Galerija

Prireditev s podelitvijo Miklošičeve nagrade in priznanj
Datum dogodka: 6.2.2015

V petek, 6. februarja 2015, smo ob slovenskem kulturnem prazniku, v Domu kulture Ljutomer pripravili prireditev s podelitvijo Miklošičeve nagrade in priznanj, ki jih je podelila županja Občine Ljutomer, mag. Olga Karba. Slavnostni govornik na prireditvi je bil pisatelj Vlado Žabot, kulturni program »Naj sonce poljubi dan (Kdo smo?)« je izvedla Gimnazija Franca Miklošiča Ljutomer.

Miklošičevo nagrado za leto 2015 je prejel Ljutomerski oktet Kulturnega društva Ivan Kaučič Ljutomer za 50 let neprekinjenega uspešnega delovanja in negovanja pevske tradicije ter promocije Prlekije doma in po svetu. Višina nagrade znaša eno povprečno plačo Republike Slovenije za preteklo leto. Ljutomerski oktet letos praznuje 50-letnico delovanja, saj neprekinjeno deluje že od leta 1965. Do leta 1972 je oktet vodil prof. Ivan Vrbančič, nato ga je do jubilejnega koncerta ob 45-letnici vodil Mirko Prelog, ko je vodstvo predal svojemu sinu Dušanu Prelogu. V pomlajeni sestavi člani okteta nadaljujejo izjemno kulturno poslanstvo okteta v Ljutomeru, po Sloveniji in tudi izven meja naše domovine. Skrbno negujejo tradicijo poustvarjanja slovenske ljudske in umetne pesmi, posegajo pa tudi po ostalih zvrsteh vokalne glasbe: od renesanse in romantike, preko spirituala in vokalnega jazza, vse do najsodobnejših del domače in tuje zborovske literature. Repertoar glasbe so razširili tudi na slovenske napitnice in podoknice ter duhovno   glasbo. Skupno repertoar okteta zajema že preko 100 skladb različnih zvrsti zborovske glasbe. Velik poudarek pa dajejo tudi izpopolnjevanju vokalne tehnike in zlitju posameznih glasov. Do danes so gostovali  v Srbiji, na Češkem, v Avstriji na Dunaju in v Celovcu, v Nemčiji in po večjih slovenskih mestih.

Miklošičevo priznanje za leto 2015 je prejel Jožef Nemec iz Sp. Kamenščaka za več kot 55-letno uspešno  delovanje v pihalnih orkestrih v Ljutomeru in širše. Nemec Jožef je rojen 12.03.1931 v Žižkih. Končal je srednjo ekonomsko šolo in pridobil poklic ekonomista. Uspešno je končal tudi Glasbeno šolo v Ljutomeru, ki mu je dala potrebno znanje za igranje roga. Že med obiskovanjem glasbene šole je bil vključen v Pihalni orkester Ljutomer, kasneje je deloval pri Pihalnem orkestru KUD Ivan Kaučič in obmejnem simfoničnem orkestru. 55 let svojega življenja je povezan z glasbo, katero je vzel kot sopotnico svojega življenja. V Prleško godbo Društva upokojencev Ljutomer pa je vključen od leta 1998. Z godbo nastopa na mnogih  prireditvah, ne samo v Občini Ljutomer, ampak tudi izven. Sodeluje tudi pri rogistih. Glasbeniki ga cenijo kot natančno in zanesljivo osebo. Glasba mu predstavlja izjemen užitek in daje zadovoljstvo. S svojo strokovnostjo, marljivostjo in osebnim značajem pozitivno vpliva na ostale mlajše godbenike v Prleški godbi Društva upokojencev Ljutomer.

Miklošičevo priznanje za leto 2015 je prejela Anita Sovič s Cvena za tvorno in uspešno delovanje na področju ljubiteljske kulture. Anita Sovič je bila rojena 7.8.1963. Po izobrazbi je gimnazijska maturantka, zaposlena v podjetju VALD d.o.o., kot poslovna sekretarka in knjigovodkinja. Že preko 30 let je aktivna članica Kulturnega društva Cven. Njeni najbolj priljubljeni veji ljubiteljske kulture sta folklora in petje. Anita je izvrstna folklornica, ki je svoje znanje prenesla tudi mlajšim generacijam. V Mešanem pevskem zboru že od leta 1994 deluje kot pevka, do nedavnega pa je opravljala tudi funkcijo organizacijskega vodje. Tudi kot tajnica Kulturnega društva Cven veliko pripomore k delovanju društva in ohranjanju ljudskega izročila. Še posebej pa se ceni in upošteva njeno požrtvovalno delo pri organizaciji številnih prireditev.

Miklošičevo priznanje za leto 2015 je posthumno prejela Slavica Kolbl za delovanje na področju foklorne dejavnosti. Slavica Kolbl je pustila velik pečat na kulturnem področju v Krajevni skupnosti Krištanci, Šalinci, Grlava. Prav na njeno pobudo sta bili novembra 2009 v sklopu tamkajšnjega kulturnega društva ustanovljeni odrasla in  otroška folklorna skupina. Odrasla folklorna skupina je po nekaj vajah prenehala delovati, okrepilo pa se je delovanje otroke folklorne skupine, katere vodja oz. mentorica je bila prav Slavica Kolbl. Skupina se je udeleževala državnih revij in srečanj otroških folklornih skupin, največji uspeh pa zabeležila maja 2012, ko je s spletom Prvi cüg na Grlavi na državni reviji ljudskih pesmi, plesov in običajev v Rogaški Slatini prejela srebrno priznanje. Kolblova se je pri iskanju primernih spletov plesov in pesmi za nastope vedno spominjala različnih dogodkov, iger in načina življenja ljudi z obeh bregov reke Mure, na nastopih pa so otroško folklorno skupino vedno spremljala tudi ljudska glasbila.

Predstava GFML »Naj sonce poljubi dan (Kdo smo?)«.
Datum dogodka: 6.2.2015

V petek, 6. februarja 2015, je v Kulturnem domu v Ljutomeru za dijake 3. in 4. letnikov Gimnazije Franca Miklošiča Ljutomer potekala Prešernova proslava, ki so jo ob kulturnem prazniku pripravili na GFML, poimenovali pa so jo »Naj sonce poljubi dan (Kdo smo?)«. Predstavo si je ogledala tudi županja Občine Ljutomer, mag. Olga Karba, ki je uvodoma pozdravila dijake in profesorje. V kulturnem programu so nastopili Mladi Pomurci, vokalna skupina, ki jo sestavljajo Iztok Dolamič, Tamara Duh, Mitja Kolarič in David Duh (vodja). Michelle Tivadar in Žiga Šendlinger sta izvedla interpretacijo odlomka Svete poroke Vlada Žabota. Nastopila je tudi plesna skupina GFML pod vodstvom Sare Seršen. V okviru gledališke šole pa so pripravili literarno-gledališko odstiranje verzov od Franceta Prešerna do Edvarda Kocbeka, Ivana Minattija, Toneta Pavčka, Janeza Menarta, Monike Čuš in Ferija Lainščka. Nastopili so Sara Horvat, Mojca Jevšek, Kaja Mujdrica, Ajda Lukman, Ana Ropič, Gašper Lovrec, Melani Vengust, Katarina Vrzel in Urška Subašič. Mentorice predstave so Irena Štuhec, Klaudija Tivadar in igralka Dunja Zupanec. Sceno je pripravila Tanja Trajbarič Lopert, program pa je povezoval Saša Pergar

Vabilo na proslavo ob slovenskem kulturnem prazniku
Datum dogodka: 6.2.2015

Občina Ljutomer vas ob slovenskem kulturnem prazniku vabi na prireditev s podelitvijo Miklošičeve nagrade in priznanj, ki bo v petek  6. februarja 2015 ob 19. uri v Domu kulture Ljutomer.

 

Vabilo

Srečanje upokojenih sodelavcev
Datum dogodka: 30.1.2015

Leto je naokrog in 30. januarja 2015 je v Hotelu Stela potekalo tradicionalno srečanje upokojenih sodelavcev Občine Ljutomer in Upravne enote Ljutomer. Na povabilo županje in načelnice se je  srečanja udeležilo 21 upokojenih sodelavcev. Srečanje  je potekalo v sproščenem in prijetnem vzdušju, ob obujanju številnih lepih spominov, zanimivem klepetu in veliko smeha, za kar so med drugim poskrbeli tudi učenci dramskega krožka Osnovne šole Ivana Cankarja Ljutomer, ki so se pod mentorstvom Stanke Kukol predstavili s kratkim skečem.

Občina Ljutomer na URBACT info dnevu v Mariboru
Datum dogodka: 28.1.2015

V sredo, 28. januarja 2015, je v Mariboru potekal URBACT INFO DAN, slovenski informativni dan o programu URBACT. Informativni dan je bil namenjen mestom in občinam, ki si želijo razvijati trajnostne in celostne urbane politike mest.  Uspešna slovenska partnerska mesta iz programa URBACT II – Celje, Ljutomer in Maribor – so delila svoje izkušnje s sodelovanjem v Urbactovih projektih in ponudila notranji pogled na sodelovanje v programu. Občina Ljutomer je preko projekta Active Travel Network pridobila zelo veliko zlasti na področju trajnostne mobilnosti. Izkušnje je predstavil Mitja Kolbl.

Več o samem dogodku si lahko ogledate preko spodnjih povezav:

Utrinki z URBACT INFO DNEVA

Ljutomerske izkušnje v programu URBACT

Video - Ljutomer URBACT

Medobčinski otroški parlament 2015
Datum dogodka: 26.1.2015

V ponedeljek, 26. januarja 2015, je v sejni sobi Občine Ljutomer potekalo zasedanje medobčinskega otroškega parlamenta, ki so se ga udeležili delegati šestih osnovnih šol, in sicer iz OŠ Ivana Cankarja Ljutomer, OŠ Mala Nedelja, OŠ Janka Ribiča Cezanjevci, OŠ Razkrižje, OŠ Križevci in OŠ Stročja vas.

Mladi vsako leto pripravijo zanimive poglede na izbrano temo, o kateri se želijo pogovarjati. Letošnja tema je izobraževanje in poklicne orientacije. Delegati so se spraševali kdo so, kaj zmorejo in znajo, kaj jih zanima in kaj si želijo postati.

Zbrane sta uvodoma nagovorili predsednica Občinskega društva prijateljev mladine Ljutomer Mateja Robinščak in regijska koordinatorica otroškega parlamenta za Pomurje Mateja Leskovar Polanič. V imenu Občine Ljutomer je zbrane pozdravila in jim zaželela uspešno delo strokovna delavka občinske uprave Karmen Lah.

Kot strokovni gostje so se zasedanja udeležili mag. Tatjana Bezić, pedagoginja in svetovalka  na Zavodu RS za šolstvo, psihologinja Jelka Jež, vodja Urada za delo z Zavoda RS za zaposlovanje in podjetnik Franc Vrbnjak. Prisotne so bile tudi ravnateljice in strokovne delavke sodelujočih osnovnih šol.

Po predstavitvi poročila lanskoletnega 24. nacionalnega otroškega parlamenta so sledile predstavitve dela po šolah in razprava vseh sodelujočih delegatov. Besedo so dobili povabljeni gostje, ki so odgovarjali na vprašanja delegatov. Na koncu so izvolili dve delegatinji Evo Škrbenta in Kristino Žižek za 25. nacionalni otroški parlament ter podali predloge za temo 26. nacionalnega otroškega parlamenta.

Twirling predkvalifikacije v Ljutomeru
Datum dogodka: 24.1.2015

V soboto, 24. januarja 2015, je v športni dvorani ŠIC Ljutomer potekala predkvalifikacijska tekma za 19. Državno prvenstvo v twirlingu iz disciplin solo, solo pari in two baton. Tekmo so uradno odprli županja občine Ljutomer, mag. Olga Karba, predsednica Twirling zveze Slovenije, Marta Pernat ter predsednik strokovnega odbora, Saša Koprivnik in predsednica Twirling kluba Ljutomer, Anita Ketiš. Organizator je bil tokrat Twirling klub Ljutomer, tekme pa se je udeležilo kar 12 klubov iz različnih koncev Slovenije. Čestitke vsem nastopajočim in zahvala organizatorju na lepi prireditvi.

Športnik leta 2014
Datum dogodka: 22.1.2015

Športna zveza Ljutomer je v četrtek, 22. januarja 2015, razglasila najboljšega športnika, športnico, perspektivnega mladega športnika in športnico, športno društvo in šolsko športno društvo. Športnica in športnik leta 2014 sta Sara Rojnik in Jože Sagaj ml., športno društvo leta 2014 je Kasaški klub Ljutomer, šolsko športno društvo 2014 je ŠŠD OŠ Stročja vas, perspektivna športnica in športnik leta 2014 pa sta Anamarija Horvat in Jure Šterman. Na prireditvi so vse zbrane nagovorili predsednik Športne zveze Ljutomer, Aleš Vrbančič, županja Občine Ljutomer, mag. Olga Karba, župan Občine Veržej, Slavko Petovar in predsednik Olimpijskega komiteja Slovenije-Združenja športnih zvez, Bogdan Gabrovec. Med drugim so bili prisotni tudi častni občan Ljutomera, legenda svetovnega kegljanja ter prvi predsednik Športne zveze Ljutomer, Miroslav Steržaj, Tomaž Barada, podpredsednik Olimpijskega komiteja Slovenije, direktor Občinske uprave Občine Ljutomer, Tomislav Zrinski in podžupan Občine Ljutomer, Janko Špindler, ki je tudi podpredsednik Športne zveze Ljutomer. Ob koncu je županja gostoma Bogdanu Gabrovcu in Tomažu Baradi podelila še priložnostna darila. Še enkrat iskrene čestitke vsem dobitnikom priznanj.

Županja sprejela najboljše športnice in športnike
Datum dogodka: 22.1.2015

Pred pričetkom prireditve Športnik leta Športne zveze Ljutomer, ki je potekala 22. 1. 2015, so se najboljše športnice in športniki udeležili še sprejema županje v županatu Mestne hiše. Športnike, njihove starše in trenerje sta pozdravila tudi podžupan Janko Špindler ter podpredsednik OKS Branko Žnidarič. Sprejem je potekal v sproščenem vzdušju. Med drugim so se udeleženci  sprejema zahvalili za nove športne objekte, kot je plezalna stena, fitnes na prostem, košarkarsko igrišče ter skate park. Beseda pa je tekla tudi o možnostih novih športnih objektov oz. nadgradnje obstoječih. Ob tej priložnosti je županja izrekla zahvalo vsem športnikom  in izrazila ponos  nad njihovim športnim udejstvovanjem ter odličnimi rezultati. Še enkrat iskrene čestitke.

Ponovoletni sprejem županje
Datum dogodka: 21.1.2015

V sredo, 21. januarja, je v športni dvorani ŠIC v Ljutomeru županja Občine Ljutomer mag. Olga Karba pripravila sprejem, kamor so bili vabljeni podjetniki, predstavniki državnih institucij, članice in člani Občinskega sveta, predsedniki krajevnih skupnosti, predsedniki političnih strank, direktorji in ravnatelji javnih zavodov… Ob tej priložnosti so pripravili tudi kulturni program, na katerem je zbrane s svojim stand-up nastopom nasmejala Lucija Čirović, zapela pa je Mojca Prejac. Po uradnem programu je sledilo sproščeno druženje ob pogostitvi.

V Ljutomeru strokovna konferenca o obnovljivih virih energije
Datum dogodka: 15.1.2015

V četrtek, 15. Januarja 2015, je v Ljutomeru potekala strokovna konferenca Razvojne politike na področju obnovljivih virov energije. Konference se je udeležila tudi županja Občine Ljutomer mag. Olga Karba. Konferenca se je odvijala v okviru slovensko-avstrijskega projekta "PEMURES", pri katerem je v ospredju izmenjava znanj in sodelovanje na področju obnovljivih virov energije, s katerim se trajno izboljšuje tudi čezmejna regija. Na konferenci so se osredotočili na lokalne skupnosti in skrbnike razvojnih politik slovenske in avstrijske čezmejne regije in s tem na vse ciljne skupine, ki jih tema zanima. Uvodoma je udeležence pozdravil Klaus Dieter Požgan z Inštituta TRS, ki je obenem predstavil potek konference, nato je zbrane nagovorila županja občine Ljutomer mag. Olga Karba. Na kratko so o samem projektu PEMURES spregovorili tudi predstavniki partnerjev v projektu. Kot prvi je predaval dr. Richard Zweiler (GET), in sicer na temo Bela knjiga - razvojne politike, sledil je Goran Šoster (PRA Ljutomer), ki je spregovoril o razvojnih politikah na regionalni ravni. Dr. Dušan Plut je predaval o prihodnji vlogi obnovljivih virov energije v regionalnem razvoju Slovenije, svoje raziskovalne projekte na temo študije okolja pa so predstavili dijaki Gimnazije Franca Miklošiča Ljutomer, pod mentorstvom Mateje Godec. Sledilo je predavanje o hitro rastočih rastlinah kot alternativnem viru energije, o čemer sta več povedala dr. Gregor Božič iz Gozdarskega inštituta Slovenije in Vlado Bratkovič (GLG MS). Stojan Habjanič (Biogradnja) je predaval o alternativnih potencialih območja ob reki Muri, Peter Beznec (CZR) pa je predstavil CBA analizo uporabe biomasnih odpadkov v občinah Pomurja. DI Christian Doczekal (GET) in DI Franz Jandrisits (DH Güttenbach) sta govorila o poslovnem modelu lokalnih biomasnih logističnih centrov, župan Občine Strem Bernhard Deutsch pa je predstavil zgodbo o uspehu Ökoenergieland. Kot zadnji je Rok Sunko (Skupina FABRIKA) govoril o Kompetenčnem centru COVE Ljutomer. Konferenca se je zaključila z diskusijo.

Podžupana Občine Ljutomer sta Janko Špindler in Boro Zemljak
Datum dogodka: 14.1.2015

Županja mag. Olga Karba je 7. 1. 2015 za podžupana Občine Ljutomer imenovala Janka Špindlerja in Bora Zemljaka, ki bosta svoji funkciji opravljala nepoklicno. Oba imata veliko izkušenj, saj sta v preteklosti že opravljala funkciji predsednikov krajevnih skupnosti, dobro poznata vse vidike delovanja občine in kar je najpomembnejše, znata graditi in vzdrževati dobre odnose ter vestno delati za dosego skupnih ciljev. Iskrene čestitke obema in uspešno delo.

Priprava proračuna Občine Ljutomer za leto 2015
Datum dogodka: 13.1.2015

Priprava letošnjega proračuna je bila še nekoliko bolj zahtevna, ker prihaja do občutnih sprememb s strani države, ki vsem občinam odmerja višino proračunskih sredstev.

Zato smo si zelo prizadevali, da omogočimo tri ključne prioritete:

  • izvedbo zastavljenih projektov po krajevnih skupnosti,
  • ohranimo vse storitve in transferje za občanke in občane ter
  • omogočimo nemoteno delovanje društev in javnih zavodov.

Hvala vsem za konstruktivno usklajevanje, še posebej krajevnim skupnostim in zavodom, s katerimi smo skupaj optimizirali porabo in dosegli omejitve, ki jih zahteva država.

Občinske investicijske projekte smo delno prerazporedili, da jih lahko uspešno izvedemo v času mandata. Podobno taktiko smo ubrali tudi v letu 2010 in se držali pravila, da gremo v investicije le, če so zanje na voljo sredstva. Tako bomo pristopili tudi v tem štiriletnem obdobju, z namenom, da omogočimo izvedljivost vseh zastavljenih projektov.

Obenem imamo nalogo, da izpeljemo do konca Sistem C. V tem letu čaka na realizacijo okrog 25 milijonov EUR. Projekt poteka v skladu s časovnico in v začetku meseca januarja smo prejeli 3 milijone EUR plačil s strani države, kar nas vrača v bolj ustaljene tirnice delovanja, tako v smislu občin sofinancerk, kot tudi izvajalcev, ki so čakali nekaj mesecev na ta plačila.

Prav tako redno servisiramo stroške dolgoročnega zadolževanja, ki je predvsem iz naslova kredita za športno dvorano ŠIC, ki se izteče leta 2022, iz naslova letnega kopališča, prav tako z iztekom v letu 2022 in iz naslova Osnovne šole Stročja vas, ki se izteče v letu 2024, sam objekt pa je po treh letih potreben temeljite prenove, h kateri bomo pristopili v tem letu.

Vse stroške ohranjamo na primerljivi ravni in jih ustrezno nižamo zaradi zahtev države, vendar, kot rečeno uvodoma, smo s predlogom proračuna poiskali poti, da ne glede na upad državnih sredstev, le izpeljemo vse zastavljene cilje.

Podrobnejše načrte, vključno s posodobljenim 4-letnim načrtom razvojnih nalog po krajevnih skupnostih in drugimi podrobnostmi, bomo predstavili ob 2. obravnavi predloga, po zaključku javne razprave, ki traja do 22. 1. 2015.

V vmesnem času bomo veseli vseh predlogov izboljšav in bomo dodatno opravili usklajevanja po krajevnih skupnostih in z drugimi deležniki.

Sandra Vučko iz Cvena postala 19. Vinska kraljica Slovenije
Datum dogodka: 9.1.2015

V hotelu Radin v Radencih je 9. 1. 2015 potekalo kronanje 19. Vinske kraljice Slovenije za leto 2015, katere poslanstvo je združiti slovensko vinorodno deželo ter predstavljati slovenska vina, vinogradništvo, turizem in kulturno dediščino. V velik ponos in zadovoljstvo nam je, da je to postala naša Prlečka Sandra Vučko iz Cvena. Slovesnosti se je udeležila tudi županja, ki je novo vinsko kraljico in vse zbrane nagovorila z naslednjim:

V pravo veselje je pozdraviti vse vas nocoj, posebej, ko se krona vinska kraljica, doma iz Prlekije, iz občine Ljutomer. Kajti nam, Prlekom in Prlečkam, težko izrečeš večji kompliment, kot če pohvališ naše odlično vino in našo izjemno vinarsko tradicijo. Draga Sandra, vse občanke in občani smo nate ponosni in prepričani smo, da prav tako kot si izjemno opravila vlogo prleške kraljice boš kos temu novemu izzivu. Zato iskrene čestitke. Nedvomno boš odlično nadaljevala z dobrim delom svojih predhodnic. In to delo je zelo pomembno, še bolj kot se zdi na prvi pogled...saj ne gre zgolj za priznanje in odlikovanje posameznici, ampak za zastopanje identitete slovenskega podeželja, za promocijo tradicij ter prenos pravih vrednot v širše okolje. Nocojšnji dogodek pa se obenem močno dotika tudi prihodnosti. Zadnje čase je namreč veliko govora o iskanju t.i. niš dodane vrednosti, saj bo Evropa v prihodnje večinoma financirala projekte, ki vodijo do tega cilja, do te dodane vrednosti. To se sicer lahko hitro sliši komplicirano, pa vendar v resnici zahteva zgolj to, da povemo, v čem smo kot okolje najboljši in po čem nas ljudje najbolj poznajo. Naloga torej ni pretežka, saj nas ljudje poznajo po odličnem vinu, vrhunski hrani, kvalitetnih zdraviliščih ter poštenem in marljivem delu. Povedano drugače; niša dodane vrednosti našega okolja, ...torej tisto v čem smo najboljši v Evropi, sedi danes v tej dvorani.  In zato sem prepričana, da Evropa, ki stavi na naše prednosti in nam pomaga, da jih krepi, prinaša boljše čase za Slovenijo in njeno podeželje. Čestitam vam za dobro delo in želim vse dobro ter uspešno v novem letu.

Obisk veleposlanika Matjaža Šinkovca
Datum dogodka: 8.1.2015

Na pobudo veleposlanika Veleposlaništva Republike Slovenije v Bruslju Matjaža Šinkovca je 8. 1. 2015 pri županji Občine Ljutomer  potekal sestanek na temo možnosti pobratenja z belgijsko občino Diksmuide. Pobuda je bila dana s strani županje omenjene belgijske občine, ker je bilo ugotovljeno, da je edini slovenski borec iz 1. sv. vojne Rudolf Redek iz Stare Ceste pokopan prav v mestu Diksmuide. Sestanka sta se udeležila tudi direktorica Splošne knjižnice Ljutomer Vesna Laissani in sodelavec Srečko Pavličič.

Srečno 2015
Datum dogodka: 1.1.2015
Voščilo ob dnevu samostojnosti in enotnosti
Datum dogodka: 26.12.2014

Spoštovane Prlečke, spoštovani Prleki!

 
Iskrene čestitke ob državnem prazniku - dnevu samostojnosti in enotnosti.

 
Županja Občine Ljutomer mag. Olga Karba

Praznovanje z dedkom Mrazom na Glavnem trgu
Datum dogodka: 23.12.2014

V torek, 23. decembra 2014, smo skupaj s KMG PanOrganic organizirali dogodek Občutek skupnosti – praznovanje z dedkom Mrazom. V imenu Občine Ljutomer je vse zbrane pozdravil direktor Občinske uprave Tomislav Zrinski, v imenu KMG PanOrganic pa Niko Miholič. Nastopile so snežinke, plesalke Plesne šole Urška Pomurje, ki so spremljale dedka Mraza. Najmlajši pa so se najbolj razveselili prihoda dedka Mraza, ki se je na trg pripeljal v kočiji in s seboj pripeljal darila za otroke. Nekoliko starejši so se medtem lahko na samem dogodku okrepčali s hrano in pijačo ter praznovali veseli december z družino, prijatelji in znanci ob zvokih glasbe večernega koncerta.

Voščilo
Datum dogodka: 23.12.2014
Vabljeni na praznovanje z DEDKOM MRAZOM
Datum dogodka: 21.12.2014

Vabimo vas, da se udeležite praznovanja z DEDKOM MRAZOM, ki bo v torek, 23. decembra na Glavnem trgu od 16. ure dalje.

Strani