajen bo nov pločnik širine 1,50 m. Investicija zajema tudi izgradnjo novega krožišča, ki bo omogočalo lažji dovoz otrok v šolo in 10 novih parkirnih mest v neposredni bližini krožišča. Prav tako se bo na območju posega zamenjala dotrajana kanalizacija.

Takoj po sprejetju proračuna je bila naročena izdelava projektne dokumentacije, usklajena z lastniki sosednjih zemljišč, predstavniki vodstva šole, sveta staršev in Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu. Izdelovalec dokumentacije je bilo podjetje Linije d.o.o. Ljutomer, stroški dokumentacije so znašali 2.893,44 evrov, brez DDV.

Javno naročilo za izbiro izvajalca gradbenih del je bilo objavljeno na portalu javnih naročil dne 24. 7. 2014, javno odpiranje ponudb pa je bilo izvedeno dne 14. 8. 2014. Svoje ponudbe so podali štirje ponudniki.

Kot najugodnejši ponudnik je bilo s sklepom o oddaji naročila z dne 21. 8. 2014 izbrano podjetje GMW d.o.o., Turjanci 26, 9252 Radenci. Pogodbena vrednost del znaša 51.211,06 evrov, brez DDV, rok končanja del pa je 60 koledarskih dni od podpisa pogodbe.

Strokovni in finančni nadzor nad investicijo bo izvajal Gradal, Bojan Sekereš s.p., Industrijska ulica 7, 9220 Lendava. Stroški nadzora znašajo 1.150,00 evrov, brez DDV.

Novičke avgust 2014
Datum dogodka: 15.8.2014
Slavnostna prireditev s podelitvijo priznanj in nagrade Občine Ljutomer ter priznanj županje
Datum dogodka: 9.8.2014

V soboto, 9. 8.2014, je Občina Ljutomer ob 58. prazniku, v Domu kulture Ljutomer pripravila slavnostno prireditev s podelitvijo občinskih priznanj in nagrad ter priznanj županje. Na predlog Občinskega sveta Občine Ljutomer, je letos pisno priznanje Občine Ljutomer prejel Jernej Zupančič za uspešno delovanje na gospodarskem področju, plaketo z listino in denarno nagrado Občine Ljutomer pa sta prejela mag. Janez Slavič za dolgoletno uspešno delo na področju kasaškega športa ter dr. Miran Puconja za izjemne dosežke na področju znanosti. Na predlog županje so priznanja županje prejeli Kulturno turistično društvo Festival Ljutomer za 10 let uspešnega delovanja in izjemno izvedbo ter mednarodno uveljavitev Grossmannovega festivala fantastičnega filma in vina, Društvo za osteoporozo Ljutomer za 10 let uspešnega delovanja, Klub managerjev Prlekija 2000 za 15 let uspešnega delovanja, Karate klub Ljutomer za 30 let uspešnega delovanja, Turistično društvo Ljutomer za 30 letni prispevek k ohranjanju tradicije Prleškega sejma, mag. Blaž Germšek za izjemne dosežke na področju inovacij v znanosti, mag. Katja Sudec za izjemne dosežke v mednarodnem prostoru na področju umetnosti in kulturne vzgoje ter dr. Marko Jesenšek, dekan Filozofske fakultete Univerze v Mariboru za izjemni strokovni prispevek k praznovanju 200. obletnice rojstva dr. Franca Miklošiča. Nagrade in priznanja je vsem podelila županja Občine Ljutomer, mag. Olga Karba.

30. Prleški sejen po celen Lotmerki
Datum dogodka: 9.8.2014

V soboto, 9. 8. 2014, je v Ljutomeru potekal tradicionalni, letos jubilejni 30. Prleški sejen po celen Lotmerki, kjer so se predstavili številni sejmarji, za zabavo pa so na odru poskrbeli ansambli Štrk, Prleški kvintet, Zlatih 6 in Ansambel Roka Žlindre. Sejem se je odvijal "po celen Lotmerki" s široko izbiro sejemske robe, predstavitvijo društev, domače obrti ter bogato kulturno, gostinsko in kulinarično ponudbo. Program sta povezovala Silva in Korl. Tradicionalno so nad Ljutomer poleteli golobi, sejma pa so se udeležili tudi predstavniki pobratenih občin Fulnek in Užice. Nekaj besed so številnim zbranim med drugim spregovorili županja Občine Ljutomer, mag. Olga Karba, predsednik Turističnega društva Ljutomer, Valentin Odar, predsednik Turistične zveze Slovenije, Peter Misja in predsednica Pomurske turistične zveze, Barbara Kolenc.

Strani