Galerija

Občni zbor PGD Stročja vas
Datum dogodka: 16.2.2016

V soboto , 13. februarja 2016, je bil že 123. redni občni zbor Prostovoljnega gasilskega društva (PGD) Stročja vas. Pozdravni nagovor članov in gostov je opravil predsednik društva Vlado Križanič.  Po izčrpnih poročilih o delu, ki so jih podali odgovorni v društvu, je sledilo sprejemanje poročil in zaključnega računa. Predstavljen je bil plan dela za leto 2016 in finančni načrt društva. Prioritetna naloga v letošnjem letu je poleg izobraževanj in vaj tudi nabava zaščitne opreme in pričetek gradbenih del v mansardi gasilskega doma.

Podeljena so bila napredovanja v čine. V čin gasilec I. stopnje je napredoval  Andrej Vudrag, v čin gasilski častnik II. stopnje pa poveljnik PGD Tonček Križanič. Za štirideset  let dela v društvu  je značko prejel Zdravko Habjanič, za petdeset  let pa  Drago Bistrovič. Plakete gasilskega veterana so prejeli Janez Hozjan, Andrej Habjanič in Franc Lesničar.

Dislocirana bivalna enota Doma Lukavci v Babincih
Datum dogodka: 13.2.2016

Dom Lukavci, ki je eden izmed šestih posebnih javnih socialnovarstvenih zavodov v Sloveniji, je bogatejši za novo dislocirano bivalno enoto, že peto pod svojim okriljem. V petek, 12. februarja 2016, so uradno predstavili novo bivalno enoto, ki se nahaja v središču vasi Babinci v ljutomerski občini. V omenjenem zavodu skrbijo za več kot 300 stanovalcev,  od tega jih je okoli 50 nameščeni v bivalnih enotah. Dve imajo v Lukavcih, po eno pa v Ljutomeru, Križevcih in zdaj tudi v Babincih, ki v dveh objektih sprejme 18 stanovalcev. Preden so zainteresiranim pokazali novo bivalno enoto so pripravili otvoritveno slovesnost v vaškem domu v Babincih. Zbrane, v večini so bili vaščani Babincev, so nagovorili direktorica Doma Lukavci Stanka Vozlič, strokovna vodja zavoda Anita Kardinar, članica Sveta Krajevne skupnosti Ljutomer Darinka Štuhec in podžupan Občine Ljutomer Janko Špindler. »Ob spremljanju dela zaposlenih v Domu Lukavci ugotavljam, da delate velike in odločne korake pri tem ko pomagate sočloveku. Eno izmed najbolj plemenitih del je, ko lahko pomagaš tistemu, ki je pomoči potreben. V Domu Lukavci stremite k temu, da olajšate življenje tistim, ki rabijo vašo pomoč, ki so odvisni od vas,« je povedal Špindler.

Tipanka o jabolku
Datum dogodka: 13.2.2016

Sekcija za ohranjanje kulturne dediščine pri Društvu upokojencev Ljutomer je v petek, 12. februarja 2016, v poročni dvorani Mestne hiše v Ljutomeru javnosti predstavila tipanko o jabolku za slepe in slabovidne. Pod vodstvom knjižničarke Jasne Branke Staman in vodje omenjene sekcije Danice Makoter so številne ženske zapisale zgodbo, ki je v desetih izvodih opremljena tudi s slikami in Braillovo pisavo, kar omogoča prebiranje zgodbe tudi slepim in slabovidnim osebam. »V lokalni skupnosti smo ponosni in hvaležni, da res vsak po svoje prispeva k nekemu dobremu dejanju, k nekemu dobremu delu. Ob izdaji tega dela je potrebno pohvaliti te čudovite, mladostne gospe, ki imajo poseben odnos do kulturne dediščine,« je na predstavitvi tipanke o jabolku dejala županja Občine Ljutomer mag. Olga Karba. Obenem je pozvala članice Sekcije za ohranjanje kulturne dediščine pri Društvu upokojencev Ljutomer, da nadaljujejo s podobnimi projekti tudi v prihodnje, predvsem s prenašanjem svojih znanj (kvačkanje, pletenje, vezenje…) na mlajše.

Medobčinski otroški parlament
Datum dogodka: 12.2.2016

Občinsko društvo prijateljev mladine Ljutomer je v četrtek, 11. februarja 2016, pripravilo Medobčinski otroški parlament. Pasti mladostništva je bila letošnja tema, o opravljenem delu v sklopu šolskih parlamentov na to temo pa so poročali otroci iz osnovnih šol Ivana Cankarja Ljutomer, Mala Nedelja, Janka Ribiča Cezanjevci, Razkrižje, Križevci in Stročja vas. V razpravi so se jim pridružili in na različna vprašanja podajali odgovore Renata Škrget in Mihaela Senčar (obe Zdravstveni dom Ljutomer), Srečko Vrbnjak iz Sektorja kriminalistične policije Policijske uprave Murska Sobota, Boris Kumer iz Policijske postaje Ljutomer, predstavnica staršev Barbara Potočnik Gajser in podžupan Občine Ljutomer Janko Špindler. Na tokratnem parlamentu so za delegata 26. nacionalnega otroškega parlamenta, ki bo 11. aprila 2016 v Ljubljani,  izvolili Luko Laha (OŠ Janka Ribiča Cezanjevci) in Brino Stajnko (OŠ Ivana Cankarja Ljutomer), na regijskem parlamentu, ki bo 10. marca 2016 v Črenšovcih, pa se bosta omenjenima pridružila Brina Godec (OŠ Križevci) in Gaja Kučan (OŠ Razkrižje). Delegati na tokratnem parlamentu v Ljutomeru so podali tudi predloge za temo 27. nNacionalnega otroškega parlamenta: samopodoba, sprejemanje drugačnosti, medsebojna pomoč, skrb za okolje ter zdravje in prehranjevanje mladih.

Preureditev soseske Juršovka – primer dobre prakse
Datum dogodka: 11.2.2016

Umanotera – slovenska fundacija za trajnostni razvoj si prizadeva za kakovostnejši zrak v slovenskih mestih. Pozimi se cestnemu prometu, ki k povišanim koncentracijam onesnaževal prispeva največ, ob neugodnih vremenskih razmerah pridružijo še izpusti iz kurilnih naprav. Kot glavno orodje za zmanjšanje škodljivih vplivov prometa se v Evropi uveljavlja celostno prometno načrtovanje, ki poleg izboljšanja kakovosti zraka v mestih prispeva tudi k blaženju podnebnih sprememb, zmanjšanju hrupa, večji privlačnosti javnih prostorov in višji kakovosti bivanja. »Občine, ki si prizadevajo za celostno načrtovanje prometa, se lahko ponašajo z videzom inovativnosti in naprednosti, povečane so njihove možnosti za uspešen razvoj. Zato je Umanotera med dobre prakse, ki jih predstavlja v okviru projekta Slovenija znižuje CO2, uvrstila ukrepe dveh občin, ki sta na ravni Slovenije orali ledino na področju celostnega načrtovanja trajnostne mobilnosti v mestih: preureditev ljutomerske soseske Juršovka v območje umirjenega prometa in ozelenitev voznega parka uprave Mestne občine Ljubljana,« so zapisali v sporočilu za javnost.

»Občina Ljutomer je ureditev soseske Juršovka v območje človeku in okolju bolj prijaznega prometa načrtovala že v svoji prometni strategiji, s katero se je uvrstila med tri najboljše Celostne prometne strategije v EU za leto 2013. V letu 2015 se je ta pilotni projekt preurejanja v bolj prijazno in privlačno stanovanjsko sosesko z visokim deležem nemotoriziranih potovanj zaključeval. V njega so bile vgrajene številne preizkušene dobre prakse evropskih mest, tudi v obliki redne komunikacije z javnostjo in vključevanja prebivalcev soseske. Osnovni princip prometne preureditve Juršovke je znižanje hitrosti motornega prometa na vseh ulicah v soseski na 30 km/h ali manj ter vzpostavitev varnega okolja za pešce in kolesarje. Naselje je s preureditvijo pridobilo številne zelene otoke, ki so na stranskih ulicah opremljeni z otroškimi igrali in klopmi. Občina ima ambicijo, da preureditev Juršovke postane vzor bodočim ureditvam stanovanjskih območij v Sloveniji in tem delu Evrope,« so še dodali.

Občni zbor PGD Branoslavci
Datum dogodka: 10.2.2016

V soboto, 6. februarja 2016, so 68. redni letni občni zbor opravili člani Prostovoljnega gasilskega društva (PGD) Branoslavci. V gasilskem domu Branoslavci je predsednik upravnega odbora PGD Branoslavci Jože Heric pregledal opravljeno v letu 2015. Lansko leto je ocenil kot izredno uspešno, saj jim je uspelo obnoviti streho gasilskega doma in kupiti dve parceli, eno ob in eno za gasilskim domom, kar je bila njihova dolgoletna želja oz. nuja. Kot je poudaril Heric so lani nabavljali tudi gasilsko opremo, k čemur je svoj delež sredstev primaknila tudi lokalna skupnost. V letošnjem letu bodo veliko pozornosti namenjali usposabljanju in izobraževanju svojih članov, prizadevali pa si bodo tudi privabiti čim več mlajših članov.

Prenovljen salon vozil Renault v Ljutomeru
Datum dogodka: 8.2.2016

V Občini Ljutomer se veselimo vsake novosti na gospodarskem področju. V petek, 5. februarja 2016, je za to poskrbelo podjetje PSC Ljutomer d.o.o., pooblaščeni prodajalec in serviser vozil Renault. Na Kolodvorski ulici v Ljutomeru je to podjetje odprlo popolnoma prenovljen salon, ki je del globalnega koncepta Renaultovih salonov in ponuja povsem nov nivo izkušnje ob nakupu in vzdrževanju vozila. Salon v Ljutomeru sledi najnovejšim standardom znamke in vas v prijetnem ambientu popelje skozi svet zadnjih avtomobilskih trendov.

Fašenk v Lotmerki
Datum dogodka: 7.2.2016

Številnim slovenskim mestom, ki so v nedeljo, 7. februarja 2016, pripravila pustne povorke, se je pridružil tudi Ljutomer. Tradicionalni Fašenk v Lotmerki je v prleško prestolnico privabil številne maske in množico obiskovalcev. Po otroškem rajanju so se v povorki predstavili Pihalni orketer KD Ivan Kaučič Ljutomer, TD Cven, Društvo cvenskih čehov in diklin, TD Mak Pristava, TD Stara Cesta in skupina iz Šalovcev v občini Središče ob Dravi. Posebna komisija je posebno nagrado podelila Pihalnemu orkestru KD Ivan Kaučič Ljutomer, katerega člani so bili našemljeni v Mozarta. 

Občni zbor PGD Krištanci - Šalinci
Datum dogodka: 7.2.2016

V soboto, 6. februarja 2016,so imeli 89. redni občni zbor člani Prostovoljnega gasilskega društva (PGD) Krištanci – Šalinci. V lanskem letu so se gasilci iz omenjenih vasi udeležili sektorskega pregleda in nenapovedane vaje v mesecu oktobru. »Vaja ni bila prej najavljena, zato je bila tudi udeležba skromna. Upam, da bi v primeru požara bila udeležba večja, saj je takrat vsaka hitra pomoč največ vredna,« je dejal predsednik društva Ivan Žigert. PGD Krištanci – Šalinci v letu 2017 praznuje 90-letnico delovanja, priprave na jubilej pa so se že pričele. Tako bodo v letošnjem letu obnovili streho na gasilskem domu in namestili izolacijsko fasado. O delu Gasilske zveze Ljutomer v lanskem letu je na tokratnem občnem zboru spregovorila Andreja Görkeš Novak, ki je tudi predstavila naloge letošnjega leta, zbranim pa je nekaj besed namenil tudi predsednik KS Krištanci, Šalinci, Grlava mag. Milko Lebarič.

Občni zbor društva Johann Janez Puch
Datum dogodka: 7.2.2016

Člani Društva za ohranjanje tehnične in kulturne dediščine Johann Janez Puch Ljutomer so redni letni občni zbor opravili v soboto, 6. februarja 2016, v Termah Banovci. Društvo šteje več kot 200 članov, občnega zbora pa se je udeležila polovica članov. Občnemu zboru so prisostvovali tudi predstavniki številni sorodnih društev iz Pomurja in sosednje Hrvaške, podpredsednik Zveze Starodobnih vozil Slovenije Vlado Perkič in članica občinskega sveta Občine Ljutomer Suzana Kolbl.

Predsednik društva Milan Belec je podal poročilo o delu za leto 2015. Znova so bili zelo aktivni skozi celotno leto, kot zanimivost pa so ljubiteljem kolesarstva ponudili aktivnosti v sklopu projekta Puch-Pecikl-Prlekija. V sklopu tega projekta si lahko zainteresirani najprej ogledajo njihov muzej v Ljutomeru, nato pa se s starimi kolesi odpravijo do reke Mure, Razkrižja in vse do Železnih Dveri.  Muzej v Ljutomeru so v lanskem letu dopolnili z različnimi modeli znamk Puh in Tomos, pričel pa se je postopek uvrščanja muzeja na seznam dediščine UNESCO. Kot je dejal Belec so letošnje leto pričeli s podpisom dokumenta o sodelovanju z Lokalno akcijsko skupino (LAS)  Prlekija in si bodo tudi v obdobju 2016-2020 prizadevali pridobiti določena sredstva za svoje projekte na raznih razpisih. Več pozornosti bodo namenili mladim. Tako bodo še poglobili sodelovanje z Gimnazijo Franca Miklošiča Ljutomer, muzejske eksponate pa bodo pokazali številnim osnovnošolcem iz celotne Prlekije. Aktivnosti v letu 2016 bodo posvečene tudi 60. občinskem prazniku Občine Ljutomer. V imenu Občine Ljutomer je spregovorila občinska svetnica Suzana Kolbl. Povedala je, da s posebnim zadovoljstvom  prisostvuje temu množičnemu zboru, z dolgoletno tradicijo in imenitnimi dosežki. Sicer že vrsto let spremlja delovanje društva in je z mnogimi člani v prijateljskih stikih, kot je dodala, da razmišlja, da bi tudi sama postala članica tega društva. Podeljena so bila tudi številna odlikovanja najzvestejšim članom društva, posebni priznanji »Najboljši Puhovec 2015« za izjemno delo v društvu pa sta prejela član upravnega odbora Janko Viher in tajnica društva Polona Rotar.

Občni zbor PGD Mota
Datum dogodka: 7.2.2016

V soboto, 6. februarja 2016, so  se na 123. rednem občnem zboru zbrali člani Prostovoljnega gasilskega društva (PGD) Mota. Predsednik društva Franc Rošker je predstavil opravljeno delo v lanskem letu. »V letu 2015, ki je za nami, je društvo vse aktivnosti in naloge reševalo sproti v samem društvu, sektorju Cven, Gasilski zvezi Ljutomer in Gasilski zvezi Slovenije,« je dejal Rošker. Med drugim so se gasilci z Mote udeležili letnih pregledov in sektorske vaje na Cvenu. Rošker je v svojem nagovoru spomnil, da letos mineva natanko desetletje od kar so podpisali listino o pobratenju s hrvaškimi gasilci iz občine Visoko v varaždinski županiji. Prisotne na občnem zboru je z aktivnostmi Gasilske zveze (GZ) Ljutomer v lanskem letu in nalogami za letošnje leto seznanil namestnik poveljnika GZ Ljutomer Milan Hunjadi, v imenu Občine Ljutomer pa se je gasilcem za njihovo požrtvovalno, nesebično in prostovoljno delo zahvalil podžupan Boro Zemljak.

Podeljena Miklošičeva priznanja in nagrada
Datum dogodka: 6.2.2016

Javni sklad Republike Slovenije za kulturne dejavnosti, območna izpostava Ljutomer, in Občina Ljutomer sta osrednjo občinsko proslavo ob kulturnem prazniku pripravila v petek, 5. februarja 2016, v Domu kulture v Ljutomeru. Občina Ljutomer se vsako leto v sklopu kulturnega praznika spomni največjega slovenskega jezikoslovca dr. Franca Miklošiča, katerega odlikovanja prejmejo zaslužni posamezniki in društva za udejstvovanje na kulturnem področju. Županja Občine Ljutomer mag. Olga Karba je tokrat Miklošičeva priznanja podelila Branku Koštiju iz Male Nedelje za dolgoletno uspešno delovanje na področju ljubiteljske kulture ter Bogomirju Hericu z Grlave in Zvonku Mavriču iz Stročje vas za dolgoletno aktivno delovanje na glasbenem področju. Najvišje odlikovanje Občine Ljutomer ob kulturnem prazniku – Miklošičevo nagrado – je prejela Marija Vaupotič iz Noršincev pri Ljutomeru za dolgoletno skrb in ohranjanje kulturne dediščine. Vaupotičeva je lastnica hiše v Radomerščaku pri Ljutomeru, v kateri se je leta 1813 rodil Miklošič. Vaupotičevi so vsa leta vlagali v hišo in jo temeljito obnovili, Mariji pa so tokrat Miklošičevo nagrado podelili za njeno dolgoletno skrb in ohranjanje kulturne dediščine.

Slavnostni govornik na prireditvi je bil pevec, pevovodja, umetniški vodja Ljutomerskega okteta in dobitnik Miklošičevega priznanja za leto 2014 mag. Dušan Prelog. Govoril je o zanemarjanju slovenskega jezika, predvsem v znanstvenih krogih, dotaknil pa se je tudi glasbenega področja. »Večina glasbenikov in muzikologov slovensko glasbeno identiteto vidi nedvomno globoko zasidrano v srednjeevropski prostor. A pri tem ne gre za težje po globalizaciji, saj pri tem osnovni kriterij ni uniformiranost glasbenega izraza, temveč iskanja skupnega v različnem,« je dejal Prelog, ki je na prisotne v dvorani apeliral naj ohranjajo slovensko ljudsko glasbo tudi v prihodnje. Zbranim je na slovesnosti spregovorila tudi ljutomerska županja: »Lokalna skupnost smo ljudje, ki tukaj živimo. Je veselje, ki ga skupaj doživljamo, so uspehi, ki so vsak dan pred nami in si jih skupaj lahko pripišemo. Zato niso dovolj samo pločniki, ceste, šole, vrtci, javna razsvetljava ali kaj podobnega. Bistveno je, da smo povezani in z neoprijemljivimi razsežnostmi človeške duše. In prleška duša je nekaj enkratnega.«  

Kulturni program poimenovan Ko se korenin zavemo… je režirala Cilka Jakelj, povezovala pa Mira Rebernik Žižek. Na oder so stopili član folklorne skupine Leščeček Veržej Marko Rus, ženska vokalna skupina Illumina KD Orfej Ljutomer in folklorna skupina KTD Babinci.

»Slovenija 2030 - Pomen lokalne samouprave za družbeni in gospodarski razvoj Slovenije«
Datum dogodka: 4.2.2016

Predsednik Republike Slovenije Borut Pahor je v torek, 2. februarja 2016, v Kongresnem centru Brdo gostil konferenco »Slovenija 2030 - Pomen lokalne samouprave za družbeni in gospodarski razvoj Slovenije«. Na konferenco je povabil vse župane in županje v Republiki Sloveniji. Udeležila se je tudi ljutomerska županja mag. Olga Karba.

»Slovenija letos praznuje petindvajseti rojstni dan. Lokalna samouprava, ki jo imamo, je le nekaj mlajša - reformirana je bila leta 1993. V tem obdobju se je lokalna samouprava razvijala tako, da imamo danes 212 občin z zelo različnimi značilnostmi. Želja po neposrednem urejanju lokalnih zadev je vodila do ustanavljanja tudi takih občin, ki ne izpolnjujejo zakonsko predpisanih meril za ustanovitev. Ne glede na to pa je splošna ocena, tudi mednarodnih organizacij, da lokalna samouprava pri nas pomembno prispeva tako k demokratizaciji kakor tudi k splošnemu družbenemu in gospodarskemu razvoju države. Seveda se ob tem vsi zavedamo nekaterih pomanjkljivosti, ki jih bo potrebno v prihodnje odpraviti,« so o konferenci zapisali na spletni strani Urada predsednika republike.

Težišča razprave so bila usmerjena predvsem na vprašanja, ki so dolgoročno zelo pomembna:

- Kakšna je vloga in odgovornost lokalne samouprave za gospodarski razvoj države in države za razvoj lokalnih skupnosti?

- Kako zagotoviti večjo povezanost med državo in občinami pri vodenju gospodarske in razvojne politike?

- Kako bolj povezano in usklajeno načrtovati in izvajati ukrepe države in občin za dosego skupnega cilja - izboljšanja življenja državljank in državljanov?

- Kako izboljšati organizacijo lokalne samouprave in javnih služb, ki jih mora lokalna samouprava zagotavljati, da bi bili učinki in zadovoljstvo občanov največje?

foto: Daniel Novakovič/STA

Volk sit in koza…
Datum dogodka: 4.2.2016

Gledališčniki Kulturnega društva (KD) Ivan Kaučič Ljutomer so v četrtek, 28. januarja 2016, premierno predstavili komedijo Dragutina Dobričanina z naslovom Volk sit in koza

Režiral jo je Srečko Centrih, ki v predstavi tudi nastopa. Zgodba govori o dogajanju v občini, osrednji dogodki pa so 300-letnica mesta, postavljanje spomenika in odprtje rojstne hiše pesnika. Poleg Centriha, ki je v predstavi župan, so v tej igri na oder stopili še Robi Semenič (tajnik v kabinetu župana), Ljuba Erhatič (direktorica občinske knjižnice), Andrej Rus (urednik občinskega glasila), Fani Zorec (županova žena), Barbara Makoter (županova hčerka), Albin Rožman (pesnik), Kleja Gregorinčič (študentka) in Marko Jerebič (študent).

Premiero gledališke igre sta si ogledala in obenem ljutomerskim gledališčnikom tudi čestitala tudi ljutomerska županja mag. Olga Karba ter predsednik KD Ivan Kaučič Ljutomer in častni občan Ljutomera Miroslav Steržaj.

Srečanje upokojenih sodelavcev
Datum dogodka: 2.2.2016

Upokojenih sodelavci občinske uprave Občine Ljutomer in Upravne enote Ljutomer so se na povabilo ljutomerske županje mag. Olge Karba in načelnice mag. Darije Mohorič udeležili tradicionalnega srečanja, ki je potekalo 1. februarja 2016 v ljutomerskem hotelu Stela. V  sproščenem in prijetnem vzdušju so poklepetali in obudili številne spomine. Srečanje so popestrili učenci Osnovne šole Stročja vas z glasbenim in dramskim nastopom.

Občni zbor PGD Zgornje Krapje
Datum dogodka: 31.1.2016

Člani Prostovoljnega gasilskega društva (PGD) Zgornje Krapje so imeli v soboto, 30. januarja 2016, 124. redni občni zbor. V prostorih gasilskega doma Zgornje Krapje je uvodoma predsednik društva Zlatko Taljan predstavil opravljeno v lanskem letu. Dejal je, da so se rednih letnih pregledov, ki so bili lani na Cvenu, udeležili s člansko in pionirsko zasedbo, prav tako pa so se odzvali na nenapovedano sektorsko vajo, ki je bila prav tako na Cvenu. »Najpomembnejše je, da v letu 2015 v vasi nismo imeli požara, prav tako pa nam ni bilo potrebno posredovati v sosednjih vaseh, kjer na srečo prav tako ni bilo nesreč,« je dejal Taljan. V letošnjem letu nameravajo posodobiti prostore za orodje, lotili pa se bodo tudi ureditve okolice gasilskega doma.

Namestnik poveljnika Gasilske zveze Ljutomer Milan Hunjadi je prisotnim na občnem zboru predstavil delo zveze v lanskem letu, navrgel pa je tudi osnovne naloge v letu 2016. Poudaril je, da bo letošnje leto posvečeno predvsem izobraževanju gasilcev, v svoje vrste pa si bodo prizadevali pridobiti čim več mlajših članov. Preden so podelili številna odlikovanja je v imenu Občine Ljutomer spregovoril podžupan Boro Zemljak: »Veseli me, kot sem lahko slišal na tokratnem občnem zboru, da odlično sodelujete s sosednjimi gasilskimi društvi. Tako naj bo tudi v prihodnje. Občina Ljutomer si bo tudi v tem letu prizadevala, da boste gasilska društva prejela donacije v višini, kot je bilo tudi v preteklem letu. Srečujemo se s težavo, da država lokalnim skupnostim namenja vedno manj denarja, vse več pa je tudi prelaganja finančnih transakcij na občine. Vendar se bomo trudili, da bomo za društva priskrbeli delež iz občinskega proračuna.« Zemljak je ob tem dodal, da si vodstvo Občine Ljutomer skupaj z Gasilsko zvezo Ljutomer prizadeva urediti zemljišče in pripadajoče objekte, ki bodo v prihodnje služili za preverjanje usposobljenosti članov vseh gasilskih društev v občini.

Otroški parlament v Ljutomeru
Datum dogodka: 29.1.2016

V četrtek, 28. januarja 2016, so se v prostorih podružnične osnovne šole Cvetka Golarja  v Ljutomeru zbrali mladi parlamentarci OŠ Ivana Cankarja Ljutomer. Letošnja tema že 26. otroškega parlamenta je Pasti mladostništva. »Učenci so temo razdelili na ožje podteme in jih podrobneje raziskali. Govorili so o odvisnostih, anoreksiji in bulimiji, (ne)varnosti na internetu, spolnih boleznih in nezaželeni nosečnosti, trgovini z belim blagom. Sporočilo naših učencev je: Živimo v dobi digitalizacije… Tehnologija nam vsak dan prinese nekaj dobrega. Pozorni pa moramo biti tudi na nevarnosti, ki prežijo na nas,« je dejala mentorica otroškega parlamenta Katja Kraljič.

Razprave na otroškem parlamentu je spremljal tudi podžupan Občine Ljutomer Janko Špindler, ki je mladim parlamentarcem sporočil naslednje: »Letošnja tema parlamenta je bila v času moje mladosti manj pereča. Na nas namreč te pasti, s katerimi se srečujete sedaj, niso prežale. Zame je glavna past, s katero se srečujete mladostniki danes, komunikacija preko digitalnih medijev. Pogrešam komunikacijo med vami v parku, na sprehodu, enostavno ni več druženja med vami. Zato vam polagam na srce, da vzpostavite tako vrsto komunikacije, preko katere bodo tudi vaše morebitne težave prej rešljive.«

Poročilo z otroškega parlamenta v Ljutomeru bodo predstavljene na medobčinskem otroškem parlamentu, ki bo v četrtek, 11. februarja.

Občino Ljutomer je obiskala varuhinja človekovih pravic
Datum dogodka: 27.1.2016

Vlasta Nussdorfer, varuhinja človekovih pravic, je v sredo, 27. januarja 2016, obiskala Občino Ljutomer. V dopoldanskem času je bila gostja Mladinskega centra Prlekije na Kamenščaku, kjer je predstavila svoje delo. Dejala je, da bo letošnje leto tematsko posvetila starejšim in problemom, s katerimi se ti pogosto srečujejo: demenci, nasilju nad starejšimi, domovom za starejše in podobno. »Moram povedati, da se da včasih že le s pogovorom s človekom ogromno rešiti, je pa dejstvo, da je vsaj problem, ki nam ga ljudje predstavijo, svet zase.« Nussdorferjeva je predlani državi dala 140 priporočil za izboljšanje kakršnih koli okoliščin in ravnanj, lani pa 114.

Varuhinjo človekovih pravic je v prostorih Mestne hiše v Ljutomeru sprejela županja mag. Olga Karba. Sprejema sta se udeležila tudi podžupan Boro Zemljak in direktorica Splošne knjižnice Ljutomer Vesna Laissani. Nussdorferjeva si je v nadaljevanju ogledala muzejsko zbirko, nato pa širši javnosti, pridružili so se med drugim tudi ljutomerski gimnazijci, predstavila področja svojega delovanja. Dejala je, da je institucija Varuh človekovih pravic v Sloveniji prisotna že več kot dvajset let. Njena vloga v državi je prejemanje pobud in reagiranje na te. Poudarila je, da je temeljna naloga varuha skrb za dostojanstvo ljudi.

Občni zbor PGD Radomerje
Datum dogodka: 27.1.2016

V soboto, 23. januarja 2016, so se na 91. rednem letnem občnem zboru zbrali člani Prostovoljnega gasilskega društva (PGD) Radomerje. Skozi opravljeno v lanskem letu se je sprehodil v svojem nagovoru predsednik društva Branko Novak. »V letu 2015 smo praznovali 90 let obstoja in dela našega društva. V soboto, 13. junija 2015, smo v vseh pogledih in tudi finančno uspešno izvedli osrednjo prireditev ob naši visoki obletnici. Sodelovali smo prav vsi, in pripomogli k res uspešni izvedbi tega lepega in pomembnega dogodka,« je izpostavil Novak. Dodal je, da so ob pomoči številnih tudi pričeli z obnovo gasilskega doma, z obnovitvenimi deli pa bodo nadaljevali tudi letos. »V dvorani bo potrebno zamenjati in urediti nov strop, urediti bomo morali novo elektroinštalacijo ter prepleskati stene. Radi pa bi uredili še teraso in stopnišče pred vhodom v dvorano. Izvesti pa bo potrebno tudi vse operativne naloge na področju gasilstva. V društvu še vedno nimamo ustrezno rešeno prostora za vaje desetin in mladine ter za morebitne prostočasne dejavnosti. Upajmo, da bo nastopila priložnost tudi za rešitev te potrebe. Predvidoma v maju bomo izvedli še blagoslov obnovljenega gasilskega doma, sv. Florjana in kip sv. Marije na plazu pri hiši Slokanovih. Zadnji blagoslov novega sakralnega spomenika s procesijo je bil izveden pred približno sto leti.« V imenu vodstva Občine Ljutomer se je občnega zbora udeležil podžupan Janko Špindler, ki je pohvalil prostovoljno delo članov in jim zaželel, da nadaljujejo z aktivnostmi v sklopu društva tudi v prihodnje.

Srečanje vodstva Občine Ljutomer s predsedniki krajevnih skupnosti
Datum dogodka: 26.1.2016

V torek, 26. januarja 2016, je v Hotelu Stela v Ljutomeru potekalo delovno srečanje, na katerem so se s predsedniki krajevnih skupnosti sestali  županja Občine Ljutomer mag. Olga Karba, podžupana Boro Zemljak in Janko Špindler, direktor občinske uprave Tomislav Zrinski, vodja oddelka za finance in družbene dejavnosti Angela Lukman in Aleš Vaupotič, višji svetovalec v občinski upravi.

Na srečanju so obravnavali aktualne zadeve, ki so vezane na delovanje krajevnih skupnosti, spregovorili so o ustanovitvi režijskega obrata in njegovem delovanju, beseda pa je tekla tudi o proračunu Občine Ljutomer za letošnje leto.

Strani