Galerija

4. Folklorni festival Prlekije v Babincih
Datum dogodka: 13.9.2015

Turistično kulturno društvo Babinci je v nedeljo, 13. septembra 2015 pripravilo 4. Folklorni festival Prlekije. Številnim obiskovalcem so se predstavile odrasle folklorne skupine iz celotnega območja Prlekije s prikazom plesov, šeg in navad. Tokratni folklorni festival je sovpadal s praznovanjem 20-letnice delovanja tega babinskega društva. Festival so si med drugim ogledali direktor Javnega sklada Republike Slovenije za kulturne dejavnosti mag. Igor Teršar, predsednica Pomurske turistične zveze Barbara Kolenc, direktor Lokalne turistične organizacije Prlekija Ljutomer Andrej Vršič in županja Občine Ljutomer mag. Olga Karba, ki je med drugim dejala: »Četrto leto sem z vami, ob tem pa vam moram čestitati, ker v Babincih zares pripravljate neverjetne stvari. Prepričana sem, da je moje priznanje, ki sem vam ga izročila ob letošnjem občinskem prazniku v Ljutomeru, šlo v prave roke. In drugo leto bo v Babincih nova obletnica - peto leto folklornega festivala.« Ljutomerska županja se je ob tej priložnosti zahvalila vsem ljudem, ki so vključeni v kulturne dejavnosti, ob tem pa podelila zahvalo Turističnemu kulturnemu društvu Babinci. Predsednica tega društva Jožica Berden je županji Karbovi predala zahvalo Občini Ljutomer za pomoč in sodelovanje.

10. Bučarija v Mekotnjaku
Datum dogodka: 6.9.2015

 

5. - 6. 9. 2015 - V Mekotnjaku pri Stajnkovih je v organizaciji Turističnega društva Stara Cesta potekala tradicionalna prireditev Bučarija, ki so jo letos organizirali že desetič zapored. V tem času prebivalci Desnjaka, Mekotnjaka in Stare Ceste postavijo na ogled svoje buče, katere so skrbno vzgajali vse od pomladi, ko se je posadilo seme in do jeseni, ko je buče treba pospraviti. Pri razstavi buč so sodelovali vsi, tudi otroci iz vrtca, ki so se predstavili s svojo bučno zgodbo.

Številni obiskovalci so v teh dveh dneh, kakor dolgo je trajal dogodek, bili deležni še predstavitve peke bučnega kruha in pogač, bučne južine, iger z bučami, lahko so obiskali delavnice ter se zabavali ob pestrem kulturnem programu.

 

25 let podjetja Arko, d.o.o.
Datum dogodka: 4.9.2015

4. 9. 2015 - Podjetje Arko, d.o.o. iz Ljutomera je ob 25-letnici delovanja na sedežu podjetja pripravilo slovesnost s pestrim kulturnim in zabavnim programom. Dogodka so se udeležili številni poslovni partnerji in ostali vabljeni, ki so ob tej priložnosti imeli možnost ogleda prostorov podjetja ter se preizkusiti v upravljanju dvigala.

Direktor podjetja Damijan Barat je že ob ustanovitvi vedel, da bo kakovostna storitev in zadovoljitev strank vedno glavno vodilo njihovega poslovanja, zato je petindvajset let prehojene poti dosežek, na katerega so v podjetju Arko zelo ponosni.

Za dolgoletno uspešno delovanje in uveljavitev v mednarodnih poslovnih verigah, je podjetje Arko prejelo tudi priznanje županje, ki jim je bilo podeljeno na slavnostni prireditvi ob 59. občinskem prazniku 7. 8. 2015.

 

Kulturno društvo Escalade v Ljutomeru odprlo svoje prostore
Datum dogodka: 1.9.2015

1. 9. 2015 - Kulturno društvo Escalade, društvo za širjenje evropske kulture, je v Ljutomeru na Prešernovi ulici 28 odprlo svoj prvi sprejemni prostor, kjer bosta delovala dva oddelka društva, in sicer jezikovna šola ter grafični atelje. Z veliko truda jim je uspelo narediti ta mali korak naprej z upanjem na uspeh, predvsem pa zadovoljstvo vseh strank, saj nudijo kakovostno izvedbo raznovrstnih storitev.

Zaključila se je 1. faza komunalne ureditve Puchove poslovne cone v Ljutomeru
Datum dogodka: 25.8.2015

V Ljutomeru se je zaključila 1. faza komunalne ureditve Puchove poslovne cone, v kateri se je s pomočjo visokega deleža evropskih sredstev opremilo 6,5 hektarjev stavbnih zemljišč s komunalno infrastrukturo. Skupna vrednost projekta znaša 561.324,46 EUR, z DDV. Sofinancerska sredstva od tega znašajo skupaj 398.403,38 EUR.
Namen ureditve nove poslovne cone je ustvarjanje dodatnih možnosti za gospodarski razvoj in nove zaposlitve, saj se na ta način omogoča hitrejša izgradnja poslovnih objektov. Za vse investitorje je na voljo tudi dodatna spodbuda v obliki 70 odstotkov nižjega komunalnega prispevka.

S prvo fazo ureditve Puchove poslovne cone je bila, ob ureditvi 6,5 ha stavbnih zemljišč, izgrajena cesta v dolžini 550 m in pločnik v dolžini 587,80 m, nova fekalna kanalizacija v dolžini 784,95 m, nova meteorna kanalizacija v dolžini 323,90 m, meteorni zadrževalni jarek v dolžini 435 m in javna razsvetljava v dolžini 560 m. Izvedena je bila še rekonstrukcija fekalne kanalizacije v dolžini 411,30 m.

Sofinancerska sredstva v višini 85 % vrednosti upravičenih stroškov so bila pridobljena s pomočjo uspešne prijave ob koncu decembra 2012, ko je Občina Ljutomer projekt prijavila na Javni poziv za predložitev vlog za sofinanciranje operacij iz naslova prednostne usmeritve »Regionalni razvojni programi« Razvojne prioritete »Razvoj regij« Operativnega programa krepitve regionalnih razvojnih potencialov 2007 – 2013 za obdobje 2012 – 2014. Sofinancerska sredstva so bila pridobljena v najvišji možni višini.

Javno naročilo za izbiro izvajalca del je bilo objavljeno dne 4. 4. 2014, sledilo je javno odpiranje ponudb dne 25. 4. 2014. Ponudbe je oddalo sedem ponudnikov, izbrana je bila družba NOGRAD d.o.o., s katero je bila podpisana izvajalska pogodba dne 4. junija 2014.

Pred pričetkom gradbenih del je bilo potrebno na nekaterih delih območja Puchove poslovne cone v avgustu 2014 izvesti še arheološke raziskave, kot to nalagajo določila kulturnovarstvenih pogojev Zavoda za varstvo kulturne dediščine Slovenije.

Zaradi izvajanja arheoloških raziskav je bil prvotno dogovorjeni rok za končanje gradbenih del podaljšan do konca novembra 2014, vendar se je zaradi neugodnih vremenskih razmer in obilnega dežja dokončno premaknil na konec junija 2015.

Puchova poslovna cona je danes urejen prostor, ki je že privabil prve investitorje in s tem začel uresničevati svoj namen ustvarjanja novih možnosti za razvoj in krepitev lokalnega gospodarstva.

Kako pripeljati srečo v službo
Datum dogodka: 20.8.2015
Lotmerk na vodi – zabavne kopališke igre
Datum dogodka: 9.8.2015

Praznovanje 59. praznika Občine Ljutomer se je zaključilo v nedeljo, 9. avgusta 2015 s tradicionalno prireditvijo Lotmerk na vodi. Športna zveza Ljutomer in Javni zavod za šport, izobraževanje odraslih in mladino ŠIM Ljutomer sta pripravila na letnem kopališču v Ljutomeru štiri zanimive igre (veslanje na blazini, štafetni tek, vlečenje vrvi in pobiranje zaklada). Zabavnih kopaliških iger se je udeležilo enajst ekip, največ spretnosti v vodi pa sta pokazala Aleš Pokrivač in Tadej Küpljen (Karateista). Drugo mesto sta osvojila Nina in Alen Žunič (Srce Sloveniji), tretje mesto pa je pripadlo Alenu Žinku in Žanu Kocipru (Fülana paprika). Medalje je podeljeval podžupan Občine Ljutomer Janko Špindler.

Obiskali so nas predstavniki Užic in Fulneka
Datum dogodka: 8.8.2015

V minulih dneh so se zvrstile številne prireditve, s katerimi smo obeležili 59. praznik Občine Ljutomer. Ob občinskem prazniku sta prleško prestolnico obiskali tudi delegaciji pobratenih mest Užice (Srbija) in Fulnek (Češka). Delegacijo iz Užic so sestavljali namestnik župana Vidoje Drndarević ter predstavnika tamkajšnjih organov odločanja Slavica Dimitrijević in Branko Gavrilović, v delegaciji mesta Fulnek pa so bili Radka Krištofová (županja), František Schindler (podžupan),člana mestnega sveta Radek Jaborský in Jitka Krčmářová ter Jiri Chrastek, pred leti dobitnik priznanja ljutomerske županje mag. Olge Karba.

Predstavniki pobratenih mest so prisostvovali slavnostni prireditvi s podelitvijo priznanj ob ljutomerskem občinskem prazniku, navzoči so bili na prireditvi Obrtnik leta 2015 in na Prleškem sejmu. Prav tako so si ogledali znamenitosti mesta Ljutomer, predstavljene so jim bile pred časom dokončane investicije (nadvoz, podvoz, pločnik, obnovljena telovadnica, dovozna cesta do Osnovne šole Ivana Cankarja), obiskali pa so tudi Jeruzalem. Predstavnike pobratenih mest je v soboto, 8. avgusta 2015, v županatu Mestne hiše sprejelažupanja Ljutomera mag. Olga Karba.

Prleški sejem 2015
Datum dogodka: 8.8.2015

V soboto, 8. avgusta 2015, je v Ljutomeru potekal Prleški sejem, ki sta ga letos organizirala Občina Ljutomer in LTO Prlekija Ljutomer.

Dan se je začel s pozdravom Prleškemu sejmu s kulturnim programom in nagovori. Zaigrala je godba na pihala, sledili so pozdravni govori. Zbrane sta uvodoma nagovorila županja Občine Ljutomer mag. Olga Karba in direktor LTO Prlekija Ljutomer Andrej Vršič.

Nekaj besed so pred uradnim odprtjem povedali še predsednik Turistične zveze Slovenije Peter Misja in predsednica Pomurske turistične zveze Barbara Kolenc. Vse obiskovalce so nagovorili še predstavniki pobratenih občin Fulnek in Užice ter Vinska kraljica Slovenije, Sandra Vučko.

Program, ki sta ga povezovala Andrej in Mateja, se je nadaljeval z nastopom Ljutomerskega okteta, Godbe na pihala KD Ivan Kaučič Ljutomer, folklorne skupine iz Male Nedelje in tamburaške skupine Mlade strune. Nato sta nastopili glasbeni skupini Ansambel Opoj in Mladi Pomurci.

Letošnja posebnost sejma je bila razporeditev sejemskih prostorov in poimenovanje področij po avenijah. Sejem je tradicionalno obsegal pestro izbiro sejemske robe, predstavitve društev, domače obrti ter bogato kulturno, gostinsko in kulinarično ponudbo. Novost letošnjega sejma je bil program za otroke z različnimi delavnicami in predstavami.

Zvečer je sledila še zabava z Manco Špik in ansamblom.

Ljutomer je obiskal župan mesta Arcadia iz Kalifornije
Datum dogodka: 8.8.2015

V soboto 8.8.2015 je prleško prestolnico je obiskal Gary A. Kovacic, župan ameriškega mesta Arcadia v Kaliforniji. Kovacic, kateremu so družbo delali žena Barb ter sin Casey in hčerka Kelly z družinama, ima korenine v naših krajih. Njegov pradedek Anton Kovačič je namreč živel na Spodnjem Kamenščaku. Visokega gosta je sprejela županja Občine Ljutomer mag. Olga Karba in mu v dar predala Monografijo Ljutomera.

Slovesnost ob praznovanju 59. občinskega praznika Občine Ljutomer
Datum dogodka: 7.8.2015

V petek, 7. avgusta, je v sklopu  praznovanju 59. občinskega praznika Občine Ljutomer v Domu kulture Ljutomer potekala slavnostna prireditev z razglasitvijo častnega občana in podelitvijo nagrad in priznanj.

Po uvodnem nagovoru županje mag. Olge Karba je sledila razglasitev dr. Mirana Puconja za častnega občana Občine Ljutomer. Dr. Miran Puconja je naziv častnega občana Občine Ljutomer prejel za izjemno raziskovalno, znanstveno in pedagoško delo ter vrhunske strokovne dosežke na področju etnologije, s čemer ima pomembne zasluge pri krepitvi ugleda občine Ljutomer.

Sledila je podelitev občinskih priznanj.Plaketo z listino in denarno nagradno Občine Ljutomer je prejela Marija Pušenjak za ustvarjalno delo na področju vzgoje in izobraževanja ter aktivnodelovanje na humanitarnem področju. Pisni priznanji sta prejela Janez Smolkovič za uspešno delovanje na gospodarskem področju in Vinko Brenholc za uspešno delovanje na področju gostinstva in turizma.

Priznanja županje: Kulturno društvo Babinci za 20 let uspešnega delovanja, Dejan Razlag za 10 let uspešnega delovanja portala Prlekija-on.net, Ivo Vrhar za izdajo knjige Moje Življenje, Društvo Mura Rafting za desetletje ekološko-turističnega oživljanja prleškega porečja Mure, Lovska družina Ljutomer za 70 let družbeno koristnega delovanja, Jan Žibrat za vrhunske dosežke na področju športa, Jože Magdič za dolgoletno predano delo pri ohranjanju naravne in kulturne dediščine, mag. Igor Teršar za podporo ljutomerski kulturi in umetnosti, Arko d.o.o. za 25 let uspešnega delovanja in uveljavitve v mednarodnih poslovnih verigah in Janče Gartner za človekoljubno dejanje predaje svojega defibrilatorja v javno uporabo.

Za glasbeno popestritev sta poskrbela Gal Gjurin in Nina Pušlar z bandom. Druženje se je nadaljevalo pred Kulturnim domom.

20. Taborski tek
Datum dogodka: 7.8.2015

7.8.2015 - Športna zveza Ljutomer je v sklopu praznovanja 59. praznika Občine Ljutomer organizirala jubilejni 20. Taborski tek. Med člani, ki so se pomerili na 8,5 kilometra, je zmagal Dejan Preindl iz ekipe Prevozi bolnikov Bratonci, drugo mesto je osvojil Aljaž Novak iz Šalincev, tretji pa je bil Stanislav Kralj iz Novega mesta. V ženski konkurenci je zmagala Katja Baša Tkalec iz ekipe Prevozi bolnikov Bratonci pred Andrejo Gorčan iz Murske Sobote in Vanjo Hotko s Ptuja. Med rekreativci, ki so tekli na 3 kilometre, sta prvi mesti osvojila Franc in Luara Pajtler iz Športnega društva Berkovci. V mlajših kategorijah so zmagali Niko Bratuša iz Vrtca Podgorci, David Mulec iz Razkrižja, Gal Plohl iz Cerkvenjaka, Niko Forjan iz Osnovne šole II Murska Sobota, Maj Janža iz Atletskega kluba Panvita, Pia Ješovnik iz Športnega društva Hura Ljutomer, Zala Janža iz Atletskega kluba Panvita, Ana Eva Marinič iz Osnovne šole Ivana Cankarja, Laura Vrbančič iz Judo kluba Ljutomer in Sanja Marzidovšek iz Poljčan.

Podpis pogodbe za stabilizacijo plazu nad stanovanjsko hišo v Cubru
Datum dogodka: 7.8.2015

V petek, 7. avgusta 2015, je v županatu Mestne hiše potekal podpis pogodbe za stabilizacijo plazu nad stanovanjsko hišo v Cubru med Občino Ljutomer in izvajalcem del.

Ministrstvo za okolje in prostor je Občino Ljutomer z dopisom z dne 25. maja 2015 obvestilo, da je vlada RS sprejela Program odprave posledic neposredne škode na stvareh zaradi posledic poplav med 12. in 16. septembrom 2014. Glede na prioritetni vrstni red je v Program sanacije vključena sanacija plazu v Cubru 19.

Projekt za sanacijo plazu je januarja letos izdelalo podjetje ISB Inženirsko statični biro d.o.o. iz Maribora. Sanacija plazu v Cubru 19 po projektantskem predračunu znaša 244.666,36 evrov z DDV-jem.

Občina Ljutomer je izvedla postopek javnega naročanja izbire izvajalca za izvedbo projekta. Na razpis so prispela štiri ponudbe. Najnižjo ceno za dela po projektu, je ponudilo podjetje H. S. nizke gradnje d.o.o. iz Maribora. Dela po projektu bodo izvedena za ceno iz ponudbe v višini 177.870,50 evrov brez DDV-ja. Vrednost del z DDV znaša 217.002,01 evrov.

Občinski svet je na svoji 5. redni seji sprejel Odlok o porabi proračunske rezerve za leto 2015, s katerim so zagotovljena finančna sredstva za delež, ki ga mora za sanacijo plazu zagotavljati občina Ljutomer. Sredstva v višini 58.834,23 evrov predvidena s tem Odlokom, so namenjena za stroške DDV-ja, za strokovni, gradbeni in finančni nadzor, za projektno dokumentacijo (PZI) ter za storitve iz ponudbe, ki jih ne pokriva Ministrstvo.

Del sredstev za upravičene stroške izvedbe projekta v višini 174.710,98 evrov zagotavlja Ministrstvo za okolje in prostor v okviru Programa odprave posledic škode po poplavah v septembru 2014.

V skladu s projektno dokumentacijo bodo izvedena pripravljalna dela, zemeljska dela in temeljenje, voziščne konstrukcije, odvodnjavanje, gradbena in obrtniška dela, oprema mostu in ceste (žična ograja na kroni zidu) ter tuje storitve (geomehanski nadzor in izdelava PID-a).

Gradbena dela za sanacijo plazu se bodo izvajala v avgustu 2015.

Palčkov orientacijski pohod
Datum dogodka: 7.8.2015

V praznovanje 59. praznika Občine Ljutomer so se vključili tudi otroci iz Vrtca Ljutomer. Dopoldne današnjega (petkovega) Dneva športa so preživeli v Parku I. slovenskega tabora, kjer je v sodelovanju Vrtca Ljutomer in Javni zavod za šport, izobraževanje odraslih in mladino (ŠIM) Ljutomer potekal Palčkov orientacijski pohod za najmlajše. Otroci so se ob pohodu, teku in reševanju zanimivih nalog, ki so jih čakale na trasi, neizmerno zabavali.

Vabljeni na Prleški sejem - program
Datum dogodka: 7.8.2015
Obrtnik leta 2015 je Josip Sedmak
Datum dogodka: 6.8.2015

Tradicionalno se v praznovanje praznika Občine Ljutomer vključuje tudi Območna obrtno-podjetniška zbornica (OOZ) Ljutomer, ki je tudi letos pripravila prireditev z naslovom Obrtnik leta. »Gospodarstveniki in obrtniki smo mnenja, da če država zajezi sivo ekonomijo in ustvari boljše pogoje za zaposlovanje v smislu razbremenitve gospodarstva in če zniža dajatve na delo, katere so enormno visoke, smo prepričani, da ima skoraj vsak tretji obrtnik ali podjetnik toliko dela, da lahko dodatno zaposli najmanj enega delavca, kar bi konkretno za našo Prlekijo pomenilo veliko rešitev brezposelnosti in marsikomu rešilo socialni status, ampak pri takšni stimulaciji države si podjetniki ne upamo dodatno zaposlovati, ker bi s tem lahko ogrozili svoj obstoj,« je poudaril predsednik OOZ Ljutomer Daniel Zelko. Na prireditvi je spregovorila tudi ljutomerska županja mag. Olga Karba: »Zelo me veseli, da je obrtništvo tudi danes močan steber naše občine. Ne zgolj zaradi vašega pomembnega prispevka k gospodarskemu uspehu in varnosti vseh, ki z vašo pomočjo ustvarjajo osebni dohodek. Enako pomemben je vzgled, ki ga postavljate, ko ne delate le srčno in marljivo, ampak obenem predano in natančno. Ne glede na to za katero področje življenja in dela gre in ne glede na to kako zahteven je izziv ali kako prebojna in napredna je ideja, …na koncu dneva mora nekdo to idejo izdelati z rokami.«

Naziv Obrtnik leta 2015 je pripadel Josipu Sedmaku iz Globoke, direktorju podjetja Instalacije Sedmak. Podjetje, ki zaposluje 12 ljudi, izvaja instalacije vseh vrst naprednih ogrevalnih sistemov, instalacije vodovoda, kanalizacije, hidrantnih sistemov, samostojnih čistilnih naprav, instalacije prezračevanja in klimatizacije, strojne instalacije za pridobivanje bioplina ter druge storitve, kot so kronsko vrtanje, sanacija dimniških tuljav, izolacija cevi, plazemski razrez, oblikovanje kovin, izgradnja nadstrešnic ter proizvodnja inox izdelkov.

Razstava kiparskih del Roberta Juraka
Datum dogodka: 6.8.2015

V Galeriji Anteja Trstenjaka v Ljutomeru so na ogled dela kiparja Roberta Juraka iz Logarovcev. Jurak že dolga leta ustvarja na samosvoj način in v nepredvidenih terminih opozori nase z izrednimi kiparskimi deli, ki v vseh pogledih presegajo ljubiteljsko delo in tovrstno zagnanost. Razstava Jurakovih del je organizirana v sklopu praznovanja 59. praznika Občine Ljutomer.

»Razvojne perspektive Prlekije in vključevanje mladih«
Datum dogodka: 6.8.2015

Na okrogli mizi »Razvojne perspektive Prlekije in vključevanje mladih«, ki jo je Občina Ljutomer pripravila v Parku I. slovenskega tabora, so gostje odgovarjali na vprašanja moderatorke direktorice Splošne knjižnice Ljutomer Vesne Laissani ter ponudili nekaj zanimivih rešitev in projektov, ki prinašajo nova delovna mesta. V dvourni zanimivi debati so sodelovali direktor Pomurskega tehnološkega parka mag. Marko Močnik, mag. Neva Dokuzov z Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo, državni sekretar v kabinetu predsednika Vlade Republike Slovenije Tadej Slapnik, mag. Marjetka Kastner iz organizacije Life Learning Academia, direktor Regionalne razvojne agencije Mura Feri Gönc in direktor Prleške razvojne agencije Goran Šoster. Na pobudo ljutomerske županje mag. Olge Karba bo Vlada Republike Slovenije, ki bo 15. in 16. septembra obiskala Pomurje, v Ljutomeru organizirala okroglo mizo, na kateri bo prav tako govora o razvojnih perspektivah, predvsem na področju socialnega podjetništva.

Slovesnost ob otvoritvi učne točke
Datum dogodka: 6.8.2015

V četrtek, 6. avgusta, je v sklopu praznovanja 59. praznika Občine Ljutomer na sedežu Mladinskega centra Prlekije - združenja NVO (socialnega podjetja na Sp. Kamenščaku) potekala slovesna otvoritev učne točke, prve tovrstne točke v Prlekiji in tretje v Sloveniji.

Dogodka, posvečenega prazniku Občine Ljutomer in 20-letnici delovanja Mladinskega centra Prlekije, so se med drugimi udeležili tudi županja Občine Ljutomer mag. Olga Karba, direktorica Life Learning Academie Marjetka Kastner in Tadej Slapnik, državni sekretar v kabinetu predsednika vlade RS, zadolžen za NVO, civilni dialog in socialna podjetja. Vsi so nato skupaj s predsednico MSL Nino Stegmüller slavnostno odprli učno točko.

Po uradnem delu programa se je nadaljevalo druženje s pogostitvijo.

Učeča točka

Učeča točka je brezplačno, vsem dostopno mesto, kjer potekajo najrazličnejše oblike neformalnega usposabljanja za mlade ter druge zainteresirane posameznike in skupine.

Učeča se točka omogoča učinkovit, aktiven in sodoben pristop k neformalnim oblikam učenja. Vključene spodbuja k samostojnosti in lastni aktivnosti, ki je za uspešno učenje ključnega pomena, na razpolago pa je tudi mentorska pomoč. Z aktivno vključitvijo si lahko posamezniki izboljšajo svoje življenje, obogatijo svoje znanje in postanejo bolj konkurenčni pri iskanju zaposlitve.

Pravljična ura na temo »Kaj bom, ko bom velik?«
Datum dogodka: 6.8.2015

V četrtek, 6. avgusta, je v sklopu praznovanja 59. praznika Občine Ljutomer in v organizaciji Splošne knjižnice Ljutomer v Parku 1. slovenskega tabora potekala pravljična ura na temo »Kaj bom, ko bom velik?«.

Pravljično uro je vodila Jasna Branka Staman, začela pa jo je s pogovorom o tem, kaj si želijo otroci postati, ko bodo veliki. Nato so otroci med drugim lahko prisluhnili Lainščkovi pravljici o violinistih (Zalika in Gusti) in baladni pravljici Svetlane Makarovič Mesečinska struna.

Strani