Galerija

Zaključna konferenca projekta CoolHeating
Datum dogodka: 21.11.2018

V prostorih Občine Ljutomer je v ponedeljek, 19. novembra 2018, potekala zaključna konferenca projekta CoolHeating. Občina Ljutomer je v sklopu projekta, ki je financiran iz programa Horizont2020, pridobila študijo o možni izgradnji obrata sistema modularnega daljinskega sistem ogrevanja na Cvenu. Študija vsebuje tehnični koncept in morebitni poslovni model takega obrata, ki pa se ga lahko uporabi tudi na drugi lokaciji. Na zaključni konferenci je bilo prestavljeno dosedanje delo na projektu, predstavljeni pa so bili tudi primer daljinskega ogrevanja v Lenartu, novi vzorci poslovnih modelov, ki se uporabljajo v energetiki, sheme financiranja projektov daljinskih sistemov ogrevanja s stani Ministrstva za infrastrukturo ter skupnostni pristopi k rabi obnovljivih virov energije. Na konferenci so se predstavili tudi dijaki Gimnazije Franca Miklošiča iz Ljutomera, ki so predstavili svojo delo v sklopu natečaja Trajnostna energija, na katerem so prejeli prvo nagrado.

Srečanje starejših krajanov iz vasi Babinci in Noršinci
Datum dogodka: 20.11.2018

Na tradicionalnem srečanju so se v soboto, 10. novembra 2018, zbrali tudi starejši krajani iz vasi Babinci in Noršinci. Prisotne so nagovorili predsednik KS Ljutomer Cveto Melin, predstavnici Babincev Darinka Štuhec in Noršincev Marina Zadravec, predsednica območnega združenja Rdečega križa Ljutomer Silva Duh in županja ljutomerske občine mag. Olga Karba. V kulturnem programu so se predstavili najmlajši iz obeh vasi pod vodstvom profesorice Klavdije Sever. Tudi na tem srečanju so se z manjšo pozornostjo spomnili najstarejših udeležencev. Iz Noršincev sta se kot najstarejša krajana srečanja udeležila Jožef Kolbl (letnik 1928) in Marta Mlinarič (1930), iz Babincev pa Marko Slavič (1933) in Terezija Krajnc (1932).

Srečanje starejših krajanov na Spodnjem Kamenščaku
Datum dogodka: 20.11.2018

V soboto, 10. novembra 2018, je bilo tradicionalno srečanje starejših krajanov na Spodnjem Kamenščaku, pridružili pa so se tudi krvodajalci. Prisotne je nagovorila tudi županja Občine Ljutomer mag. Olga Karba, ki je poudarila pomen druženja in prenašanja znanj na mlajše rodove. »Pomembno je sobivanje mladih in starejših, tudi skozi delovanje različnih društev,« je dodala. Poleg kulturnega programa so domačini pripravili tudi krst mošta. Najstarejša udeleženca srečanja sta bila Stanislava Patty (letnik 1935) in Janez Semenič (1936).

Srečanje starejših krajanov v Mali Nedelji
Datum dogodka: 16.11.2018

Na tradicionalnem srečanju so se v soboto, 10. novembra 2018, zbrali tudi starejši občani z območja Krajevne skupnosti (KS) Mala Nedelja. S kulturnim programom so jim dan polepšali učenci iz Osnovne šole Mala Nedelja pod mentorstvom Danice Potrč in Klaudije Zadravec, zbranim pa so besedo dobrodošlice zaželeli županja Občine Ljutomer mag. Olga Karba, predsednik KS Mala Nedelja Vilko Vajda in strokovna sodelavka območnega združenja Rdečega križa Ljutomer Mašo Germšek. Najstarejša prisotna občana sta bila Andreja Horvat (letnik 1924) iz Male Nedelje in Bogomir Kurbos (1936) iz Moravcev.

Martinov koncert in praznovanje 20-letnice Prleške godbe
Datum dogodka: 16.11.2018

Društvo upokojencev (DU) Ljutomer je v petek, 9. novembra 2018, v Domu kulture Ljutomer organiziralo tradicionalni Martinov koncert. Letošnji koncert so posvetili Prleški godbi, ki praznuje 20-letnico delovanja. Godbeniki pod vodstvom dirigenta Janka Škrajnarja so pripravi pester program, v katerem so sodelovali še ženski pevski zbor DU Ljutomer, tamburaška skupina Bisernica DU Ljutomer in skupina klarinetov Glasbene šole Slavka Osterca Ljutomer. Ob jubileju so številni čestitali godbenikom, posebno priznanje pa jim je izročil tudi ljutomerski podžupan Janko Špindler.

Srečanje starejših krajanov iz Ljutomera
Datum dogodka: 15.11.2018

Krajevna skupnost Ljutomer in Občina Ljutomer sta v petek, 9. novembra 2018, pripravila tradicionalno srečanje starejših občanov, ki živijo v mestu Ljutomer. Več kot 200 starejših občanov se je udeležilo srečanja, ki je bilo v dvorani ŠIC Ljutomer. Prisotne so nagovorili ljutomerska županja mag. Olga Karba, predsednik Krajevne skupnosti Ljutomer Cveto Melin in predsednica območnega združenja Rdečega križa Ljutomer Silva Duh, skupaj pa so poudarili zasluge starejših za opravljena dela v preteklosti ter jim zaželeli še obilo zdravja v prihodnje. V imenu prisotnih občanov se je za organizacijo srečanja zahvalila upokojena učiteljica Ljerka Zemljič. Kulturni program so pripravili učenci Osnovne šole Ivana Cankarja Ljutomer, za prijetno vzdušje v nadaljevanju druženja pa je poskrbel glasbenik Branko Petek. Najstarejša udeleženca srečanja sta bila Stanislav Šoster (letnik 1925) in Frančiška Cimerman (1926).

Prenovljene ambulante Zdravstvenega doma Ljutomer
Datum dogodka: 15.11.2018

V sklopu sedmega dneva odprtih vrat je bila v petek, 9. novembra 2018, tudi otvoritev prenovljenih prostorov Zdravstvenega doma Ljutomer. V zadnjih letih se je obnova vršila po fazah, v letošnjem letu, ko se je celotna obnova tudi zaključila, pa se je posodobilo še sedem prostorov v pritličju, med drugim sta bila urejena tudi prostor za informatorja in sanitarije za invalide. Vrednost letos opravljenih del znaša 400.000 evrov.

Srečanje županje s predsedniki krajevnih skupnosti
Datum dogodka: 14.11.2018

Ob zaključku mandata 2014 – 2018 se je županja mag. Olga Karba v četrtek, 8. novembra 2018, v Cezanjevcih srečala s predsedniki krajevnih skupnosti v ljutomerski občini. Županja je v nagovoru dejala, da je bilo sodelovanje v preteklih štirih letih na izredno visokem nivoju. »Člani svetov krajevnih skupnosti, ne glede na politično pripadnost, so delovali v dobrobit lokalne skupnosti in svoje ideje preko predsednikov prenašali občinski upravi, kjer smo skupaj s sodelavci iskali rešitve za realizacijo,« je dodala županja. Tokratnega srečanja se je poleg vodij oddelkov v občinski upravi udeležil podžupan Janko Špindler. Tudi prisotni predsedniki krajevnih skupnosti so poudarili dobro in tvorno sodelovanje tako z županjo, obema podžupanoma, kot tudi zaposlenimi v občinski upravi.

V Ljutomeru je uradovala varuhinja človekovih pravic
Datum dogodka: 14.11.2018

Varuhinja človekovih pravic Vlasta Nussdorfer je v sredo, 7. novembra 2018, skupaj z namestnikoma Ivanom Šelihom in Kornelijo Mrzel uradovala v Ljutomeru. V Mestni hiši Ljutomer je opravila 28 pogovorov z ljudmi iz Prlekije in Prekmurja, ki so prišli po pomoč, nasvet ali pogovor. Po pogovorih je Nussdorferjeva na novinarski konferenci povedala, da je dobila vtis, da občina Ljutomer nima veliko socialne problematike, a ob tem poudarila, da se zaveda, da se najrevnejši neradi izpostavljajo. Varuhinjo človekovih pravih in njene sodelavce je sprejela tudi županja mag. Olga Karba, ki ji je skupaj s sodelavci v občinski upravi predstavila delovanje naše občine, spregovorili pa so tudi o zadevah, s katerimi se ubadajo lokalne skupnosti in se nanašajo na vključevanje brezposelnih v javna dela, socialne transferje in skrb za starostnike.

Premiera komedije Menjajva ženi
Datum dogodka: 14.11.2018

Gledališka skupina KD Ivan Kaučič Ljutomer se je v torek, 6. novembra 2018, ponovno zbrala na gledališkem odru v Ljutomeru in predstavila erotično komedijo Menjajva ženi, ki je avtorsko delo srbskega dramatika in scenarista Radeta Vukotića. Komedija v režiji Srečka Centriha je navdušila zbrane v dvorani Doma kulture Ljutomer. Igralska zasedba v sestavi Ljuba Erhatič, Danijela Kutnjak, Srečko Centrih in Samo Tuš je skozi obilico smešnih situacij in komičnih zapletov ob uvedbi modernih trendov v enoličnost vsakdanjega zakonskega življenja nasmejala publiko ter ob koncu požela velik aplavz.

Srečanje starejših krajanov KS Cven
Datum dogodka: 14.11.2018

V soboto, 27. oktobra 2018, je v Zadružnem domu na Cvenu potekalo vsakoletno srečanje starejših krajanov z območja Krajevne skupnosti Cven. Udeležilo se je več kot 80 naših občanov iz vasi Cven, Spodnje in Zgornje Krapje ter Mota, ki so že dopolnili 70 let. V kulturnem programu, ki ga je povezovala Olga Majcen, so se predstavile sestre Babič z Mote. Zbrane so nagovorili županja Občine Ljutomer mag. Olga Karba, predsednik KS Cven Samo Škrget, podžupan Občine Ljutomer Boro Zemljak, občinska svetnica Saša Polajnar in predstavnica cvenske krajevne organizacije Rdečega križa Slovenije Maja Velnar. Za odlično vzdušje v nadaljevanju popoldneva je poskrbel harmonikar Janko Žunič.

Sanacija mostov v Drakovcih in Kuršincih
Datum dogodka: 9.11.2018

Naše kraje je v mesecu septembru 2018 zajelo močno deževje, zaradi česar so narasli številni potoki. Potok Turja je tako s svojo naraslo vodo poškodoval oz. uničil mostova v Drakovcih in Kuršincih. Takoj po dogodku se je opravil ogled na terenu in pristopilo k izdelavi projektne dokumentacije za sanacijo. Ta je bila z vsemi ustreznimi soglasji pripravljena konec meseca oktobra.

Na mostu v Drakovcih se je s sanacijskimi deli pričelo v začetku meseca novembra. V prvi fazi se dokončno odstranijo betonski temelji starega mostu in se na isti lokaciji postavi novi armiranobetonski škatlasti propust širine 5,50 metrov in dolžine 5,75 metrov, svetli profil pretoka pa znaša 5,05 metrov x 3,25 metrov (dolžina x višina). V drugi fazi se bodo uredile brežine iz lomljenca (večje skale) v betonu. Te bodo segale nekje v dolžini 10 metrov gor vodno in dol vodno, vse do urejenega armiranobetonskega praga v koritu Turje.
V koliko bodo vremenske razmere ugodne, bo most v Drakovcih za promet odprt v prvi polovici decembra.

K sanaciji mostu v Kuršincih se bo pristopilo takoj, ko bo urejena oz. zabetonirana spodnja plošča mostu v Drakovcih, kar bo predvidoma v drugi polovici meseca novembra.

95 let pihalne godbe Mala Nedelja
Datum dogodka: 6.11.2018

Leta 1923 je v Mali Nedelji prvič, takrat pod vodstvom Janka Preloga ml., zaigrala godba na pihala. Od takrat naprej so se menjavale številne generacije godbenikov, katere so po Prelogu vodili Matija Kovačič, Alojz Filipič, Alojz Krajnčan in zadnjih petindvajset let Alojz Kosi. Slovesnost ob 95-letnici godbe je bila 26. oktobra 2018 v malonedeljskem kulturnem domu. Pod strokovnim vodstvom dirigenta Boštjana Lašiča so člani godbe pripravili raznolik program, na odru pa so se jim pridružili Fantje okoliških vasi Gomile in harmonikar Tadej Murkovič. Koncert sta spremljala tudi ljutomerska županja mag. Olga Karba in podžupan Janko Špindler, županja pa je ob tej priložnosti posebno priznanje ob visoki obletnici godbe predala Alojzu Kosiju. Predstavnica sveta OI JSKD Darinka Štuhec je jubilantom podelila Gallusove značke, posebno zahvalo pa je godbenikom v imenu KD Anton Krempl Mala Nedelja podelil Branko Košti.

Novinarji, blogerji in vlogerji na Jeruzalemu
Datum dogodka: 29.10.2018

Doživi Pomurje – ekskluzivno za novinarje, blogerje in vlogerje se je glasil projekt predstavitve Pomurja v sklopu paviljona Expano, ki stoji ob Soboškem jezeru. Tri dni – med 23. in 25. oktobrom 2018 – so bili novinarji, blogerji in vlogerji v deželi ob reki Muri in spoznavali našo pokrajino. Več kot dvajset gostov iz Hrvaške in Slovenije je 25. oktobra 2018 obiskalo Jeruzalem. V uvodu jim je ljutomersko občino predstavila višja svetovalka za področje turizma ljutomerske občinske uprave Bojana Babič Škrlec, o znamenitostih Jeruzalema in vinih pa jih je podučil Boštjan Ivajnšič, najemnik Turistično informacijskega centra na Jeruzalemu. Gostje so si med drugim ogledali cerkvico na Jeruzalemu, poleg odličnih vin pa se seznanili tudi s pristno prleško kulinariko.

Spominske slovesnosti ob dnevu spomina na mrtve v ljutomerski občini
Datum dogodka: 29.10.2018

Občina Ljutomer in Združenje borcev za vrednote NOB Ljutomer sta pred dnevom spomina na mrtve pripravila številne komemoracije in obiske spominskih obeležij po ljutomerski občini. Tako so bile v petek, 26. oktobra 2018, spominske slovesnosti v Mali Nedelji, kjer je bil govornik podžupan Občine Ljutomer Janko Špindler, na Podgradju, kjer je na zgodovinske dogodke spomnil Jani Prajner, v Cezanjevcih, kjer je spregovorila županja Občine Ljutomer mag. Olga Karba, v Ilovcih, kjer je bil govornik Branko Novak, na Moti, kjer je govoril podžupan Občine Ljutomer Boro Zemljak ter v Ljutomeru, kjer je na osrednji slovesnosti v ljutomerski občini imela nagovor županja. Na vseh lokacijah so kulturne programe pripravili učenci tamkajšnjih osnovnih šol, Glasbene šole Slavka Osterca Ljutomer in dijaki Gimnazije Franca Miklošiča Ljutomer.

Predstavitev kataloga Ljutomer naše mesto
Datum dogodka: 26.10.2018

Občina Ljutomer je skupaj s partnerjema Kasaškim klubom Ljutomer in Skupino Fabrika d.o.o.  uspela na 2. javnem pozivu LAS Prlekija z operacijo Bogatitev lokalne turistične ponudbe mesta Ljutomer ali skrajšano Ljutomer naše mesto. Celotna vrednost operacije znaša 29.592,26 evra, upravičeni stroški znašajo 26.662,95 evra, od katerih je 80 % sofinanciranih s strani Evropskega sklada za regionalni razvoj (ESRR). Osnovni cilj operacije je vključevanje naravne in kulturne dediščine v turistično ponudbo mesta Ljutomer.

»V ljutomerski občini smo v preteklih letih kar veliko delali na področju turizma, zelo beležimo rast prihoda turistov v našo občino, to je nekje 10 tisoč prihodov več, kot jih je bilo v preteklem letu. Veseli smo, ker smo si pridobili znak Green Destination (Zelene destinacije), ki je trajnostno naravnan, vzpostavili smo tudi register turističnih ponudnikov, s katerimi zelo intenzivno tečejo pogovori, kako zastaviti ponudbo v naši občini. Delamo tudi na blagovni znamki in želimo pripraviti zelo zanimive brošure, ki obiskovalca navdušijo, da več dni ostane v naši občini, s čimer želimo povečati število nočitev, vzporedno pa tečejo pogovori za zagon hotela v Ljutomeru in ostalih kapacitet, kar se tiče nočitev,« je v uvodu srečanja s predstavniki medijev dejala županja Ljutomera mag. Olga Karba.

S skupnim pristopom in povezovanjem naravnih in kulturnih vrednot ter lokalne turistične ponudbe mesta Ljutomer želijo partnerji operacije Bogatitev lokalne turistične ponudbe mesta Ljutomer prispevati k večji prepoznavnosti in aktraktivnosti mesta ter dvigu obiskanosti s strani stacionarnih in dnevnih gostov širšega območja občine. Mesto Ljutomer je znano v širšem slovenskem prostoru kot taborsko, kasaško, filmsko in vinsko mesto. Ker je turizem v mestu Ljutomer potrebno povezati, so partnerji skupaj z lokalnimi ponudniki razvili skupni turistični produkt «Ljutomer naše mesto«, ki povezuje značilno in prepoznavno kulturno, naravno in zgodovinsko dediščino mesta Ljutomer.

Za namene promocije in turističnega vodenja je bil izdelan turistični katalog mesta Ljutomer, ki je bil javnosti predstavljen v četrtek, 25. oktobra 2018, v županatu Mestne hiše Ljutomer, kjer je katalog predstavil predstavnik Skupine Fabrika in vodja projektov Klaus Dieter Požgan, poleg županje pa sta bili prisotni tudi vodja razvojno-projektnega oddelka Angelca Lukman in višja svetovalka za področje turizma Bojana Babič Škrlec. Katalog je zasnovan tako, da obiskovalcu služi kot vodič skozi mesto in mu v treh jezikih posreduje informacije o zanimivostih in ponudbi mesta ter ga vzpodbudi, da se ustavi, si vzame čas in se peš ali s kolesom odpravi po poteh bogate kulturne, zgodovinske in naravne dediščine mesta Ljutomer. 

Vsebine kataloga bodo prirejene tudi za spletno uporabo in objavljene na spletni strani Občine Ljutomer.

V Parku 1. slovenskega tabora se je v okviru operacije nadomestila uničena komunalna oprema, zamenjale dotrajane obstoječe obvestilne table in dodatno postavila nova razlagalna tabla, ki na štirih straneh predstavlja zgodovinski pomen dogodka – 1. slovenskega tabora, ki se je zgodil leta 1868. Povsem na novo se je uredil tudi dotrajani edukacijski nasad, ki predstavlja izobraževalno ureditev v smislu vrta z različnimi vrstami zelišč, značilnimi za naše območje.

Skupna vrednost izvedenih aktivnosti Občine Ljutomer znaša 14.340 evrov, od katerih si je občina uspela pridobiti sofinanciranje iz ESRR v višini dobrih 9.400 evrov nepovratnih sredstev.

Ljutomer je bogatejši za novo asfaltno športno igrišče
Datum dogodka: 23.10.2018

Občina Ljutomer je izgradnjo zunanjega igrišča pri Športno izobraževalnem centru Ljutomer januarja 2018 prijavila na Javni razpis Fundacije za šport za sofinanciranje gradnje športnih objektov. Vloga je bila ugodno rešena, Občini Ljutomer pa so bila dodeljena sofinancerska sredstva v višini 13.125 evrov. Dela je izvajalo podjetje Legartis d.o.o. iz Trimlinov pri Lendavi, vrednost del pa je znašala 48.322,87 evra. Projekt je zajemal izgradnjo rokometnega igrišča v asfaltni izvedbi. Nameščena je bila razsvetljava igrišča, postavljeni sta bili dve klopi ob igrišču, koš za smeti in zaščitna mreža za obema goloma. Igrišče je možno koristiti tudi za igranje malega nogometa.

Uradna otvoritev igrišča je bila v petek, 19. oktobra 2018. Prisotnim so spregovorili županja Občine Ljutomer mag. Olga Karba, predsednik Športne zveze Ljutomer Miroslav Rauter in predsednik Rokometnega kluba Jeruzalem Ormož Martin Hebar. Častni met rokometne žoge na vrata je pripadel častnemu občanu Miroslavu Steržaju, prisotni pa so lahko spremljali rokomet v izvedbi kadetske selekcije Rokometnega kluba Jeruzalem Ormož in mali nogomet v izvedbi selekcije U15 Nogometnega kluba Ljutomer.

Dan športa za najmlajše
Datum dogodka: 23.10.2018

Že vrsto let Športna zveza Ljutomer in Občinsko društvo prijateljev mladine Ljutomer pripravljata športno aktivnost za predšolske otroke iz UE Ljutomer z naslovom Dan športa za najmlajše. V dvorani ŠIC Ljutomer se je v sredo, 17. oktobra 2018, zbralo več kot 130 predšolskih otrok iz vrtcev Ljutomer,  Mala Nedelja, Cezanjevci, Razkrižje, Stročja vas, Cven in Veržej.  Strokovni sodelavci Športne zveze so pripravili sedem različnih postaj, kjer so se otroci ob izurjenih vaditeljih urili v različnih spretnostih: ples – sproščanje s plesom, igre z žogo, športno plezanje – seznanitev s športnim plezanjem in osnovami plezalne tehnike skozi igro, elementarne igre v dvorani za borilne veščine – izvajanje prevalov, plazenje, kotaljenje po dvorani, balinanje v namiznoteniški dvorani  - igre s plastičnimi balini, spretnostni poligon – različne naravne oblike gibanja s premagovanjem ovir ter spretnostne igre z žogicami. Dve uri, ki sta bili namenjeni za druženje, sta zelo hitro minili. Otroci so ob zaključku srečanja dobili majhne pozornosti s strani organizatorjev, vrtci pa priznanja za udeležbo.

Otvoritev obnovljenega mostu v Sitarovcih
Datum dogodka: 22.10.2018

V sklopu investicijskih naložb je bil obnovljen tudi most čez potok Turja v Sitarovcih. Podjetje Nograd Lotmerk je najprej prenovilo nosilne stene mostu in samo ploščo, krila mostu in stene potoka pa prvotno niso bila predmet obnove, saj so bila v dobrem stanju. Ob zadnjem neurju je eno izmed kril mostu poškodovala voda, zato je bilo naknadno sanirano tudi poškodovano krilo. Skupno je strošek obnove znašal 22 tisoč evrov. Otvoritev obnovljenega mostu je bila v petek, 19. oktobra 2018, prisotnim pa sta o pomenu investicije spregovorila predsednik Krajevne skupnosti Radoslavci Janez Rudolf in županja Občine Ljutomer mag. Olga Karba. Kulturni program so pripravili učenci Osnovne šole Mala Nedelja in pevke zasedbe Soside, člani društva Johann Janez Puch pa so se s starodobniki prvi zapeljali preko obnovljenega mostu.

Srečanje starejših občanov KS Stročja vas
Datum dogodka: 22.10.2018

Občina Ljutomer in Krajevna skupnost Stročja vas sta v četrtek, 18. oktobra 2018, pripravila srečanje starejših občanov iz vasi Globoka, Nunska Graba, Podgradje, Presika, Pristava, Rinčetova Graba in Stročja vas. Srečanja se je udeležilo okoli 100 občanov, ki so že dopolnili 70 let. Kulturni program so pripravili učenci OŠ Stročja vas, prisotne pa so nagovorili županja Občine Ljutomer mag. Olga Karba, predsednik KS Stročja vas Srečko Mihorič in ravnateljica OŠ Stročja vas Mateja Leskovar Polanič. Tudi na tokratnem srečanju so obdarili najstarejša udeleženca -  to sta bila Marija Golob (1928) s Podgradja in Franjo Škrlec (1934) iz Nunske Grabe.

Strani