Galerija

Županja sprejela dobitnike priznanj na državnem srečanju mladih čebelarjev
Datum dogodka: 17.6.2015

Županja Občine Ljutomer mag. Olga Karba je v sredo, 17. junija 2015, v županatu Mestne hiše sprejela dobitnike priznanj 38. državnega srečanja in tekmovanja mladih čebelarjev ter njihove mentorje. Prav tako je sprejela učence OŠ Stročja vas, ki so prejeli priznanja za posebne dosežke v letošnjem šolskem letu na državni ravni. V pozdravnem nagovoru je županja učencem čestitala za dosežke ter priznanja na področju čebelarstva, ter vsakemu podelila plaketo s priznanjem. Zbrane so pozdravili tudi podpredsednik Čebelarske zveze Slovenije Janez Vencelj, predsednik in podpredsednik Čebelarskega društva Ljutomer. Iz Osnovne šole Ivana Cankarja Ljutomer (mentorica Nada Mesarič) so priznanja prejeli: Črtomir Svetec in Dominik Miklošič (zlato priznanje), Sara Vrbančič, Pia Artenjak, Pia Škrlec in Nadja Štelcl (srebrno priznanje). Iz Osnovne šole Stročja vas (mentorica Nataša Horvatič) so priznanja prejeli: Blaž Rakuša, Mihael Bogdan, Urška Rižnar, Julija Leštan (vsi zlato priznanje).Priznanja za posebne dosežke v šolskem letu 2014/2015 na državni ravni so prejeli trije učenci iz OŠ Stročja vas, in sicer: Blaž Ješovnik, Patrik Rubin in Jaka Štampar.

Izgradnja vrtca v Cezanjevcih
Datum dogodka: 16.6.2015

Skupaj z krajani, starši in učenci se veselimo, da smo po več kot 10-letnih prizadevanjih pričeli z izgradnjo vrtca. V zadnjih letih se je ideja uspešno premaknila proti izvedbi. Sprejet je bil Občinski prostorski načrt, izdelana idejna zasnova in spremljajoče projektna dokumentacija, izvedel se je odkup potrebnih zemljišč in sklenile so se pogodbe z izvajalcem. Pred pričetkom del je bil urejen tudi precej zamuden postopek pridobitve služnosti s strani Agencije RS za okolje, ki je bila pogoj za izgradnjo gradbenega dovoljenja. Glede na to, da občina financira izgradnjo brez pomoči države, je bila sprejeta odločitev o faznosti gradnje, ki omogoča, da tako lažje izpeljemo investicijo, ki bo do zaključka gradbeno-obrtniških in inštalacijskih del zahtevala cca 1,7 mio EUR sredstev. Uvod v delo je bil z izvajalcem del izveden dne 5. 1. 2015. Januarja in februarja je bila izvedena sečnja dreves na območju gradnje vrtca in postavljena ograja. Prav tako so bili odstranjeni panji porušenih dreves. Konec februarja je izvajalec del izvedel štiri poskusne pilote. Namen izvedbe poskusnih pilotov je bila določitev nosilnosti temeljnih tal. Na osnovi rezultatov testiranja je dne 9. 3. 2015 geomehanik določil končni način temeljenja pilotov. Spremenjena je bila izvedba gramozne blazine nad piloti oziroma pod temeljno AB ploščo. Namesto gramoza je bil določen zasip glav pilotov in temeljne blazine iz skalnatega materiala iz kamnoloma. Temeljenje objekta je izvajalec del končan konec aprila 2015. V mesecu maju je bil položen podložni beton, položena je bila toplotna izolacija pod temeljno AB ploščo. Vgrajena je bila instalacija fekalne kanalizacije in zabetonirana je celotna talna armiranobetonska plošča debeline 30 cm. V tem času se že gradijo stene vrtca. V tem letu je bila naročena tudi izdelava projektne dokumentacije za izgradnjo pločnika od šole do lokacije novega vrtca, da lahko otrokom in staršem zagotovimo tudi varno pot v šolo oziroma vrtec in domov. V izdelavi je tudi projektna dokumentacija za izgradnjo javnega vodovodnega omrežja do novega vrtca.

PGD Radomerje pripravilo prireditev ob 90-letnici delovanja društva
Datum dogodka: 13.6.2015
Prostovoljno gasilsko društvo Radomerje je v soboto, 13. junija 2015, pripravilo prireditev ob 90-letnici delovanja društva. Vse zbrane je nagovorila tudi županja Občine Ljutomer, mag. Olga Karba, in jim čestitala ob 90-letnici delovanja, se jim zahvalila za vso požrtvovalnost in nesebičnost, saj je gasilstvo velikega pomena za krajevno skupnost. Po uradnem programu, kjer so podelili priznanja številnim zaslužnim gasilcem, je sledila zabava z Ansamblom Opoj v velikem šotoru na športnem igrišču v Radomerju.
Prireditev ob 4. krajevnem prazniku KS Železne Dveri
Datum dogodka: 13.6.2015

Krajevna skupnost Železne Dveri je v soboto, 13. junija 2015, praznovala četrti krajevni praznik. Ob tej priložnosti so pri domačiji Franca Miklošiča v Radomerščaku pripravili slovesnost. Udeležila sta se ju tudi županja Občine Ljutomer mag. Olga Karba in podžupan Janko Špindler.

Prireditev se je začela s pohodom z Miklošičevega trga v Ljutomeru, od koder so se pohodniki odpravili preko Radomerja proti domačiji znanega rojaka Franca Miklošiča v Radomerščaku, kjer je potekala osrednja slovesnost s kulturnim programom. Zdaj že tradicionalno srečanje in prireditev dokazujeta, da je Miklošičev pomen trdno zasidran v domači zavesti in da spomin nanj po obeležitvi 200-letnice njegovega rojstva leta 2013 ne bo preprosto ugasnil.

Zbrane sta uvodoma pozdravila predsednik KS Železne Dveri Marjan Munda in županja Občine Ljutomer mag. Olga Karba. Slavnostna govornica letošnje prireditve je bila dr. Natalija Ulčnik s Filozofske fakultete Univerze v Mariboru, ki se med vsemi pomembnimi ustanovami še posebej pogosto in aktivno vključuje v dogajanje v naši lokalni skupnosti.

V kulturnem programu so vsi zbrani prisluhnili recitalu pesmi Toneta Pavčka z naslovom Pomembne stvari, ki so ga pripravili učenca Osnovne šole Ivana Cankarja Ljutomer in dijakinji Gimnazije Franca Miklošiča Ljutomer, za glasbo pa je poskrbela vokalna skupina Pink. Nastopila je tudi skupina Künštni Prleki, ki je obiskovalce s svojima pesmima pospremila v prehod k neuradnemu delu praznovanja.

Leto nazaj so ob hiši zasadili in blagoslovili potomko najstarejše vinske trte iz Maribora, ki je med letom sicer zamenjala svoj prostor, vendar pa v Radomerščaku dobro uspeva.

Osrednja prireditev ob 70-letnici Lovske družine Ljutomer
Datum dogodka: 12.6.2015

V petek, 12. junija, je v Domu kulture v Ljutomeru potekala osrednja prireditev ob 70-letnici Lovske družine Ljutomer. Ob tej priložnosti so podelili številna priznanja.

V pozdravnem nagovoru je najprej vse pozdravil starešina LD Ljutomer Gorazd Kuhar, slavnostni govornik je bil državni sekretar Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano Miha Marenče. Zbrane so nagovorili tudi županja Občine Ljutomer mag. Olga Karba, predsednik Lovske zveze Slovenije mag. Srečko Felix Krope in predsednik Zveze lovskih družin Prlekija Anton Holc.

Na jubileju so bili prisotni še poslanca v Državnem zboru RS Franc Jurša in mag. Aleksander Kaučič, predsednik Zveze lovskih družin Prekmurja Ludvik Rituper, policijski inšpektor in predstavnik PU Murska Sobota Boris Rakuša, pomočnik komandirja PP Ljutomer Alen Žunič, župnik Andrej Zrim, sosednje lovske družine, praporščaki, Križevski rogisti, ki lovce spremljajo na vseh prireditvah, sponzorji in donatorji ter ostali gostje.

Danes LD Ljutomer šteje 99 članov, povprečna starost je 60 let, najmlajši član je star 21, najstarejši pa 93 let. Ob jubileju so izdali kroniko Lovska družina Ljutomer 1945 - 2015.

Na slovesnosti sta starešina in član izvršnega odbora Marijan Pihlar podelila priznanja. Bronasto plaketo so prejeli Borut Ficko, Jože Filipič, Milan Gregorinčič, Slavko Kozar, Emil Kralj, Gorazd Kuhar, Marjan Lipovec, Branko Magdič, Marijan Pihlar, Robert Pregrad, Janko Senčar in Slavko Šut. Zlate plakete pa so prejeli Edvard Ljubec, Drago Ficko, Stanko Kapun, Stanko Karba ml., Jože Kralj, Emil Kuhar, Emil Pavličič, Franc Rajnar, Antun Raspor, Bojan Razlag, Miran Razlag, Dušan Šoštarič, Edi Štaman, Stanko Štelcl, Ivo Šumak in Dragan Zemljič.

Lovska zveza Slovenije je ob tem podelila tudi odlikovanje Red za lovske zasluge II. stopnje, ki sta ga iz rok predsednika Lovske zveze Slovenije prejela Ernest Fišinger in Dragan Zemljič.

V kulturnem programu so nastopili Prleška godba DU Ljutomer, oktet Arion pod vodstvom Vita Žerdina, učenci 6. razreda OŠ Ivana Cankarja Ljutomer pod mentorstvom Romane Rožman Peša ter Križevski rogisti.

Po slovesnosti je sledila še pogostitev v galeriji, kjer so si obiskovalci lahko ogledali tudi razstavo »LD Ljutomer skozi 70 let«, ki so jo ob obletnici odprli prejšnji petek. LD Ljutomer bo v mesecu avgustu pripravila še tabor za osnovnošolske otroke, sodelovali pa bodo tudi na Prleškem sejmu. Prva izmed prireditev ob 70-letnici je potekala že v marcu, ko so v Termah Banovci pripravili lovski ples, v maju pa so pripravili Hubertovo mašo in dan odprtih vrat lovskega doma.

Županja sprejela najuspešnejše učenke in učence Občine Ljutomer
Datum dogodka: 11.6.2015

Županja občine Ljutomer mag. Olga Karba je ob zaključku šolskega leta 2014/2015 v poročni dvorani Mestne hiše sprejela najuspešnejše učenke in učence iz osnovnih šol ter glasbene šole v občini Ljutomer. Sprejetih je bilo 22 učencev, ki prihajajo iz osnovnih šol Stročja vas, Cezanjevci, Ljutomer in Mala Nedelja ter glasbene šole Ljutomer.

V pozdravnem nagovoru je županja učencem čestitala za izjemne dosežke ter priznanja, ki so jih prejeli na različnih tekmovanjih, jim ob tej priložnosti zaželela vse dobro v prihodnje ter jim zaželela čim lepše poletne počitnice.

Priznanja iz Osnovne šole Janka Ribiča Cezanjevci so prejele (ravnateljica Brigita Hojnik): Urška Filipič, Veronika Heric, Sabina Kuster, Teja Luknjar in Maja Magdič.

Priznanja iz Osnovne šole Ivana Cankarja Ljutomer so prejeli (ravnateljica Darja Kosič Auer ter razredničarke in mentorji): Nežka Babič, Urška Borko, Filip Novak, Kristina Žižek, Zala Čuk, Cirila Štabuc, Jaša Pihlar in Mark Vintar.

Priznanja iz Osnovne šole Mala Nedelja so prejeli (ravnateljica Breda Žunič in mentor in razrednik Robert Lang): Ajra Šišernik, Klementina Kosi in Tea Tašner.

Priznanja iz Osnovne šole Stročja vas sta prejeli (ravnateljica Mateja Leskovar Polanič in mentorica Tadeja Jurkovič) Ula Mihalič in Eva Škrbenta.

Priznanja iz Glasbene šole Slavka Osterca Ljutomer so prejeli (ravnatelj Stanislav Lašič, mentor Janez Munda): Živa Jurič, Petra Kaučič, Cirila Štabuc in Matic Majerič.

V kulturnem programu so nastopile učenke Glasbene šole Slavka Osterca Ljutomer. Ob koncu uradnega dela sprejema se je prijetno druženje nadaljevalo v županatu Mestne hiše.

Minister za infrastrukturo odprl podvoz v Ljutomeru
Datum dogodka: 8.6.2015

V ponedeljek, 8. junija 2015, je v Ljutomeru potekala otvoritev podvoza na Jeruzalemski cesti. S tem namenom je Ljutomer obiskal minister za infrastrukturo dr. Peter Gašperšič in z odstranitvijo simbolične ovire na cesti podvoz odprl za ves promet.  Dogodka so se med drugim udeležili tudi direktor občinske uprave Tomislav Zrinski, podžupan Občine Ljutomer Janko Špindler in poslanec mag. Aleksander Kavčič.

70 let Vrtca Ljutomer
Datum dogodka: 6.6.2015

V soboto, 6. junija 2015, je v dvorani ŠIC Ljutomer potekala osrednja proslava ob 70-letnici predšolske vzgoje v Ljutomeru. Slovesnost se je začela z nastopom Godbe na pihala KUD Ivan Kaučič Ljutomer, otroci vrtca pa so zapeli himno vrtca »Lotmerške čebelice«.

Uvodoma je vse zbrane pozdravila ravnateljica vrtca Marija Pušenjak, ki je povedala nekaj več o začetkih in razvoju vrtca. Predšolska vzgoja v Ljutomeru se je pričela leta 1945 na Titovem trgu, na sedanjem Glavnem trgu, kjer je bilo 22 otrok. Naslednje leto je šola odstopila eno učilnico, čez nekaj let so se preselili na Ormoško cesto, kjer ima danes prostore ŠIM Ljutomer. Leta 1973 se je vrtec preselil na sedanjo lokacijo, na Fulneško ulico 5 v Ljutomeru. Danes je v vrtcu devet skupin, tri skupine so v dislocirani enoti na Ormoški 21, ena skupina pa je v Gresovščaku. V tem šolskem letu je v vrtec vključenih 210 otrok.

V nadaljevanju so spregovorili še županja Občine Ljutomer, mag. Olga Karba, v.d. direktorja Direktorata za predšolsko vzgojo in osnovno šolstvo na Ministrstvu za izobraževanje, znanost in šport, mag. Gregor Mohorčič ter predstojnica Zavoda Republike Slovenije za šolstvo OE Murska Sobota, Irena Kumer.

Sledil je glasbeno-plesni nastop devetih skupin otrok z vzgojiteljicami vrtca Ljutomer in Gresovščak, nastopil pa je tudi pevski zbor Glasbene šole Ljutomer pod vodstvom Romane Rek. Otroci vrtca so z zgodbo zavrteli čas nazaj, ter predstavili posebnosti domačega kraja (vaške grbe, klopotec, štiri trge v Ljutomeru, I. slovenski tabor s parkom, konje kasače, prvi slovenski film ter peko kvasenic).

Prireditev se je zaključila s pesmijo Hojla Prleki, ki sta jo spremljala dirigentka Marinka Prelog ter Božidar Štiberc s harmoniko. Prireditev sta povezovala Mateja Štabuc Šumak in Branko Hrga. Po prireditvi se je druženje nadaljevalo na prostem, za dvorano ŠIC.

Razstava ob 70. obletnici Lovske družine Ljutomer
Datum dogodka: 4.6.2015

V četrtek, 4. junija 2015, je v Galeriji Ante Trstenjaka Ljutomer potekala otvoritev priložnostne pregledne razstave. Razstavo so postavili ob obeleževanju 70. obletnice LD Ljutomer.

Lovska družina Ljutomer, ki skrbi za ohranjanje divjadi in narave, v letu 2015 praznuje 70-letnico svojega obstoja. Jubilej obeležujejo s številnimi prireditvami, razstava je le ena izmed teh. Osrednja prireditev v sklopu praznovanja visokega jubileja bo prihodnji teden, 12. junija, v Domu kulture Ljutomer.

Ob otvoritvi so zbrane lovce in ostale obiskovalce nagovorili Srečko Pavličič iz Splošne knjižnice Ljutomer, starešina LD Ljutomer Gorazd Kuhar in županja Občine Ljutomer mag. Olga Karba.

Živahno športno dopoldne na Žogariji v Ljutomeru
Datum dogodka: 26.5.2015

26. 5. 2015 -  Pred Mercator centrom v Ljutomeru je potekala Žogarija, športna družabna prireditev, ki jo skupaj z MŠŠ, NZS in Zavodom za šport RS Planica, že osmo leto zapored organizira Zavod MEDIA ŠPORT.

Na prireditvi so sodelovali osnovnošolci okoliških osnovnih šol (OŠ Ivana Cankarja Ljutomer, OŠ Razkrižje, OŠ Veržej, OŠ Križevci in OŠ Mala Nedelja) in otroci iz ljutomerskega vrtca.

Žogarija je mednarodni projekt, ki že 10. leto uteleša njihovo prepričanje, da lahko nogomet izboljša kakovost življenja med mladimi, jim vcepi vrednote kot so solidarnost, poštenost, odgovornost in spodbudi spremembe na bolje v lokalnih skupnostih ter širše.

Otrokom v starosti od 7 do 11 let omogočajo, da na posebej ograjenem igrišču pokažejo svoje nogometne veščine v nogometni igri 3 na 3, se preizkusijo v spretnostnih igrah, razgibajo možgane v kvizu znanja, sodelujejo v ustvarjalno-likovnih delavnicah, pripravi zdravega obroka, se predstavijo kot pevci, glasbeniki, plesalci in navijači. Ne pozabijo pa tudi na njihove spremljevalce oz. predstavnike šol, ki se pomerijo v zabavni igri. Na vsaki prireditvi je aktivno udeležen tudi vrtec.

Osnovni namen prireditve je druženje in zabava otrok, saj želijo, da predstavlja moto »FAIR PLAY SODELUJEM in NE TEKMUJEM« rdečo nit dogodkov.

Aktivni so na področju 9 držav: Slovenija, Italija, Avstrija, Madžarska, Hrvaška, Bih, Srbija, Makedonija in Črna Gora, kjer želijo z organizacijo prireditev svoje sporočilo predati predvsem osnovnošolskim in vrtčevskim otrokom.

Dan neskončnih možnosti - prireditev ob tednu ljubiteljske kulture
Datum dogodka: 23.5.2015

23. 5. 2015 – V Domu kulture Ljutomer je v okviru vseslovenskega tedna ljubiteljske kulture potekala pomurska regijska prireditev »Dan neskončnih možnosti«,  na kateri so nastopile pomurske skupine. Dogodek je organizirala OI JSKD Ljutomer.

Prireditev se je začela z nastopom Prleške godbe DU Ljutomer in z uvodnim nagovorom predsednice JSKD OI Ljutomer Cilke Jakelj. Nastopili so Moški vokalni kvintet Aeternum, KD Križevski rogisti, FD Sv. Jurij ob Ščavnici, gledališka skupina Kofetarji DU Lendava, Tamburaška skupina KD Peter Dajnko Črešnjevci, FD Prekmurje Lendava, znana prekmurska komedijanta Macho in Mejke, FS Kajer Bučečovci in Tamburaški orkester KD Ivan Kaučič Ljutomer.

Obiskovalce je pozdravila tudi županja Občine Ljutomer mag. Olga Karba ter nastopajočim čestitala za uspešno delovanje na kulturnem področju.

Slovenija se s Tednom ljubiteljske kulture letos drugič pridružuje evropskim državam, ki se vsako leto poklonijo kulturnim ustvarjalcem ter opozorijo na pomen, kakovost in množičnost ljubiteljske kulture v sodobni družbi.

Vseslovenski teden ljubiteljske kulture, ki je letos potekal med 15. in 24. majem, zaznamujejo kulturni dogodki, ki jih po vsej Sloveniji in v zamejstvu v sodelovanju z Zvezo kulturnih društev Slovenije in prek območnih izpostav JSKD pripravljajo skupaj s številnimi kulturnimi društvi in njihovimi zvezami, kulturnimi zavodi, lokalnimi skupnostmi, šolami, vrtci, knjižnicami, muzeji…

Ljutomerski maturanti plesali četvorko na Glavnem trgu
Datum dogodka: 22.5.2015

22. 5. 2015 - Maturanti in maturantke Gimnazije Franca Miklošiča Ljutomer so danes opoldne na Glavnem trgu v Ljutomeru plesali četvorko. Pred plesom jih je pozdravila ljutomerska županja mag. Olga Karba in nagovoril plesni učitelj.

Ulična četvorka že tradicionalno poteka pod okriljem Plesne zveze Slovenije, poleg dijakov v  Ljutomeru pa so plesali še dijaki v Murski Soboti, Lendavi ter drugih slovenskih krajih. S plesanjem ulične četvorke in drugih plesov so tako na simbolični način zaključili svojo srednješolsko pot, saj se je zanje danes končal pouk, v prihodnjih dneh pa jih čaka še matura, pri kateri jim želimo veliko uspeha.

Zasaditev lipe v okviru vseslovenske akcije "Človek posadi, čebela opraši"
Datum dogodka: 19.5.2015

19. 5. 2015 – V okviru vseslovenske akcije »Človek posadi, čebela opraši« sta županja mag. Olga Karba in podpredsednik Čebelarske zveze Slovenije Janez Vencelj ob športnem igrišču na Jurševki zasadila lipo. Lipo je Občina Ljutomer prejela v okviru projekta Čebelarske zveze Slovenije in podjetja Medex, katerega glavni namen je, da bi se v Sloveniji na javnih površinah, kot so različni parki, zelenice, drevoredi ipd. sadile medovite rastline ter, da občine sprejmejo odlok, ki bi to zagotavljal.

 

Delni občni zbor na Jurševki
Datum dogodka: 19.5.2015

19. 5. 2015 – Na igrišču Jurševke je za občane Ulice 9. maja, Aškerčeve, Jurčičeve in Kidričeve ulice potekal delni zbor občanov. V letu 2014 je v Kidričevem naselju Občina Ljutomer pristopila k rekonstrukciji vodovodnega in kanalizacijskega omrežja, tako je županja mag. Olga Karba na delnem občnem zboru vse prisotne seznanila z že izvedenimi gradbenimi deli, projektant Bojan Safran pa z načrtovano rekonstrukcijo prometne infrastrukture.

 

Letni koncert Glasbene šole Slavka Osterca Ljutomer
Datum dogodka: 14.5.2015

V četrtek, 14. maja 2015, je v Kulturnem domu v Ljutomeru potekal letni koncert Glasbene šole Slavka Osterca Ljutomer, kjer so se predstavili skupine in orkestri šole ter učenke iz oddelka baleta. Koncerta se je udeležila tudi županja Občine Ljutomer mag. Olga Karba. Uvodoma je zbrane pozdravil ravnatelj glasbene šole Stanislav Lašič, ki je kasneje čestital ter podelil priznanja dobitnikom različnih priznanj in nagrad na glasbenih tekmovanjih. Koncert se je začel z nastopom otrok iz glasbene pripravnice (mentorica Vlasta Vizjak), nadaljeval pa z nastopom učenk 3. razreda baleta pod mentorstvom Ane Germ. Nastopili so še mladinski pevskim zbor (mentorica Romana Rek), kitarski orkester (mentorica je Mojca Prejac), godalni orkester (mentor Samir Azzeh), harmonikarski orkester (mentor Janez Munda), koncert pa se je zaključil z nastopom mladinskega pihalnega orkestra pod vodstvom Simona Novaka. Program je povezoval Dejan Raj.

Big band Orkestra Slovenske vojske zaigral v Domu kulture
Datum dogodka: 12.5.2015

V Domu kulture Ljutomer, je v okviru Dneva Slovenske vojske, v torek, 12. maja, zaigral Big band Orkestra Slovenske vojske pod vodstvom Rudolfa Strnada. Orkester, ki ga sestavljajo vrhunski glasbeniki, je zaigral tako tuje kot slovenske uspešnice. Še prej se je Slovenska vojska predstavila na Glavnem trgu, kjer je potekala statična predstavitev vojske.

Ljutomer obiskali gasilci iz Užic
Datum dogodka: 12.5.2015

V torek, 12. maja 2015, so se na poti z izleta v Švici v Ljutomeru ustavili gasilci iz pobratenega mesta Užice. Ob tej priložnosti jih je na Glavnem trgu pozdravila županja mag. Olga Karba. Ljutomerski gasilci in gasilci iz Užic so se družili ob ogledu znamenitosti, obiskali so muzej ter se odpravili do čistilne naprave.

70 let Lovske družine Ljutomer - Hubertova maša in dan odprtih vrat
Datum dogodka: 10.5.2015

Lovska družina Ljutomer v letu 2015 praznuje 70-letnico svojega obstoja, njena skrb pa je vsa ta leta ohranjanje divjadi in narave. Visok jubilej bodo obeležili s številnimi prireditvami skozi celotno leto, ena izmed teh prireditev pa se je odvijala v nedeljo, 10. maja 2015, ko je družina skupaj z župnijo Ljutomer v podružnični cerkvi Sv. Ane na Podgradju pripravila Hubertovo mašo.

Sveto mašo je daroval domači župnik župnije Ljutomer Andrej Zrim, pri maši pa so se zbrali lovci Lovske družine Ljutomer in lovci iz Zveze lovskih družin Prlekije, krajani Podgradja in ostali gostje. Pri sveti maši se je župnik zahvalil lovcem za tako dolgo uspešno delovanje in trud v skrbi za ljubezen do narave, živali ter do sočloveka. Nastopili so Križevski rogisti in Pevsko društvo Prekmurskih lovcev.

Po maši so se odpravili k lovskemu domu. Ob dnevu odprtih vrat je lovska družina pozdravila vse zbrane, spregovorili so tudi Marijan Pihlar, predsednik Komisije za lovske šege in navade pri društvu, starešina LD Ljutomer, Gorazd Kuhar in županja Občine Ljutomer, mag. Olga Karba. V kulturnem programu so nastopili otroci vrtca Stročja vas, Križevski rogisti in Pevsko društvo Prekmurskih lovcev. Po prireditvi je za zabavo poskrbel glasbenik Braco.

Ostale prireditve v sklopu 70-letnice bodo še v mesecu juniju, ko bodo v Galeriji Ante Trstenjak v Ljutomeru odprli razstavo »LD Ljutomer skozi 70 let«, 12. junija sledi osrednja prireditev v Domu kulture Ljutomer, v mesecu avgustu bodo pripravili tabor za osnovnošolske otroke, kot vsako leto pa bodo sodelovali tudi na Prleškem sejmu. Prva izmed prireditev je potekala že v marcu, ko so v Termah Banovci pripravili lovski ples.

Otvoritev razstave otrok slovenskih vrtcev CICI UMETNIJE na temo »IGRAMO SE«
Datum dogodka: 7.5.2015

V četrtek, 7. maja 2015, je v Galeriji Ante Trstenjaka v Ljutomeru potekala otvoritev likovne razstave slovenskih vrtcev Cici umetnije, na temo »igramo se«.

V letošnjem letu praznuje Vrtec Ljutomer 70. obletnico delovanja, v sklopu katere so pripravili vseslovenski likovni natečaj, včeraj pa odprli razstavo likovnih del, prispelih na natečaj. Odziv na natečaj bil zelo velik, pridružilo se je 33 vrtcev, s tem 105 mentorjev, nastalo pa je kar 140 otroških risb. Izmed teh 140 del so tri tudi nagradili. Tri priznanja so prejeli: Neža Hribernik s Ptuja, skupinsko delo iz vrtca Koper in Aljoša Vesel iz Gornje Radgone.

Ravnateljica Vrtca Ljutomer Marija Pušenjak je ob tem povedala, da je vsako likovno delo enkratno, kot je enkraten vsak otrok.  Prav tako je lepo podoživeti to enkratnost ob ogledu razstave ter s tem počastiti pomemben jubilej vrtca.

Zbrane sta pozdravili tudi županja mag. Olga Karba in diplomirana vzgojiteljica Nada Rajtman, ki je skrbela za koordinacijo likovnega natečaja. Razstavo je odprl dr. Tomaž Zupančič. V kratkem kulturnem programu so nastopili otroci iz ljutomerskega vrtca in pevski zbor vzgojiteljic.

Otvoritev spominske sobe Cvetka in Manka Golarja
Datum dogodka: 4.5.2015

V ponedeljek, 4. maja 2015, so v prostorih Golarjeve hiše v Ljutomeru slavnostno odprli spominsko sobo in stalno razstavo literarnih del slovenskih književnikov Cvetka in Manka Golarja.

Prav na današnji dan pred 136 leti se je na Gostečah rodil Cvetko Golar, književnik in oče Manka Golarja, pesnika, pripovednika in pedagoga, ki je večji del svojega življenja preživel v vili, imenovani Golarjeva hiša. Hiša je od leta 2008 v upravljanju Gimnazije Franca Miklošiča Ljutomer.

Po uvodnem nagovoru ravnatelja GFML Zvonka Kusteca, je sledila kulturna slovesnost, kjer so dijaki ljutomerske gimnazije pripravili recital poezije Cvetka Golarja z glasbeno spremljavo in interpretirali kratke zgodbe Manka Golarja. Sledila je multimedijska predstavitev snovanja spominske sobe, ki jo je prikazala profesorica Katja Peršak, odgovorna za vsebino spominske sobe.

Podobo sobe sta zasnovala arhitekt Uroš Rošker in grafična oblikovalka Monika Lovše Rošker. Gradivo so priskrbeli sin Marko Golar, Franci Just, Cilka Jakelj, Splošna knjižnica Ljutomer in Univerzitetna knjižnica Maribor.

V spominski sobi so na ogled številne fotografije, zapisi, zbrana dela in osebni predmeti obeh književnikov. Razstavljena je tudi violina Manka Golarja.

Slovesnosti so se zraven vnuka in sina Marka Golarja s soprogo udeležili še direktor občinske uprave Tomislav Zrinski, Cilka Jakelj, direktorica ljutomerske knjižnice Vesna Laissani in drugi.

Strani