Galerija

Humanitarna akcija slikopleskarjev v Prlekiji
Datum dogodka: 30.11.2017

Ob angažiranju predsednika Območne obrtno-podjetniške zbornice Ljutomer Daniela Zelka in ostalih članov zbornice sta letošnja mednarodna humanitarna akcija in 19. tekmovanje slikopleskarjev potekala v Prlekiji. V petek, 24. novembra 217, je kar 91 slikopleskarjev povsem prenovilo štiri od šestih bivalnih enot enote Dom Osnovne šole Veržej. Med udeleženci je bila tretjina slikopleskarjev iz tujine, znova pa se je mojstrom pridružilo tudi 13 dijakov iz dveh srednjih strokovnih šol iz Maribora in Kranja ter 9 vajencev iz avstrijske slikopleskarske šole Baden. Za valjčke je skupaj s številnimi gosti poprijela tudi županja Občine Ljutomer mag. Olga Karba.

Poleg humanitarne akcije je potekalo tudi 19. tekmovanje slikopleskarjev, kjer je v konkurenci dvanajstih ekip odlično 3. mesto zasedla ekipa Soboslikarstva Valter Dvanajščak s.p. iz Ljutomera. Ekipo sta sestavljala Aleks Dvanajščak in Robi Bratinščak.

Avtor fotografij: Anže Petkovšek

Dvigalo na OŠ Stročja vas
Datum dogodka: 27.11.2017

Občina Ljutomer je v sodelovanju z OŠ Stročja vas junija 2017 pristopila k zbiranju ponudb za ureditev dvižne ploščadi oz. dvigala v objektu OŠ v Stročji vasi. Kot najugodnejši ponudnik je bil sredi julija 2017 izbran CASTER dvigala d.o.o. iz Maribora. Skupna vrednost dvižne ploščadi in aluminijastega jaška, ki je zaprt z varnostnim steklom ter drugih spremljajočih stroškov, je znašala 29.499,60 evra.

Investicija se sofinancira iz proračuna Občina Ljutomer in zbranih sredstev donacij na  posebej odprtem računu do konca novembra 2017 v skupni višini dobrih 16.000 evrov. Otvoritev dvižne ploščadi bo v četrtek, 30. novembra 2017.

Nagrajeni inovatorji iz ljutomerskih podjetij
Datum dogodka: 23.11.2017

Pomursko društvo za kakovost je skupaj s Pomursko gospodarsko zbornico v četrtek, 23. novembra 2017, v Murski Soboti podelilo priznanja najboljšim pomurskim inovatorjem. Med prejemniki so tudi inovatorji iz ljutomerskih podjetij. Zlato priznanje sta prejela Tanja Šalamun (priznanje prevzel mož Marsel) in Borut Babič iz podjetij Sastela in IT Pharma za terminal za naročanje tort za vse priložnosti, srebrno priznanje pa sta dobila Anton Kranjc in Kornelija Zupančič iz Cleangrada za protipožarno okno z vgrajenim steklom z eno urno požarno odpornostjo.

Srečanje starejših občanov KS Cven
Datum dogodka: 23.11.2017

V Zadružnem domu na Cvenu sta Občina Ljutomer in svet Krajevne skupnosti Cven v soboto, 18. novembra 2017, pripravila vsakoletno srečanje starejših občanov. Zbralo se je več kot 50 starejših občanov, katerim so uvodoma zapeli člani Cvenskega okteta, obilo zdravja in na mnoga leta pa so jim zaželeli predsednik KS Cven Samo Škrget, ljutomerska županja mag. Olga Karba in predsednica ljutomerske organizacije Rdečega križa Slovenije Silva Duh. Ob tej priložnosti je predsednik KS manjši pozornosti podelil najstarejšima udeležencema srečanja – Ani Sever in Janezu Makoterju (oba prihajata s Cvena).

Dan Rudolfa Maistra
Datum dogodka: 23.11.2017

Danes (23. november) obeležujemo dan Rudolfa Maistra. Gre za slovenski državni praznik, ki ga v Sloveniji praznujemo od leta 2005. Na ta dan je Rudolf Maister leta 1918 s svojo vojsko razorožil nemško varnostno stražo in jo razpustil, s tem dogodkom pa je k Sloveniji priključil večji del slovenskega narodnostnega in govornega območja Štajerske in Koroške.

V spomin na generala in pesnika Rudolfa Maistra (1874 – 1934), ki je zahajal tudi v Ljutomeru, je bil leta 2010 v Parku generala Maistra, pri železniški postaji  Ljutomer mesto, odkrit spomenik, ki prikazuje Rudolfa Maistra kot kulturnika, kot pesnika in bibliofila. Bronasti kip nagovarja obiskovalce s knjigo v roki, na njegovi desni strani pa stoji kompozicija, sestavljena iz knjig, na katere sta položeni uniforma in častniška kapa ter nanjo prislonjena generalova sablja. Avtorica spomenika je kiparka Irena Brunec - Tébi.

Namestitev defibrilatorja tudi v Desnjaku
Datum dogodka: 22.11.2017

Občina Ljutomer je junija 2017 podala vlogo na Javni razpis za prijavo predlogov investicijskih projektov za sofinanciranje investicij na primarni ravni zdravstvene dejavnosti v Republiki Sloveniji za leto 2017, ki ga je objavilo Ministrstvo za zdravje. Soglasje k prijavi na javni razpis so podale tudi ostale občine (Križevci, Razkrižje in Veržej) soustanoviteljice Zdravstvenega doma Ljutomer. Predmet prijave je bil nakup dveh avtomatskih defibrilatorjev z zunanjo omarico. Sklep o potrditvi sofinanciranja je bil s strani pristojnega ministrstva izdan 1. avgusta 2017. Občine z območja Upravne enote Ljutomer so 22. avgusta 2017 podpisale Dogovor o nabavi opreme za Zdravstveni dom Ljutomer v letu 2017, v katerem so bili določeni viri financiranja nakupa defibrilatorjev, podano je bilo pooblastilo Zdravstvenemu domu Ljutomer za izvedbo javnega naročila za izbiro dobavitelja defibrilatorjev. Sofinancerska pogodba med Občino Ljutomer in Ministrstvom za zdravje je bila podpisana dne 30. avgusta 2017. Kot dobavitelj obeh defibrilatorjev - eden za Desnjak, eden za Gibino v razkriški občini - vključno z zunanjo omarico je bil izbran MEDICOP d.o.o., Obrtna ulica 43, 9000 Murska Sobota za ceno 4.079,68 evra. Nakup defibrilatorjev sta sofinancirala Ministrstvo za zdravje v višini 3.009,60 evra in v višini 1.070,08 Zdravstveni dom Ljutomer.

Slovesna predaja in namestitev defibrilatorja v neposredni bližini gasilskega doma v Desnjaku je bila v soboto, 18. novembra 2017. Poleg ljutomerske županje mag. Olge Karba so na slovesnosti spregovorili predsednik Krajevne skupnosti Stara Cesta Robert Kosmajer, direktor Zdravstvenega doma Ljutomer dr. Đorđe Šiškin in predsednik Prostovoljnega gasilskega društva Desnjak Jože Pintarič. Ekipa Zdravstvenega doma Ljutomer v sestavi zdravnik Jurica Ferenčina, Denis Kozar in Tilen Majerič, ki je ob tej priložnosti prejela priznanje iz rok ljutomerske županje za osvojeno 2. mesto na državnem tekmovanju, je številnim obiskovalcem prikazala oživljanje z defibrilatorjem.

Vzdrževanje gozdnih cest v letu 2017
Datum dogodka: 22.11.2017

Občina Ljutomer je v letu 2017 v okviru programa vzdrževanja groznih cest, katerega pripravi Zavod za gozdove Slovenije, urejala številne gozdne ceste na območju Radomerja, Stare Ceste, Radoslavcev, Godemarcev, Drakovcev in Bučkovcev. Stroški vzdrževanja gozdnih cest v letu 2017 so znašali  9.636,45 evra, Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano pa je na podlagi pogodbe sofinanciralo vzdrževanje gozdnih cest v višini 5.718,52 evra.

Namestitev defibrilatorja v Cezanjevcih
Datum dogodka: 21.11.2017

V soboto, 18. novembra 2017, je bila v Cezanjevcih, pri gasilskem domu, slovesnost. Svojemu namenu je bil predan avtomatski defibrilator ali krajše AED, ki je nameščen na pročelje gasilskega doma. Na slovesnosti so o pomenu defibrilatorja spregovorili predsednik Prostovoljnega gasilskega društva Cezanjevci Aleš Lipovec, ljutomerska županja mag. Olga Karba, direktor Območne enote Zavarovalnice Triglav Sandi Štefan Flisar in direktor Zdravstvenega doma Ljutomer dr. Đorđe Šiškin. Poudarili so, da z ustrezno uporabo defibrilatorja, za katerega so sredstva zagotovili Zdravstveni dom Ljutomer, Zavarovalnica Triglav in Občina Ljutomer, lahko še pred prihodom ekipe nujne medicinske pomoči nekomu rešimo življenje. Prikaz temeljnih postopkov oživljanja in pravilne uporabe defibrilatorja je izvedla ekipa nujne zdravstvene pomoči Zdravstvenega doma Ljutomer v sestavi dr. Jurica Ferenčina, Denis Kozar in Tilen Majerič, ki je nedavno osvojila 2. mesto na državnem tekmovanju ekip nujne medicinske pomoči. Defibrilator v Cezanjevcih je 16. na območju vseh štirih občin Upravne enote Ljutomer.

Otvoritev novega prostora na cvenskem Grüntu
Datum dogodka: 20.11.2017

Turistično društvo (TD) Cven, ki je bilo ustanovljeno leta 2000, je razširilo svoje društvene prostore na Grüntu. Lansko leto so pričeli z ureditvijo Medgeneracijskega stičišča Podeželja, slavnostno otvoritev pa so pripravili v petek, 17. novembra 2017. Po opravljenih številnih prostovoljnih urah jim je uspelo urediti prostor, v katerem se bodo srečevale vse generacije. Ob prisotnosti številnih turističnih delavcev, med katerimi je bila tudi predsednica Pomurske turistične zveze Barbara Kolenc, je spregovorila županja Občine Ljutomer mag. Olga Karba, ki je pohvalila prizadevanja članov TD Cven, ki poleg urejenih društvenih prostorov skrbijo tudi za prikaz kmečkih opravil in pripravo prleških kulinaričnih dobrot. Ob tej priložnosti je ljutomerska županja podelila posebno zahvalo TD Cven, v imenu katerega je zahvalo prevzel predsednik Janko Horvat. Prav tako se je županja z manjšo pozornostjo izkazala hvaležnost Danilu Lihtenvalnerju in Jožici Berden, ki sta pred kratkim prejela posebno priznanje Turistične zveze Slovenije.

Slovenski zajtrk v vrtcih in šolah
Datum dogodka: 20.11.2017

Tretji petek v novembru je bil v Sloveniji ponovno posvečen slovenski hrani. Vlada Republike Slovenije je leta 2012 razglasila dan slovenske hrane, v projekt pa se vključujejo tudi vrtci in šole z območja ljutomerske občine. V petek, 17. novembra 2017, je ljutomerska županja mag. Olga Karba skupaj s podpredsednikom Čebelarske zveze Slovenije Janezom Vencljem obiskala osnovne šole in vrtce v Mali Nedelji, Cezanjevcih, Ljutomeru, Stročji vasi in na Cvenu ter podružnično osnovno šolo Cvetka Golarja v Ljutomeru. Otroci so skupaj z učitelji in vzgojitelji zajtrkovali zdravo, slovensko hrano, skozi igro pa so predstavili pomen zdrave hrane in pomembnosti gibanja za zdravo življenje. Ob tej priložnosti je ljutomerska županja vodstvom šol in vrtcem predala knjigo Brez čebel ne bo življenja. Gre za knjižno delo avtorjev Petra Kozmusa, Boštjana Noča in Karoline Vrtačnik, ki so k sodelovanju povabili kar 66 najpomembnejših imen s področja čebelarstva iz 32 držav sveta.

Martinovanje v središču Male Nedelje
Datum dogodka: 16.11.2017

Društvo vinogradnikov Mala Nedelja je največji vinarski praznik, god sv. Martina, obeležilo v nedeljo, 12. novembra 2017, v središču Male Nedelje. Krst mošta je izvedlo Društvo kulturnih dejavnosti Vagant iz Kranja. Prodekan vinske fakultete Janez Trtnik je s svojo ekipo delo opravil odgovorno in temeljito, vsem udeležencem pa so tokratni gostje podarili izvod posodobljenega besedila Dalmatinove Biblije Novi testament iz leta 1584. Martinovanja sta se udeležili tudi vinska kraljica Društva vinogradnikov Mala Nedelja, Martina IX, Daša Horn in županja Občine Ljutomer mag. Olga Karba, ki sta nagovorili udeležence prireditve.

Martinovanje v Ljutomeru
Datum dogodka: 15.11.2017

Družba ŠIC Ljutomer d.o.o. in Občina Ljutomer sta organizirali Martinovanje, ki je potekalo na Martinovo v soboto, 11. novembra 2017, na Glavnem trgu v Ljutomeru. Med 10. in 16. uro so številni obiskovalci lahko kupovali prleško kulinariko in domače proizvode na Martinovi tržnici. V tekmovanju v kuhanju kisle juhe se je pomerilo šest ekip in sicer Marko & co, Čebelarsko društvo Ljutomer, Pevski zbor Dobrava, PGD Pristava, MK Samorog in Društvo za ohranjanje jedi naših babic - Kihača. Tričlanska komisija je odločila, da je najboljšo kislo juho skuhala ekipa Pevski zbor Dobrava, drugo mesto je osvojila ekipa Marko & co., tretje pa PGD Pristava.

V dopoldanskem delu programa so bile podeljene praktične nagrade učencem, ki so sodelovali v likovnem natečaju, ki ga je Občina Ljutomer izvedla v sodelovanju z osnovnimi šolami Mala Nedelja, Stročja vas in Cezanjevci, izveden pa je bil tudi krst mošta. V popoldanskem delu je bil v sodelovanju z Društvom prleških babic snet klopotec, ki je krasil minule tedne ljutomerski osrednji trg, podeljene pa so bile tudi nagrade tekmovalcem v kuhanju kisle juhe. Za zabavo je skrbela skupina Mladi Pomurci.

Zvečer je v šotoru potekala zabava s skupino Gadi.

Martinov koncert v Ljutomeru
Datum dogodka: 12.11.2017

Društvo upokojencev (DU) Ljutomer že vrsto let v času praznovanja godu sv. Martina pripravlja Martinov koncert. V letu, ko DU Ljutomer praznuje 70 let delovanja, so Martinov koncert organizirali v petek, 10. novembra 2017. Pred številnimi obiskovalci v Domu kulture Ljutomer so nastopili harmonikarja Julija in Tadej Ozmec, tamburaška sekcija Bisernica, ženski pevski zbor DU Ljutomer, pevska skupina Gorna DU Mežica, folklorna skupina Prlek KD manko Golar in Prleška godba. Koncertu je prisostvoval tudi podžupan Občine Ljutomer Janko Špindler, ki je nastopajoče spremljal v družbi predsednice DU Ljutomer Slavice Sunčič.

Sodobne zobne ambulante in nova reševalna vozila
Datum dogodka: 11.11.2017

Zdravstveni dom Ljutomer je v petek, 10. novembra 2017, pripravil 6. dan odprtih vrat. Ob tej priložnosti so odprli sodobno urejene zobne ambulante in predstavili nov vozni park. Ob prisotnosti številnih gostov, med katerimi sta Občino Ljutomer zastopali županja mag. Olga Karba in direktorica občinske uprave dr. Tatjana Fulder, je direktor ZD Ljutomer dr. dent. med. Đorđe Šiškin povedal, da so ponosni na postorjeno ter dodal, da »takšno opremo, kot jo imamo zdaj mi, ima malokateri zdravstveni dom pri nas.« S soglasjem občin ustanoviteljic - Ljutomer, Križevci, Razkrižje in Veržej -  so za prenovo prostorov in voznega parka namenili celoten lanskoletni presežek sredstev v višini 390 tisoč evrov. Svojemu namenu so predali tudi sedem novih vozil, ki so jih uspeli pridobiti v zadnjem letu in pol.

Na slovesnosti so v kulturnem programu nastopili učenci prvega razreda OŠ Ivana Cankarja Ljutomer pod vodstvom Martine Kuzma in Vita Žerdina.

Nadaljevanje obnove ceste v Globoki
Datum dogodka: 9.11.2017

Podjetje Nograd Lotmerk nadaljuje z obnovo ceste v Globoki. Gre za cestni odsek v skupni dolžini nekaj več kot 1.300 metrov. Dela zajemajo odstranitev uničenega asfalta, ureditev odvodnjavanja, razširitev dela cestišča in asfaltiranje. Vrednost del znaša nekaj več kot 100.000 evrov.

Osebni jubilej župnika Andreja Zrima
Datum dogodka: 9.11.2017

V sredo, 8. novembra 2017, je osebni praznik, 60 let, praznoval Andrej Zrim, župnik Župnije Ljutomer. Ob jubileju so mu številni verniki segli v roko z željo, da bi bil še naprej zdrav in bi tudi v prihodnje s takšnim zanosom in predanostjo vodil Župnijo Ljutomer. Vse dobro ob osebnem prazniku sta mu v imenu Občine Ljutomer zaželeli tud županja mag. Olga Karba in vodja upravno-splošnega oddelka Damijana Belcl. Župnik Andrej Zrim službuje v Ljutomeru od 1. avgusta 2010, pred tem pa je služboval na Tišini, v Gornji Radgoni in na Cankovi.

Obnovljena grobnica družine Kukovec
Datum dogodka: 7.11.2017

Občinski svet Občine Ljutomer je v letošnjem letu sprejel sklep, da leta 1989 ustanovljeni Sklad Viktorja in Julijane Kukovec, preneha delovati, ker zaradi spremenjenih okoliščin ni več možno izpolnjevati namena sklada. K sklepu so podale soglasje tudi občine Križevci, Razkrižje in Veržej. Sklad je bil na podlagi sklepa izbrisan iz poslovnega registra. Na pokopališču v Ljutomeru se je z delom sredstev iz tega sklada obnovila grobnica Kukovec, za kar se je namenilo 2.430 evrov. Dela je izvedel izvajalec NEMEC E&V marmor – granit, d. o. o. iz Ljutomera. Preostanek sredstev sklada pripada občinam naslednicam glede na kriterij števila prebivalcev. Sredstva bodo namenjena za štipendiranje in nagrade študentom, prednostno s področja medicine.

Pokal Občine Ljutomer romal v Ljubljano
Datum dogodka: 7.11.2017

V nedeljo, 5. novembra 2017, so bile zadnje letošnje kasaške dirke na hipodromu v Ljutomeru. Kasaški klub Ljutomer je tokrat pripravil osem preizkušenj, znova pa so se izkazali člani domačega kluba, ki so zmagali kar sedemkrat. Državno prvenstvo dvoletnih kasačev je dobil Fjori s Sašem Seršenom, v preostalih dirkah pa so slavili Anina in Anina Saxo z Jankom Sagajem, Pinter z Jožetom Ostercem, Dona BJ z Vitom Šadlom, Delux MS z Mitjem Slavičem ter Jože Sagaj ml. z Breve des Baux. Ob zaključku sezone so bili podeljeni letni pokali. Podžupan Občine Ljutomer Boro Zemljak je podelil pokal družini Dolinšek iz Ljubljane, kateri je pokal med triletniki priboril Didier Blue.

10 let delovanja Turizma na podeželju Tompa
Datum dogodka: 6.11.2017

Turizem na podeželju Tompa s Stare Ceste je v petek, 3. novembra 2017, praznoval 10 let odkar so prvič odprli svoja vrata in se podali na pot uveljavljanja svojega imena v svetu turizma. V krasnem ambientu, ki stoji sredi neokrnjene narave, odlični domači hrani in žlahtni kapljici jim je to tudi uspelo. Ob tej priložnosti jim je izrekel čestitke tudi podžupan Občine Ljutomer Janko Špindler, ki je med drugim povedal, da je družina Tompa dokaz, da se v desetih letih da narediti ogromno, samo če so volja, vztrajnost in želja po uspehu dovolj veliki.

Obisk nagrajencev GZS v občini Ljutomer
Datum dogodka: 6.11.2017

Podžupan Občine Ljutomer Janko Špindler in direktorica občinske uprave dr. Tatjana Fulder sta v petek, 3. novembra 2017, v županatu Mestne hiše Ljutomer sprejela dobitnike 49. nagrad Gospodarske zbornice Slovenije za izjemne gospodarske in podjetniške dosežke za leto 2016, ki so na povabilo prav tako nagrajenca Jerneja Zupančiča, direktorja Cleangrada d. o. o., obiskali občino Ljutomer.

Tako so Andrej Bajuk, TEM Čatež, d. d., Andrej Božič, Steklarna Hrastnik d. o. o., Albert Erman, Magneti Ljubljana, d. d., dr. Tomaž Kmecl, Kolektor ETRA d. o. o. in dr. Mariana Karla Rebernik, Atotech Slovenija d. d., izrazili zadovoljstvo nad sodelovanjem občine z gospodarstvom v smislu delovanja Obrtno - podjetniškega strateškega sveta, ki deluje kot posvetovalno telo županje in katerega član je tudi Jernej Zupančič. Predstavili so tudi svoje izkušnje glede sodelovanja z občinskimi in državnimi organi ter podali koristne predloge in spodbude k boljšemu razumevanju potreb za razvoja gospodarstva.

Strani