Galerija

Ljutomer gostil simpozij: Slovenski film v sliki, glasbi in besedi
Datum dogodka: 16.7.2015

 

 

V torek, 14. julija 2015, se je z otvoritveno slovesnostjo v Kulturnem domu v Ljutomeru in monokomedijo Ferija Lainščka »Gajaš, arestant« v izvedbi dramskega igralca Vlada Novaka, pričel dvodnevni znanstveni simpozij: Slovenski film v sliki, glasbi in besedi. Simpozij se je odvijal v prostorih Doma kulture v Ljutomeru in na Golarjevi domačiji.

Simpozij je v sodelovanju s Filozofsko fakulteto Univerze v Mariboru, Grossmannovim festivalom in Občino Ljutomer organizirala Gimnazija Franca Miklošiča Ljutomer (GFML). Simpozij je uvod v 11. Grossmannov festival fantastičnega filma in vina, ki traja do sobote, ko bodo podeljene festivalske nagrade.

Uvodoma so zbrane nagovorili ravnatelj GFML Zvonko Kustec, direktor organizacije  Grossmannovega festivala fantastičnega filma in vina festivala Peter Beznec in županja mag. Olga Karba. »Film nas je od nekdaj fasciniral, vedno je v nas sprožil izjemna čustva in še danes pritegne bolj kot kateri koli drugi medij. Nove tehnološke možnosti odpirajo pasti in priložnosti, vendar se radovednost in ustvarjalnost, ki sta vodili Karola Grossmana pred 110 leti, nista utrudili«, je ob tej priložnosti dejala Karbova.

V nadaljevanju programa je spregovoril še prorektor Univerze v Mariboru dr. Marko Jesenšek, ki je tudi uredil znanstveno monografijo, v kateri je objavljenih 23 razprav in razmišljanj uglednih slovenskih znanstvenikov, profesorjev z mariborske in ljubljanske univerze (ena objava je tudi iz Poljske), igralcev, scenaristov, pisateljev in ljudi, ki so tako ali drugače povezani s slovenskim filmom.

Zbrane je ob odsotnosti dr. Igorja Tičarja, rektorja Univerze v Mariboru, pozdravil še Teodor Lorenčič, glavni tajnik Univerze v Mariboru.

Nastopile so tudi članice skupine Harmony, dijakinje ljutomerske gimnazije, ki so ob kitarski spremljavi zapele tri pesmi.

Projekt »Oskrba s pitno vodo Pomurja – Sistem C« se v zaključni fazi sooča s težavami zaradi neplačevanje s strani države
Datum dogodka: 15.7.2015

 

 15. julij 2015 – Na novinarski konferenci projekta »Oskrba s pitno vodo Pomurja – sistem C«, ki je potekal v županatu Mestne hiše Ljutomer, sta županja nosilne občine projekta, občine Ljutomer, mag. Olga Karba, in predstavnik nadzora, univ. dipl. inž. grad. Željko Blažeka, prokurist podjetja IEI d. o.o., predstavila pregled aktualnega stanja s stališča sodelujočih občin, izvajalcev in inženirja. Projekt se počasi zaključuje, obenem pa se sooča s težavami zaradi neplačevanja sofinancerjev – Ministrstva RS za okolje in prostor ter Vodnega sklada.

V projektu sodeluje osem občin: Apače, Gornja Radgona, Križevci, Ljutomer, Radenci, Razkrižje, Sveti Jurij ob Ščavnici in Veržej. Tako mag. Olga Karba kot univ. dipl. inž. gradb. Željko Blažeka sta na novinarski konferenci poudarila, da ima projekt izjemen pomen za vse sodelujoče občine, obenem pa, da prihaja pri izvajanju del do težav zaradi neplačil.  Izvajalci v tem času pospešujejo zaključevanje del znotraj posameznih sklopov za možnost realizacije projekta kot celote v letu 2015, vendar pa, kot je dejala županja na novinarski konferenci obstaja nevarnost, da projekt ne bo zaključen do konca leta, če država ne bo poskrbela za redna plačila svojega dela, ki morajo prav tako biti izvedena v roku in do konca projekta.

Županja nosilne občine projekta je še posebej poudarila, da je treba za kakovostno, redno in v roku izvedeno delo zagotoviti poplačila zapadlih obveznosti. Zaradi počasnega procesiranja zahtevkov oziroma refundiranja sredstev s strani države (Ministrstvo RS za okolje in prostor, Vodni sklad)  je bila nosilna občina primorana najeti kratkoročni premostitveni kredit  v višini treh milijonov evrov ob soglasju drugih sodelujočih občin, kredit je namenjen plačilu zapadlih situacij izvajalcev na vseh sklopih projekta.

Dodatne aktivnosti na projektu pa nastajajo tudi zaradi dodatnega razpisa za izgradnjo transportnega vodovoda Križevci – Sveti Jurij ob Ščavnici – Odsek 2, s katerim se bo zagotovila funkcionalnost projekta.

Zaključne aktivnosti pri gradnji se sicer izvajajo in bližajo koncu, na celotnem projektu je realiziranih 80 do 90 odstotkov gradnje, ponekod pa je že zaključena. Finančna realizacija pa je približno 60-odstotna.

Skupni naložbeni stroški projekta sicer znašajo 49.375.566 evrov. Iz Kohezijskega sklada je za sofinanciranje namenjenih 31.063.133,56 evra, s strani MOP-a 5.658.200,04 evra, iz Vodnega sklada 1.982.682,40 evra, s proračunov sodelujočih občin pa 9.671.550 evrov.

 

Projekt »Oskrba s pitno vodo Pomurja – Sistem C« se v zaključni fazi sooča s težavami zaradi neplačevanje s strani države
Datum dogodka: 15.7.2015

 

 15. julij 2015 – Na novinarski konferenci projekta »Oskrba s pitno vodo Pomurja – sistem C«, ki je na županatu Mestne hiše Ljutomer, sta županja nosilne občine projekta, občine Ljutomer, mag. Olga Karba, in predstavnik nadzora, univ. dipl. inž. grad. Željko Blažeka, prokurist podjetja IEI d. o.o., predstavila pregled aktualnega stanja s stališča sodelujočih občin, izvajalcev in inženirja. Projekt se počasi zaključuje, obenem pa se sooča s težavami zaradi neplačevanja sofinancerjev – Ministrstva RS za okolje in prostor ter Vodnega sklada.

V projektu sodeluje osem občin: Apače, Gornja Radgona, Križevci, Ljutomer, Radenci, Razkrižje, Sveti Jurij ob Ščavnici in Veržej. Tako mag. Olga Karba kot univ. dipl. inž. gradb. Željko Blažeka sta na novinarski konferenci poudarila, da ima projekt izjemen pomen za vse sodelujoče občine, obenem pa, da prihaja pri izvajanju del do težav zaradi neplačil.  Izvajalci v tem času pospešujejo zaključevanje del znotraj posameznih sklopov za možnost realizacije projekta kot celote v letu 2015, vendar pa, kot je dejala županja na novinarski konferenci obstaja nevarnost, da projekt ne bo zaključen do konca leta, če država ne bo poskrbela za redna plačila svojega dela, ki morajo prav tako biti izvedena v roku in do konca projekta.

Županja nosilne občine projekta je še posebej poudarila, da je treba za kakovostno, redno in v roku izvedeno delo zagotoviti poplačila zapadlih obveznosti. Zaradi počasnega procesiranja zahtevkov oziroma refundiranja sredstev s strani države (Ministrstvo RS za okolje in prostor, Vodni sklad)  je bila nosilna občina primorana najeti kratkoročni premostitveni kredit  v višini treh milijonov evrov ob soglasju drugih sodelujočih občin, kredit je namenjen plačilu zapadlih situacij izvajalcev na vseh sklopih projekta.

Dodatne aktivnosti na projektu pa nastajajo tudi zaradi dodatnega razpisa za izgradnjo transportnega vodovoda Križevci – Sveti Jurij ob Ščavnici – Odsek 2, s katerim se bo zagotovila funkcionalnost projekta.

Zaključne aktivnosti pri gradnji se sicer izvajajo in bližajo koncu, na celotnem projektu je realiziranih 80 do 90 odstotkov gradnje, ponekod pa je že zaključena. Finančna realizacija pa je približno 60-odstotna.

Skupni naložbeni stroški projekta sicer znašajo 49.375.566 evrov. Iz Kohezijskega sklada je za sofinanciranje namenjenih 31.063.133,56 evra, s strani MOP-a 5.658.200,04 evra, iz Vodnega sklada 1.982.682,40 evra, s proračunov sodelujočih občin pa 9.671.550 evrov.

 

Svečana podelitev maturitetnih spričeval
Datum dogodka: 15.7.2015

 

V ponedeljek, 13. julija 2015, je na Glavnem trgu v Ljutomeru potekala svečana podelitev maturitetnih spričeval maturantom in maturantkam Gimnazije Franca Miklošiča Ljutomer. Tudi letošnja 49. generacija je dosegla izjemen rezultat. K splošni maturi na spomladanskem roku je v letošnjem letu pristopilo 107 dijakov gimnazijskega programa, 105 dijakov pa je uspešno opravilo maturo.

Pet maturantk programa splošna gimnazija je doseglo prag 30 in več točk, kar pomeni, da so postali zlati maturanti. Zlati maturantje 2014/2015 so Barbara Budja iz Dokležovja, Tamara Horvat iz Gradišča, Jana Žnidarič iz Podgradja, Mateja Žnidarič iz Moravcev v Slovenskih goricah in Vanja Zamuda iz Radencev, ki je dosegla tudi maksimalnih 34 točk.

K maturi je pristopilo tudi 12 dijakov maturitetnega tečaja, uspešnih je bilo 5 ali 41,7 %, kar je nad državnim povprečjem.

Tudi 14. generacija maturantk in maturantov programa Predšolske vzgoje na Gimnaziji Franca Miklošiča Ljutomer je dosegla izvrsten rezultat. K poklicni maturi na spomladanskem roku je pristopilo 53 kandidatk in 9 kandidatov in vsi so bili uspešni. Dve maturantki sta dosegli prag 22 (od 23) točk in tako postali zlati maturantki. To sta Melisa Klemenčič iz Stavešinskega Vrha in Andrejka Pek iz Stare Gore.

Tudi odrasle kandidatke in kandidati so dosegli odličen rezultat. K maturi je pristopilo 9 kandidatk in kandidatov, ki so vsi opravili maturo.

Pred podelitvijo je zbrane nagovoril ravnatelj gimnazije Zvonko Kustec, ki je maturantom in maturantkam skupaj z njihovimi razredniki podelil spričevala. Zlate maturantke so poleg spričevala prejele še kipec dr. Franca Miklošiča, delo akademske slikarke in kiparke Irene Brunec - Tébi, knjigo Gaudeamus Igitur, kot darilo Republiškega izpitnega centra ter čestitko ministrice za šolstvo dr. Maje Makovec Brenčič.

Zbrane sta nagovorili tudi županja mag. Olga Karba in predstojnica soboške enote Zavoda RS za šolstvo Irena Kumer.

V kulturnem programu so nastopili Mladi Pomurci, njihov ustanovitelj David Duh je ob tej priložnosti prejel kipec za zasluge promocije gimnazije preko glasbe.

42. tabor mladih gasilcev
Datum dogodka: 13.7.2015

 

 

Gasilska zveza Ljutomer je organizirala že 42. tabor mladih gasilcev Gasilske zveze Ljutomer v Bodislavcih, ki potekal od 6. do 10. julija. Tabora se je udeležil 101 mladi gasilec iz gasilskih društev, katera so vključena v Gasilsko zvezo Ljutomer. Mlade gasilce je spremljalo tudi 14 mentorjev.

Bogat program tabora je zajemal kopanje v bližnjih Biotermah, predstavitev služb v sistemu zaščite in reševanje, kot so rdeči križ, policija, slovenska vojska in seveda gasilci. Bilo pa je tudi veliko športa, glasbe in plesa.

Organiziran je bil Dan mladih gasilcev Gasilske zveze Ljutomer, kjer se je ostalim udeležencem tabora pridružilo še 85 mladih gasilcev z mentorji. Po skupnem kopanju je sledilo kosilo in predstavitev bogate tehnike Slovenske vojske.

Zaključne prireditve tabora se je udeležilo preko 200 staršev in gostov, med njimi tudi podžupan Janko Špindler. Na slovesnosti so mladi gasilci predstavili svoje delo skozi čas bivanja v taboru, posamezniki pa so tudi zapeli in zaplesali.

Tabor so omogočili Občina Ljutomer, Uprava za zaščito in reševanje- izpostava Murska Sobota, Slovenska vojska, Policija, Rdeči križ, PGD Ljutomer, PGD Radoslavci in PGD Mala Nedelja.

Čestitka ob 25. juniju - dnevu državnosti
Datum dogodka: 25.6.2015

Vsem občankam in občanom občine Ljutomer,

državljankam in državljanom Rebublike Slovenije,

čestitam ob 25. JUNIJU - DNEVU DRŽAVNOSTI.

 

Županja Občine Ljutomer mag. Olga Karba

skupaj z občinskim svetom in občinsko upravo

Osrednja slovesnost ob 25. juniju - dnevu državnosti
Datum dogodka: 24.6.2015

24. 6. 2015 – V Domu kulture v Ljutomeru je na predvečer potekala osrednja prireditev v počastitev 25. junija - dneva državnosti. Slovesnost se je pričela s prihodom številnih praproščakov, ki so s svojo postavitvijo spremljali nagovor slavnostnega govornika Antona Kosija, predsednika Območnega združenja slovenskih častnikov Ljutomer.

V nadaljevanju je potekal kulturni program, v katerem so nastopili Pihalni orkester Ljutomer, Godalni orkester Glasbene šole Slavka Osterca Ljutomer, ki ga vodi Samir Azzeh, vokalna skupina Ilumina iz Kulturnega društva Orfej pod vodstvom Evgena Bibianka, Melanija Markovič s korepetitorko Ano Gnezda ter dijaka Gimnazije Franca Miklošiča Ljutomer Alen Trstenjak in Sanja Hošpel z recitalom. Ob koncu je vsem zbranim spregovorila in čestitala ob dnevu državnosti tudi županja mag. Olga Karba. Dogajanje je skozi slovesnost povezovala Marja Dolamič.

Pred samim pričetkom slovesnosti je v županatu Mestne hiše županja pripravila sprejem za predsednike veteranskih združenj, posamezne delegacije pa so položile vence pri spominskih obeležjih vojne za Slovenijo v Mekotnjaku, Presiki in Policijski postaji Ljutomer ter pri spomeniku generala Maistra v Ljutomeru.

Otvoritev KUL-KIŠTE, novega godbenega doma
Datum dogodka: 22.6.2015

V ponedeljek, 22. junija 2015, sta Javni sklad RS za kulturne dejavnosti in Občina Ljutomer, v okviru kulturnega maratona Gimnazije Franca Miklošiča Ljutomer pripravila otvoritev godbenega doma oz. KUL-KIŠTE, novega objekta za izvajanje kulturne dejavnosti pri Domu kulture Ljutomer.

Zbrane sta nagovorila županja Občine Ljutomer mag. Olga Karba in direktor JSKD mag. Igor Teršar. Slavnostna govornica je bila ministrica za kulturo mag. Julijana Bizjak Mlakar, ki je tudi slupaj z županjo slavnostno odprla objekt.

Spregovoril je še častni občan Občine Ljutomer in predsednik KD Ivan Kaučič Ljutomer, Miroslav Steržaj, kaplan Zoran Car pa je opravil blagoslovitev objekta. Nastopil je Pihalni orkester KD Ivan Kaučič Ljutomer, vajam katerega je godbeni dom tudi namenjen. Vsi so si nato skupaj ogledali tudi notranjost objekta.

Otvoritev brvi čez reko Ščavnico
Datum dogodka: 22.6.2015

V ponedeljek, 22. junija 2015, sta ravnatelj Gimnazije Franca Miklošiča Ljutomer Zvonko Kustec in županja Občine Ljutomer mag. Olga Karba uradno odprla brv čez reko Ščavnico v parku Generala Maistra in za Gimnazijo Franca Miklošiča Ljutomer.

Brv preko reke povezuje Park Rudolfa Maistra in prehod na Grossmannovo ulico, služila pa bo predvsem dijakom in dijakinjam, ki se v Ljutomer pripeljejo z vlakom in imajo tako lažji dostop do gimnazije. Prej so namreč dijaki svojo pot do gimnazije krajšali kar po železniških tirih, nova pot čez brv pa je vsekakor varnejša in bolj primerna.

Ravnatelj je ob tej proližnosti v imenu celotne GFML županji podaril sliko, ki jo je naslikala nekdanja dijakinja ljutomerske gimnazije, Petja Kolenko, ter se ji zahvalil za dobro sodelovanje in izvedbo tega prehoda, ki so ga poimenovali "most povezovanja in razumevanja". Županja se je ravnatelju, profesorjem ter dijakom in dijakinjam zahvalila za uspešno sodelovanje.

Ravnatelj, županja in dijakinja GFML Helena Beznec so prerezali trak ter brv tudi uradno predali svojemu namenu.

Jadranske igre v Ljutomeru
Datum dogodka: 21.6.2015

V nedeljo, 21. junija, so na Letnem kopališču v Ljutomeru, potekale Jadranske igre. Ena od novosti šeste sezone Jadranskih iger je razširjena turneja Jadranskih iger po Sloveniji, ki letos potekajo v več slovenskih mestih, pričele pa so se v Ljutomeru, kjer so bile kvalifikacije.

V Ljutomeru so se pomerile ekipe iz Ljutomera in sicer Cvenski čehi in dikline, Boks klub Ljutomer, Lotmerk, Prleški judoisti, Šic bar cafe Ljutomer, Prleški pirati in Jan, ekipa Dupleška mornarica iz Dupleka ter ekipa Velenje iz Velenja. Ekipe so se pomerile v igrah leteči vaterpolo, mošarka, strelec in vrv. Na koncu je slavila ekipa Cvenski čehi in dikline, ekipa Prleški judoisti je bila druga, tretja pa Velenje. Prve tri ekipe so prejele tudi medalje, zmagovalni ekipi je medalje podelila županja Občine Ljutomer, mag. Olga Karba. Zmagovalna ekipa je napredovala v polfinale v Velenje ali Kranj ter če bo tudi tam uspešna, v finale, ki bo 30. avgusta v Kopru. Finalno tekmovanje celotne izvedbe Jadranskih iger bo 19. septembra v hrvaškem letovišču Biograd na moru. Ekipo je sestavljalo osem tekmovalcev, od tega so morale biti vsaj tri ženske.

Organizatorji Jadranskih iger v Ljutomeru so bili Občina Ljutomer, agencija Adria events in Kooperativa Alpe Adria.

Šesta sezona Jadranskih iger se je sicer uradno pričela 6. junija 2015, letos pa igre potekajo v največjem obsegu doslej, saj potekajo v 12. državah v regiji, turneja dolga 106 dni pa bo to poletje obiskala kar 45 lokacij vzdolž regije. Več kot 2.500 tekmovalcev in 70.000 obiskovalcev, bo imelo priložnost občutiti čar tega športno zabavnega spektakla, katerega del smo lahko videli tudi v Ljutomeru.

Podpis pogodbe za obnovo parketa v telovadnici OŠ Ivana Cankarja Ljutomer
Datum dogodka: 17.6.2015

V sredo, 17. junija 2015, je županja Občine Ljutomer mag. Olga Karba podpisala pogodbo za obnovo parketa v telovadnici OŠ Ivana Cankarja Ljutomer, saj je občina uspela pridobiti sredstva Fundacije za šport. Izbrani izvajalec je KSP Ljutomer, direktor katerega je Damijan Klemen.

Projekt obnove športne dvorane pri OŠ Ivan Cankar Ljutomer je Občina Ljutomer prijavila na javni razpis Fundacije za šport, vloga je bila uspešna. Projekt bo sofinanciran v višini največ do 30.065,00 EUR oziroma največ do 50 % vrednosti.

V okvirju projekta bo izvedena obnova parketa v dvorani, zarisovanje črt, oplesk obstoječe lesene obloge stropa, sanacija vodovodnih instalacij v sanitarijah, sanacija poda na hodniku, nabava opreme za sanitarije in montaža novih plezalnih lestev.

Občina Ljutomer je javno naročilo za izbiro izvajalca del izvedla v mesecu maju 2015. Kot najugodnejši ponudnik je bilo izbrano Komunalno-stanovanjsko podjetje Ljutomer d.o.o.. Izvajalska pogodba je bila podpisana 16. 6. 2015, pogodbena vrednost del znaša 58.940,05 EUR z DDV. Dela se bodo izvajala v času poletnih počitnic, torej od konca junija do 20. avgusta 2015. Nadzor nad investicijo bo izvajal Gradal, Bojan Sekereš s.p. iz Lendave.

Županja sprejela dobitnike priznanj na državnem srečanju mladih čebelarjev
Datum dogodka: 17.6.2015

Županja Občine Ljutomer mag. Olga Karba je v sredo, 17. junija 2015, v županatu Mestne hiše sprejela dobitnike priznanj 38. državnega srečanja in tekmovanja mladih čebelarjev ter njihove mentorje. Prav tako je sprejela učence OŠ Stročja vas, ki so prejeli priznanja za posebne dosežke v letošnjem šolskem letu na državni ravni. V pozdravnem nagovoru je županja učencem čestitala za dosežke ter priznanja na področju čebelarstva, ter vsakemu podelila plaketo s priznanjem. Zbrane so pozdravili tudi podpredsednik Čebelarske zveze Slovenije Janez Vencelj, predsednik in podpredsednik Čebelarskega društva Ljutomer. Iz Osnovne šole Ivana Cankarja Ljutomer (mentorica Nada Mesarič) so priznanja prejeli: Črtomir Svetec in Dominik Miklošič (zlato priznanje), Sara Vrbančič, Pia Artenjak, Pia Škrlec in Nadja Štelcl (srebrno priznanje). Iz Osnovne šole Stročja vas (mentorica Nataša Horvatič) so priznanja prejeli: Blaž Rakuša, Mihael Bogdan, Urška Rižnar, Julija Leštan (vsi zlato priznanje).Priznanja za posebne dosežke v šolskem letu 2014/2015 na državni ravni so prejeli trije učenci iz OŠ Stročja vas, in sicer: Blaž Ješovnik, Patrik Rubin in Jaka Štampar.

Izgradnja vrtca v Cezanjevcih
Datum dogodka: 16.6.2015

Skupaj z krajani, starši in učenci se veselimo, da smo po več kot 10-letnih prizadevanjih pričeli z izgradnjo vrtca. V zadnjih letih se je ideja uspešno premaknila proti izvedbi. Sprejet je bil Občinski prostorski načrt, izdelana idejna zasnova in spremljajoče projektna dokumentacija, izvedel se je odkup potrebnih zemljišč in sklenile so se pogodbe z izvajalcem. Pred pričetkom del je bil urejen tudi precej zamuden postopek pridobitve služnosti s strani Agencije RS za okolje, ki je bila pogoj za izgradnjo gradbenega dovoljenja. Glede na to, da občina financira izgradnjo brez pomoči države, je bila sprejeta odločitev o faznosti gradnje, ki omogoča, da tako lažje izpeljemo investicijo, ki bo do zaključka gradbeno-obrtniških in inštalacijskih del zahtevala cca 1,7 mio EUR sredstev. Uvod v delo je bil z izvajalcem del izveden dne 5. 1. 2015. Januarja in februarja je bila izvedena sečnja dreves na območju gradnje vrtca in postavljena ograja. Prav tako so bili odstranjeni panji porušenih dreves. Konec februarja je izvajalec del izvedel štiri poskusne pilote. Namen izvedbe poskusnih pilotov je bila določitev nosilnosti temeljnih tal. Na osnovi rezultatov testiranja je dne 9. 3. 2015 geomehanik določil končni način temeljenja pilotov. Spremenjena je bila izvedba gramozne blazine nad piloti oziroma pod temeljno AB ploščo. Namesto gramoza je bil določen zasip glav pilotov in temeljne blazine iz skalnatega materiala iz kamnoloma. Temeljenje objekta je izvajalec del končan konec aprila 2015. V mesecu maju je bil položen podložni beton, položena je bila toplotna izolacija pod temeljno AB ploščo. Vgrajena je bila instalacija fekalne kanalizacije in zabetonirana je celotna talna armiranobetonska plošča debeline 30 cm. V tem času se že gradijo stene vrtca. V tem letu je bila naročena tudi izdelava projektne dokumentacije za izgradnjo pločnika od šole do lokacije novega vrtca, da lahko otrokom in staršem zagotovimo tudi varno pot v šolo oziroma vrtec in domov. V izdelavi je tudi projektna dokumentacija za izgradnjo javnega vodovodnega omrežja do novega vrtca.

PGD Radomerje pripravilo prireditev ob 90-letnici delovanja društva
Datum dogodka: 13.6.2015
Prostovoljno gasilsko društvo Radomerje je v soboto, 13. junija 2015, pripravilo prireditev ob 90-letnici delovanja društva. Vse zbrane je nagovorila tudi županja Občine Ljutomer, mag. Olga Karba, in jim čestitala ob 90-letnici delovanja, se jim zahvalila za vso požrtvovalnost in nesebičnost, saj je gasilstvo velikega pomena za krajevno skupnost. Po uradnem programu, kjer so podelili priznanja številnim zaslužnim gasilcem, je sledila zabava z Ansamblom Opoj v velikem šotoru na športnem igrišču v Radomerju.
Prireditev ob 4. krajevnem prazniku KS Železne Dveri
Datum dogodka: 13.6.2015

Krajevna skupnost Železne Dveri je v soboto, 13. junija 2015, praznovala četrti krajevni praznik. Ob tej priložnosti so pri domačiji Franca Miklošiča v Radomerščaku pripravili slovesnost. Udeležila sta se ju tudi županja Občine Ljutomer mag. Olga Karba in podžupan Janko Špindler.

Prireditev se je začela s pohodom z Miklošičevega trga v Ljutomeru, od koder so se pohodniki odpravili preko Radomerja proti domačiji znanega rojaka Franca Miklošiča v Radomerščaku, kjer je potekala osrednja slovesnost s kulturnim programom. Zdaj že tradicionalno srečanje in prireditev dokazujeta, da je Miklošičev pomen trdno zasidran v domači zavesti in da spomin nanj po obeležitvi 200-letnice njegovega rojstva leta 2013 ne bo preprosto ugasnil.

Zbrane sta uvodoma pozdravila predsednik KS Železne Dveri Marjan Munda in županja Občine Ljutomer mag. Olga Karba. Slavnostna govornica letošnje prireditve je bila dr. Natalija Ulčnik s Filozofske fakultete Univerze v Mariboru, ki se med vsemi pomembnimi ustanovami še posebej pogosto in aktivno vključuje v dogajanje v naši lokalni skupnosti.

V kulturnem programu so vsi zbrani prisluhnili recitalu pesmi Toneta Pavčka z naslovom Pomembne stvari, ki so ga pripravili učenca Osnovne šole Ivana Cankarja Ljutomer in dijakinji Gimnazije Franca Miklošiča Ljutomer, za glasbo pa je poskrbela vokalna skupina Pink. Nastopila je tudi skupina Künštni Prleki, ki je obiskovalce s svojima pesmima pospremila v prehod k neuradnemu delu praznovanja.

Leto nazaj so ob hiši zasadili in blagoslovili potomko najstarejše vinske trte iz Maribora, ki je med letom sicer zamenjala svoj prostor, vendar pa v Radomerščaku dobro uspeva.

Osrednja prireditev ob 70-letnici Lovske družine Ljutomer
Datum dogodka: 12.6.2015

V petek, 12. junija, je v Domu kulture v Ljutomeru potekala osrednja prireditev ob 70-letnici Lovske družine Ljutomer. Ob tej priložnosti so podelili številna priznanja.

V pozdravnem nagovoru je najprej vse pozdravil starešina LD Ljutomer Gorazd Kuhar, slavnostni govornik je bil državni sekretar Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano Miha Marenče. Zbrane so nagovorili tudi županja Občine Ljutomer mag. Olga Karba, predsednik Lovske zveze Slovenije mag. Srečko Felix Krope in predsednik Zveze lovskih družin Prlekija Anton Holc.

Na jubileju so bili prisotni še poslanca v Državnem zboru RS Franc Jurša in mag. Aleksander Kaučič, predsednik Zveze lovskih družin Prekmurja Ludvik Rituper, policijski inšpektor in predstavnik PU Murska Sobota Boris Rakuša, pomočnik komandirja PP Ljutomer Alen Žunič, župnik Andrej Zrim, sosednje lovske družine, praporščaki, Križevski rogisti, ki lovce spremljajo na vseh prireditvah, sponzorji in donatorji ter ostali gostje.

Danes LD Ljutomer šteje 99 članov, povprečna starost je 60 let, najmlajši član je star 21, najstarejši pa 93 let. Ob jubileju so izdali kroniko Lovska družina Ljutomer 1945 - 2015.

Na slovesnosti sta starešina in član izvršnega odbora Marijan Pihlar podelila priznanja. Bronasto plaketo so prejeli Borut Ficko, Jože Filipič, Milan Gregorinčič, Slavko Kozar, Emil Kralj, Gorazd Kuhar, Marjan Lipovec, Branko Magdič, Marijan Pihlar, Robert Pregrad, Janko Senčar in Slavko Šut. Zlate plakete pa so prejeli Edvard Ljubec, Drago Ficko, Stanko Kapun, Stanko Karba ml., Jože Kralj, Emil Kuhar, Emil Pavličič, Franc Rajnar, Antun Raspor, Bojan Razlag, Miran Razlag, Dušan Šoštarič, Edi Štaman, Stanko Štelcl, Ivo Šumak in Dragan Zemljič.

Lovska zveza Slovenije je ob tem podelila tudi odlikovanje Red za lovske zasluge II. stopnje, ki sta ga iz rok predsednika Lovske zveze Slovenije prejela Ernest Fišinger in Dragan Zemljič.

V kulturnem programu so nastopili Prleška godba DU Ljutomer, oktet Arion pod vodstvom Vita Žerdina, učenci 6. razreda OŠ Ivana Cankarja Ljutomer pod mentorstvom Romane Rožman Peša ter Križevski rogisti.

Po slovesnosti je sledila še pogostitev v galeriji, kjer so si obiskovalci lahko ogledali tudi razstavo »LD Ljutomer skozi 70 let«, ki so jo ob obletnici odprli prejšnji petek. LD Ljutomer bo v mesecu avgustu pripravila še tabor za osnovnošolske otroke, sodelovali pa bodo tudi na Prleškem sejmu. Prva izmed prireditev ob 70-letnici je potekala že v marcu, ko so v Termah Banovci pripravili lovski ples, v maju pa so pripravili Hubertovo mašo in dan odprtih vrat lovskega doma.

Županja sprejela najuspešnejše učenke in učence Občine Ljutomer
Datum dogodka: 11.6.2015

Županja občine Ljutomer mag. Olga Karba je ob zaključku šolskega leta 2014/2015 v poročni dvorani Mestne hiše sprejela najuspešnejše učenke in učence iz osnovnih šol ter glasbene šole v občini Ljutomer. Sprejetih je bilo 22 učencev, ki prihajajo iz osnovnih šol Stročja vas, Cezanjevci, Ljutomer in Mala Nedelja ter glasbene šole Ljutomer.

V pozdravnem nagovoru je županja učencem čestitala za izjemne dosežke ter priznanja, ki so jih prejeli na različnih tekmovanjih, jim ob tej priložnosti zaželela vse dobro v prihodnje ter jim zaželela čim lepše poletne počitnice.

Priznanja iz Osnovne šole Janka Ribiča Cezanjevci so prejele (ravnateljica Brigita Hojnik): Urška Filipič, Veronika Heric, Sabina Kuster, Teja Luknjar in Maja Magdič.

Priznanja iz Osnovne šole Ivana Cankarja Ljutomer so prejeli (ravnateljica Darja Kosič Auer ter razredničarke in mentorji): Nežka Babič, Urška Borko, Filip Novak, Kristina Žižek, Zala Čuk, Cirila Štabuc, Jaša Pihlar in Mark Vintar.

Priznanja iz Osnovne šole Mala Nedelja so prejeli (ravnateljica Breda Žunič in mentor in razrednik Robert Lang): Ajra Šišernik, Klementina Kosi in Tea Tašner.

Priznanja iz Osnovne šole Stročja vas sta prejeli (ravnateljica Mateja Leskovar Polanič in mentorica Tadeja Jurkovič) Ula Mihalič in Eva Škrbenta.

Priznanja iz Glasbene šole Slavka Osterca Ljutomer so prejeli (ravnatelj Stanislav Lašič, mentor Janez Munda): Živa Jurič, Petra Kaučič, Cirila Štabuc in Matic Majerič.

V kulturnem programu so nastopile učenke Glasbene šole Slavka Osterca Ljutomer. Ob koncu uradnega dela sprejema se je prijetno druženje nadaljevalo v županatu Mestne hiše.

Minister za infrastrukturo odprl podvoz v Ljutomeru
Datum dogodka: 8.6.2015

V ponedeljek, 8. junija 2015, je v Ljutomeru potekala otvoritev podvoza na Jeruzalemski cesti. S tem namenom je Ljutomer obiskal minister za infrastrukturo dr. Peter Gašperšič in z odstranitvijo simbolične ovire na cesti podvoz odprl za ves promet.  Dogodka so se med drugim udeležili tudi direktor občinske uprave Tomislav Zrinski, podžupan Občine Ljutomer Janko Špindler in poslanec mag. Aleksander Kavčič.

70 let Vrtca Ljutomer
Datum dogodka: 6.6.2015

V soboto, 6. junija 2015, je v dvorani ŠIC Ljutomer potekala osrednja proslava ob 70-letnici predšolske vzgoje v Ljutomeru. Slovesnost se je začela z nastopom Godbe na pihala KUD Ivan Kaučič Ljutomer, otroci vrtca pa so zapeli himno vrtca »Lotmerške čebelice«.

Uvodoma je vse zbrane pozdravila ravnateljica vrtca Marija Pušenjak, ki je povedala nekaj več o začetkih in razvoju vrtca. Predšolska vzgoja v Ljutomeru se je pričela leta 1945 na Titovem trgu, na sedanjem Glavnem trgu, kjer je bilo 22 otrok. Naslednje leto je šola odstopila eno učilnico, čez nekaj let so se preselili na Ormoško cesto, kjer ima danes prostore ŠIM Ljutomer. Leta 1973 se je vrtec preselil na sedanjo lokacijo, na Fulneško ulico 5 v Ljutomeru. Danes je v vrtcu devet skupin, tri skupine so v dislocirani enoti na Ormoški 21, ena skupina pa je v Gresovščaku. V tem šolskem letu je v vrtec vključenih 210 otrok.

V nadaljevanju so spregovorili še županja Občine Ljutomer, mag. Olga Karba, v.d. direktorja Direktorata za predšolsko vzgojo in osnovno šolstvo na Ministrstvu za izobraževanje, znanost in šport, mag. Gregor Mohorčič ter predstojnica Zavoda Republike Slovenije za šolstvo OE Murska Sobota, Irena Kumer.

Sledil je glasbeno-plesni nastop devetih skupin otrok z vzgojiteljicami vrtca Ljutomer in Gresovščak, nastopil pa je tudi pevski zbor Glasbene šole Ljutomer pod vodstvom Romane Rek. Otroci vrtca so z zgodbo zavrteli čas nazaj, ter predstavili posebnosti domačega kraja (vaške grbe, klopotec, štiri trge v Ljutomeru, I. slovenski tabor s parkom, konje kasače, prvi slovenski film ter peko kvasenic).

Prireditev se je zaključila s pesmijo Hojla Prleki, ki sta jo spremljala dirigentka Marinka Prelog ter Božidar Štiberc s harmoniko. Prireditev sta povezovala Mateja Štabuc Šumak in Branko Hrga. Po prireditvi se je druženje nadaljevalo na prostem, za dvorano ŠIC.

Razstava ob 70. obletnici Lovske družine Ljutomer
Datum dogodka: 4.6.2015

V četrtek, 4. junija 2015, je v Galeriji Ante Trstenjaka Ljutomer potekala otvoritev priložnostne pregledne razstave. Razstavo so postavili ob obeleževanju 70. obletnice LD Ljutomer.

Lovska družina Ljutomer, ki skrbi za ohranjanje divjadi in narave, v letu 2015 praznuje 70-letnico svojega obstoja. Jubilej obeležujejo s številnimi prireditvami, razstava je le ena izmed teh. Osrednja prireditev v sklopu praznovanja visokega jubileja bo prihodnji teden, 12. junija, v Domu kulture Ljutomer.

Ob otvoritvi so zbrane lovce in ostale obiskovalce nagovorili Srečko Pavličič iz Splošne knjižnice Ljutomer, starešina LD Ljutomer Gorazd Kuhar in županja Občine Ljutomer mag. Olga Karba.

Strani