Galerija

Srečanje starejših občanov KS Radoslavci
Datum dogodka: 30.5.2018

Krajevna skupnost (KS) Radoslavci in Občina Ljutomer sta v petek, 18. maja 2018, organizirala vsakoletno srečanje starejših občanov, katerim so se pridružili tudi aktivisti Rdečega križa in stanovalci Doma starejših občanov Ljutomer. V kulturnem programu, ki ga je povezovala Liljana Peršak, so nastopili tamkajšnji otroci in članice pevske zasedbe Soside Kulturnega društva Anton Krempl Mala Nedelja, zapeli pa so tudi stanovalci Doma starejših občanov Ljutomer, katere sta na harmoniki in kitari spremljala Marijan Jelen in Saša Sunko. Med drugim sta prisotne nagovorila ljutomerska županja mag. Olga Karba in predsednik KS Radoslavci Janez Rudolf, ki sta manjši pozornosti poklonila Ceciliji Špindler in Karlu Pungerščaku, najstarejšima udeležencema tokratnega srečanja.

Ulična četvorka tudi v Ljutomeru
Datum dogodka: 30.5.2018

Tudi letos so slovenske trge in ulice preplavili dijaki četrtih letnikov srednjih šol. V petek, 18. maja 2018, so natanko opoldan tudi na osrednjem trgu prleške prestolnice zaplesali dijaki zaključnega letnika Gimnazije Franca Miklošiča Ljutomer. Preden so se dijaki odvrteli, jih je pozdravila ljutomerska županja mag. Olga Karba. Med drugim se jim je zahvalila, da so bili v času srednješolskega izobraževanja del naše lokalne skupnosti in sodelovali v številnih skupnih projektih, ki sta jih v tem času peljali Občina Ljutomer in ena najuspešnejših srednjih šol v Sloveniji – Gimnazija Franca Miklošiča Ljutomer. »Dijakom želim uspešno opravljeno maturo in veliko uspeha v nadaljnjem izobraževanju, z željo, da se polni znanja znova vrnejo v lokalno skupnost in pomagajo pri njenem razvoju,« je dodala ljutomerska županja.

Evropski državljani, pogovorimo se!
Datum dogodka: 25.5.2018

V četrtek, 17. maja 2018, je v Ljutomeru v sklopu projekta Evropski državljani, pogovorimo se! potekala zanimiva razprava o pristojnostih Evropske unije in njenem vplivu na naša življenja. V dopoldanskem času so se mladi iz ljutomerske gimnazije ter sosednjih držav Hrvaške in Avstrije posvetili pogovoru o dveh pomembnih vprašanjih – zakaj in kako EU vpliva na naša vsakdanja življenja ter kje so znotraj EU priložnosti za mlade. Opoldan  se je v dvorani ŠIC pričela še razprava, v uvodu le-te pa je županja Občine Ljutomer mag. Olga Karba med drugim dejala: »Pred petnajstimi leti je EU bila nova stvar. Srčno smo si želeli vstopiti. Ne spomnim se, če smo to govorili na glas ali, a srčno smo si želeli imeti to potrditev, da smo tudi mi resna, pomembna država, enaka Avstrijcem, Nemcem, Francozom.

Dobili smo jo in danes je to, da smo del EU, nekako samoumevno. In ta samoumevnost ni prav. Zato je pomembno, da se o njej pogovarjamo.« V razpravi so sodelovali Zoran Stančič, vodja Predstavništva Evropske komisije v Sloveniji, Rima Joujou Deljkić, vodja medijskega oddelka na Predstavništvu Evropske komisije na Hrvaškem in Marko Lovec, znanstveni sodelavec na Fakulteti za družbene vede v Ljubljani.

Gostje so z mladimi razpravljali o pristojnostih EU in njenem vplivu na njihova življenja. Spregovorili so tudi o demokratični legitimnosti povezave ter o tem, kako močno ta vpliva na nacionalno suverenost.

Parada učenja v Ljutomeru
Datum dogodka: 25.5.2018

Na Glavnem trgu v Ljutomeru se je v sredo, 16. maja 2018, odvijala Parada učenja, ki je ena izmed vseslovenskih akcij v okviru Tedna vseživljenjskega učenja. Letos se je odvijala v šestnajstih mestih. Njen namen je povezovanje različnih institucij s ciljem skupne promocije vseživljenjskega učenja. Na stojnicah se je predstavilo kar 37 različnih sodelujočih, ki se ukvarjajo z izobraževanjem in učenjem v najrazličnejših oblikah in v različnih življenjskih obdobjih. Na odru pa se je odvijal pester kulturni program z glasbenimi in s plesnimi nastopi. Prisotne je pozdravila tudi ljutomerska županja mag. Olga Karba, Občina Ljutomer pa je na Paradi učenja predstavila nekatere projekte povezane z zdravim načinom življenja.

Vabilo na praznovanje 3. krajevnega praznika KS Cezanjevci
Datum dogodka: 23.5.2018

Podpis pogodbe za rekonstrukcijo ceste Žerovinci – Stara Cesta
Datum dogodka: 22.5.2018

V sredo, 16. maja 2018, je bila v Županatu Mestne hiše v Ljutomeru podpisana pogodba za rekonstrukcijo ceste Žerovinci – Stara Cesta. Občina Ljutomer je javno naročilo za izbiro izvajalca gradbenih del objavila na portalu javnih naročil 23. marca 2018. Javno odpiranje ponudb je bilo izvedeno dne 16. aprila 2018. Svojo ponudbo so podali štirje ponudniki. Sklep o izbiri najugodnejšega izvajalca del je bil izdan 23. aprila 2018. Kot najugodnejši ponudnik je bil izbran Nograd d.o.o., Petrova ulica 41, Hotiza, 9220 Lendava in sicer za vrednost 694.745,25 evra.  Partner v skupni ponudbi je družba Komunalno podjetje Ormož d.o.o., Hardek 21c, 2270 Ormož.

Strokovni in finančni nadzor nad investicijo bo izvajal ATRIJ Gradbeni inženiring d.o.o., Gajska ulica 39, 9233 Odranci. Stroški nadzora znašajo 6.588 evrov.

Projektno dokumentacijo za predmetno investicijo je izdelal Rudi Sever s.p. iz Stročje vasi 3e.

Občina Ljutomer si je na podlagi določil Zakona o financiranju občin – ZFO-1 za izvedbo predmetne investicije s strani Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo pridobila nepovratna sofinancerska sredstva v višini 253.150 EUR in povratna sredstva prav tako v višini 253.150 EUR.

Gre za 3.566 metrov dolg odsek ceste, ki v prvi fazi rekonstrukcije ceste ni bil izveden. Izvedla se bo lokalna sanacija spodnjega ustroja in celotna preplastitev ceste.

Istočasno se bo ob delu lokalne ceste izgradilo javno vodovodno omrežje v dolžini 490 metrov zaradi prevezave občanov iz ormoškega vodovodnega omrežja na ljutomersko vodovodno omrežje. Ocenjena vrednost izgradnje vodovodnega omrežja je 43.852 evrov.

Podpis pogodbe za komunalno ureditev stanovanjskega naselja Juršovka – Kamenščak, I. faza (cesta C)
Datum dogodka: 22.5.2018

V sredo, 16. maja 2018, je bila podpisana pogodba za ureditev komunalne infrastrukture v stanovanjskem naselju Juršovka – Kemanščak, I. faza (cesta C).

Občina Ljutomer je v letu 2016 pristopila k ureditvi komunalne infrastrukture v novi stanovanjski soseski Juršovka – Kamenščak. V letu 2016 sta bila ob cesti B zgrajena kanalizacija in vodovod ter delno javno razsvetljava. V letu 2017 so se nadaljevala dela ob cesti B in bodo končana do konca junija 2018. V tej fazi bodo urejeni podporni zidovi, pločniki in javna razsvetljava, v celoti pa se bo asfaltirala cesta v dolžini 210 metrov.

Občina Ljutomer je javno naročilo za izbiro izvajalca gradbenih del za ureditev komunalne infrastrukture ob cesti C objavila na portalu javnih naročil 30. marca 2018. Javno odpiranje ponudb je bilo izvedeno dne 23. aprila 2018. Svojo ponudbo so podali trije ponudniki.

Sklep o izbiri najugodnejšega izvajalca del je bil izdan dne 3. maja 2018, kot najugodnejši ponudnik je bilo izbrano Komunalno podjetje Ormož d.o.o., Hardek 21c, 2270 Ormož in sicer za vrednost 348.560,79 evra.

Strokovni in finančni nadzor nad investicijo bo izvajal Gradal, Bojan  Sekereš s.p., Trg ljudske pravice 10, 9220 Lendava. Stroški nadzora znašajo 4.270 evrov.

Projektno dokumentacijo za predmetno investicijo je izdelala družba ASPA ING d.o.o., Ulica Toneta Pleja 20a, 9232 Črenšovci.

Investicija zajema izgradnjo meteorne in fekalne kanalizacije, vodovoda, javne razsvetljave, dovozne ceste v dolžini 250 metrov, pločnika in opornih zidov.

Ganska delegacija na obisku v Prlekiji
Datum dogodka: 20.5.2018

V okviru konference Dan Afrike, ki je bila med 14. In 16. majem 2018 v Ljubljani, je Ministrstvo za zunanje zadeve organiziralo za udeležence konference enodnevne ekskurzije po Sloveniji. V deželo ob reki Muri se je odpravila delegacija iz Gane. Po obisku Gornje Radgone, Dobrovnika in Renkovcev se je delegacija ustavila še na Jeruzalemu, kjer jo je sprejel ljutomerski podžupan Janko Špindler. Ogledali so si tamkajšnjo cerkvico in preizkusili ljutomerska vina, v nadaljevanju obiska pa so na Stari Cesti, v turističnem objektu Tompovih, kjer so se srečali s predstavniki družb Komptech in PanOrganic ter se pogovarjali o možnostih sodelovanja.

Projekt Erasmus+ v znamenju čebel
Datum dogodka: 20.5.2018

V tednu med 14. in 19. majem 2018 je OŠ Ivana Cankarja Ljutomer gostila otroke in učitelje iz Nemčije, Avstrije in Hrvaške, s katerimi skupaj sodelujejo v mednarodnem Erasmus+ projektu z naslovom BEErasmus. V projektu učenci in učitelji partnerskih držav skozi različne aktivnosti in obiske spoznavajo čebele in s pomočjo njih kot kulturnih nosilcev v posameznih državah spoznavajo tudi drug drugega, različne kulture, načine življenja in tako izgubljajo strah pred neznanim in drugačnim. Prvi dan obiska je udeležence sprejela ljutomerska županja mag. Olga Karba, ki se je udeležencem v projektu ter ostali zainteresirani javnosti pridružila tudi na dobrodelnem teku, ki je bil v soboto, 19. maja 2018. V sklopu Čebeljega festivala so se zbrali v Parku 1. slovenskega tabora v Ljutomeru ter na dobrodelnem teku zbirali sredstva za čebeljo interaktivno učno pot, ki bo potekala iz parka skozi mesto Ljutomer proti Osnovni šoli Ivana Cankarja Ljutomer. Vsi skupaj so v parku pretekli 786 krogov, kar znaša natanko 314,4 kilometra.

20 let folklore v Babincih
Datum dogodka: 20.5.2018

V Babincih so praznovali 20 let folklorne dejavnosti v sklopu Turistično kulturnega društva Babinci. Osrednjo slovesnost ob jubileju, ki je bila v soboto, 12. maja 2018, so združili s 7. folklornim festivalom Prlekije. Leta 1998 so pod vodstvom Slavice Jureš pričeli s folklorno dejavnostjo, ki jo nadaljujejo pod vodstvom Marjana Filipiča še danes.. Na tokratnem festivalu so po uvodnem nastopu godbenikov KUD Muzika in pevcev Pšeničnega klasa zaplesali folkloristi iz Gornje Radgone, Veržeja, Razkrižja, Ljutomera, Cvena, Male Nedelje in gostje iz Makedonije.

Vodja Javnega sklada Republike Slovenije za kulturne dejavnosti, območne izpostave Ljutomer, Mira Rebernik Žižek je ob tej priložnosti članov babinske folklorne skupine podelila Maroltove značke. Bronaste Maroltove značke so prejeli: Blaž Djačkaj, Tamara Filipič, Jernej Lešer Rudolf, Jošt Slavič, Branko Stojko in Dušan Štelcl; srebrne Maroltove značke so prejeli: Zdenka Filipič, Marjan Filipič, Maja Heric, Irena Ivančič, Danilo Ivančič, Drago Jergovič, Ana Lebar, Martina Lipič, Andrej Nemec, Antonija Podnar, Marko Sitar, Božidar Štiberc; zlate Maroltove značke so prejeli: Edo Dominko, Milena Jergovič, Franc Jureš, Slavica Jureš, Marjana Kos, Martin Kreslin, Milena Lipič, Sonja Lipič, Zdenka Zorec, Franc Zorec in Jožef Špindler. Županja Občine Ljutomer mag. Olga Karba je ob jubileju podelila posebno priznanje, ki ga je prevzela predsednica društva Jožica Berden.

Sajenje jablan ob osnovni šoli in vrtcu v Stročji vasi
Datum dogodka: 20.5.2018

Tudi v Stročji vasi se zavedajo, da je potrebno ohraniti čim več zelenih površin in z zasaditvijo raznih rastlin poskrbeti za pridelavo hrane. Tako so se na tamkajšnji osnovni šoli lotili zanimivega projekta. V sodelovanju z domačinom in znanim pridelovalcem jabolk Janezom Trstenjakom so v bližini zgradbe, kjer se nahajata šola in vrtec, zasadili pet jablan. Gre za visokodebelne jablane, starih avtohtonih sort. Operacija se izvaja v okviru LAS Prlekija, programa CLLD in je delno financirana s strani EU, Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja. Ob šoli v Stročji vasi imajo poleg nastajajočega učnega vrta sedaj tudi učni sadovnjak, ki bo pripomogel k ohranitvi sort jabolk, ki so skoraj izumrla.

Predsednik Pahor na kasaških dirkah v Ljutomeru
Datum dogodka: 10.5.2018

Uvodne letošnje kasaške dirke na slovenskih hipodromih, ki so bile v nedeljo, 6. maja 2018, si je ogledal tudi predsednik Republike Slovenije Borut Pahor. V družbi predsednika Kasaške zveze Slovenije dr. Henrika Gjerkeša, predsednika Kasaškega kluba Ljutomer mag. Janeza Slaviča in županje Občine Ljutomer mag. Olge Karba je spremljal zanimive boje na tekmovalni stezi, ogledal si je kasaški muzej ter se ustavil na stojnicah Prlekfesta, kjer je poskušal razne prleške dobrote.  Z ljutomersko županjo sta spregovorila tudi o avgustovski slovesnosti ob 150. obletnici 1. slovenskega tabora, ko bo predsednik Pahor ponovno obiskal prleško prestolnico.

Na uvodnih letošnjih kasaških dirkah so od petih preizkušenj tri pripadle domačemu klubu. Zmage sta dosegla brata Janko in Jože Sagaj. Janko je zmagal s konjema Magic Look in Donina, Jože pa s francoskim kastratom Erosom Josselynom.

Kuhanje bograča v Ljutomeru
Datum dogodka: 9.5.2018

Društvo za promocijo Prlekije in ŠIC bar cafe sta v soboto, 5. maja 2018, pred dvorano ŠIC v Ljutomeru četrto leto zapored pripravila tekmovanje v kuhanju bograča, katerega se je udeležilo trinajst ekip. Organizator je vsaki ekipi priskrbel meso (svinjsko, goveje, divjačinsko), čebulo, krompir, pribor, kruh, delovno mizo in senčnik, to priljubljeno jed pa so v kotličku na plin pripravljale ekipe Vinogradništvo Kovačič, Dnevni bar pri Bobnjaru Veržej, TKD Babinci Bar M-Power, Gostilna na Gmajni Razkrižje, Caffe bar Šajnović Sveti Urban, Kulinarično društvo Kisla juha Sveta Ana, Avtoličarstvo Škrinjar Veščica, MK Samorog, Moški pevski zbor Dobrava, PGD Pristava (članice), Kmetija Vargazon, Apartmaji Galunder & JR Mesnine ter Trgovine Jager. Tričlanska komisija v sestavi Milko Lebarič (Prava Aroma d.o.o.), Niko Šoštarič (Društvo za promocijo Prlekije) in Dejan Razlag (Prlekija-on.net) je ocenila vzorce, na podlagi ocen pa je prvo mesto pripadlo ekipi Avtoličarstva Škrinjar. Na drugo mesto se je uvrstil MK Samorog, na tretje pa Dnevi bar pri Bobnjaru.

Proslava ob Dnevu upora proti okupatorju v Cezanjevcih
Datum dogodka: 9.5.2018

Občina Ljutomer in Združenje borcev za vrednote NOB Ljutomer sta letošnjo proslavo od Dnevu upora proti okupatorju pripravila v četrtek, 26. aprila 2018, v telovadnici OŠ Janka Ribiča Cezanjevci. S slovesnostjo so počastili tudi spomin na mrtve v streljanju pri Ribičevem mlinu v Cezanjevcih leta 1944. Slavnostni govornik na prireditvi je bil prejemnik Častnega znaka svobode Republike Slovenije in Znaka organizatorja manevrske strukture narodne zaščite ter predsednik Združenja borcev za vrednote NOB Ljutomer Franc Slokan. V svojem nagovoru je poudaril, da je Dan upora proti okupatorju eden pomembnejših državnih praznikov, saj ohranja spomine na dogodke iz narodne zgodovine. Dodal je, da ne pristaja na to, da se uporu slovenskega naroda proti okupatorju zmanjšuje pomen in na to, da se pozabljajo ali potvarjajo zgodovinska dejstva.

V kulturnem program na proslavi so nastopili učenci OŠ Janka Ribiča Cezanjevci. Pred slovesnostjo so se delegacije Občine Ljutomer, veteranskih in domoljubnih organizacij ter predstavnik Veleposlaništva Ruske federacije v Sloveniji Oleg Kudryavtsev priklonili spominu ustreljenih talcev ob spomeniku pri Ribičevem mlinu v Cezanjevcih.

Jeruzalem obiskal izraelski veleposlanik
Datum dogodka: 4.5.2018

Izraelski veleposlanik Eyal Sela je v sredo, 25. aprila 2018, obiskal Prlekijo. Na Jeruzalemu, med vinorodnimi griči, sta ga sprejela županja Občine Ljutomer mag. Olga Karba in podžupan Janko Špindler. Skupaj so si ogledali cerkev Žalostne Matere božje, Dvorec Jeruzalem ter tamkajšnji TIC, kjer so bila v vinoteki veleposlaniku predstavljena vina z ljutomerskega območja. V nadaljevanju obiska so govorili o sodelovanju, gospodarskih temah ter predvsem o privabljanju izraelskih turistov v naše kraje.

Mavrični vrtiljak v Ljutomeru
Datum dogodka: 4.5.2018

Občinsko društvo prijateljev mladine (ODPM) Ljutomer in vrtec pri OŠ Janeza Kuharja Razkrižje sta v torek, 24. aprila 2018, pripravila v dvorani ŠIC Ljutomer tradicionalni Mavrični vrtiljak, na katerem so se s pesmijo in plesom predstavili otroci iz vrtcev vseh štirih občin Upravne enote Ljutomer. Malčke, njihove starše in stare starše sta v uvodu pozdravili predsednica ODPM Ljutomer Mateja Robinščak in ljutomerska županja mag. Olga Karba, v nadaljevanju pa so se predstavili otroci iz vrtcev Veržej, Razkrižje, Ljutomer, Križevci, Cezanjevci, Mala Nedelja, Cven in Stročja vas.

Sveta maša za gasilce
Datum dogodka: 4.5.2018

V nedeljo, 22. aprila 2018, je bila v ljutomerski župnijski cerkvi sv. Janeza Krstnika sveta maša, posvečena svetniku Florjanu, zavetniku gasilcev. Gasilci iz prostovoljnih gasilskih društev Gasilske zveze Ljutomer so se zbrali na Glavnem trgu v Ljutomeru in se ob taktih ljutomerskih godbenikov pod vodstvo dirigenta Simona Novaka odpravili v župnijsko cerkev. Župnik Zoran Car in msgr. Izidor Veleberi sta mašo posvetila gasilcem, ki s svojim prostovoljstvom in požrtvovalnostjo rešujejo življenja in premoženja. Ob koncu svete maše je zbrane nagovorila ljutomerska županja mag. Olga Karba. »Čeprav smo hvaležni in se tudi nekateri večkrat zahvalimo za dobro opravljena dela v korist skupnosti je prav, da se tudi v božjem hramu, kjer je mir, tišina, zamislimo in ugotovimo, da nič ni samo po sebi umevno, da je to angažma številnih ljudi, da vse to imamo,« je dejala ljutomerska županja. Posebno zahvalo za organizacijo in izvedbo Florjanove maše je županja izrekla župniku Zoranu Carju, msgr. Izidorju Veleberiju, godbenikom z dirigentom Simonom Novakom in Jožetu Cimermanu, ki vsako leto poskrbi, da se gasilci v takšnem številu udeležijo svete maše.

V mestu Ljutomer se sanirajo pločniki
Datum dogodka: 24.4.2018

Podjetje Nograd Lotmerk d.o.o. iz Ljutomera je pričelo v ponedeljek, 23. aprila 2018, izvajati sanacijo pločnikov ob regionalni cesti R3-713 v mestu Ljutomer. Gre za pločnike ob Ulici Jureša Cirila, Prešernovi ulici in Kajuhovi ulici. Občina Ljutomer je 14. februarja 2018 izvedla sestanek s predstavniki Direkcije RS za infrastrukturo na katerem je bilo dogovorjeno, da se bo pristopilo k skupni investiciji celovite ureditve navedenih ulic, skupno z rekonstrukcijo obstoječe komunalne infrastrukture pod cesto. Glede na slabo stanje pločnikov na tem odseku smo se odločili, da bo letos izvedena sanacija pohodnih površin, in sicer na odsekih, na katerih so te najbolj poškodovane. Tako bo ta del mesta dobil prijaznejšo podobo. Dela bodo končana predvidoma 15.  maja, vrednost del pa znaša 23.494,83 evra. Vse obiskovalce mesta Ljutomer naprošamo, da v času sanacije pločnikov upoštevajo spremenjen prometni režim.

Žreb parov zaključnega turnirja pokala Slovenije
Datum dogodka: 12.4.2018

Dvorana ŠIC Ljutomer bo 21. in 22. aprila 2018 gostiteljica zaključnega turnirja pokala Slovenije v rokometu za moške. Nastopili bodo Celje Pivovarna Laško, Krka Novo mesto, Koper in Jeruzalem Ormož. Žreb polfinalnih parov, kateremu so med drugim prisostvovali trenerji in kapetani ekip udeleženk, je bil v sredo, 11. aprila 2018, v hotelu Bioterme Mala Nedelja.

Žreb parov so opravili ormoški župan Alojz Sok, ljutomerski podžupan Janko Špindler, direktor Segrapa Miran Blagovič in kapetan Jeruzalema Ormoža Bojan Čudič. Z žrebom so določili polfinalna para: Krka Novo mesto – Jeruzalem Ormož in Koper – Celje Pivovarna Laško. Polfinalna dvoboja bosta v soboto, 21. aprila 2018. Najprej bo ob 17. uri tekma Krka Novo mesto – Jeruzalem Ormož, nato pa ob 20. uri še Koper – Celje Pivovarna Laško. Tekmi za 3. (15:00) in 1. mesto (18:00) bosta v nedeljo, 22. aprila 2018.

Dan lotmerške košarke
Datum dogodka: 12.4.2018

Košarkarski klub Ljutomer je pripravil v soboto, 7. aprila 2018, Dan lotmerške košarke. V dvorani ŠIC Ljutomer so se cel dan vrstile tekme mlajših selekcij, pozno popoldan in zvečer pa sta bili še zaključni tekmi sezone Radenska Naturelle Pomurske košarkarske lige. Peto leto zapored sta se v finalu pomerila KD NONA Sobota in KD Sistemorg Beltinci. Po podaljšku so slavili Sobočani s 70:61. V tekmi za 3. mesto je Prleški študentski klub Ljutomer z 78 : 68 odpravil Košarkarski klub Ljutomer. Najkoristnejši igralec finala je bil Tomaž Novak (KD NONA Sobota). Medalje in pokale je podeljeval strokovni sodelavec Športne zveze Ljutomer Aleš Ploj.

Strani