Galerija

Obiskali so nas predstavniki Užic in Fulneka
Datum dogodka: 8.8.2015

V minulih dneh so se zvrstile številne prireditve, s katerimi smo obeležili 59. praznik Občine Ljutomer. Ob občinskem prazniku sta prleško prestolnico obiskali tudi delegaciji pobratenih mest Užice (Srbija) in Fulnek (Češka). Delegacijo iz Užic so sestavljali namestnik župana Vidoje Drndarević ter predstavnika tamkajšnjih organov odločanja Slavica Dimitrijević in Branko Gavrilović, v delegaciji mesta Fulnek pa so bili Radka Krištofová (županja), František Schindler (podžupan),člana mestnega sveta Radek Jaborský in Jitka Krčmářová ter Jiri Chrastek, pred leti dobitnik priznanja ljutomerske županje mag. Olge Karba.

Predstavniki pobratenih mest so prisostvovali slavnostni prireditvi s podelitvijo priznanj ob ljutomerskem občinskem prazniku, navzoči so bili na prireditvi Obrtnik leta 2015 in na Prleškem sejmu. Prav tako so si ogledali znamenitosti mesta Ljutomer, predstavljene so jim bile pred časom dokončane investicije (nadvoz, podvoz, pločnik, obnovljena telovadnica, dovozna cesta do Osnovne šole Ivana Cankarja), obiskali pa so tudi Jeruzalem. Predstavnike pobratenih mest je v soboto, 8. avgusta 2015, v županatu Mestne hiše sprejelažupanja Ljutomera mag. Olga Karba.

Prleški sejem 2015
Datum dogodka: 8.8.2015

V soboto, 8. avgusta 2015, je v Ljutomeru potekal Prleški sejem, ki sta ga letos organizirala Občina Ljutomer in LTO Prlekija Ljutomer.

Dan se je začel s pozdravom Prleškemu sejmu s kulturnim programom in nagovori. Zaigrala je godba na pihala, sledili so pozdravni govori. Zbrane sta uvodoma nagovorila županja Občine Ljutomer mag. Olga Karba in direktor LTO Prlekija Ljutomer Andrej Vršič.

Nekaj besed so pred uradnim odprtjem povedali še predsednik Turistične zveze Slovenije Peter Misja in predsednica Pomurske turistične zveze Barbara Kolenc. Vse obiskovalce so nagovorili še predstavniki pobratenih občin Fulnek in Užice ter Vinska kraljica Slovenije, Sandra Vučko.

Program, ki sta ga povezovala Andrej in Mateja, se je nadaljeval z nastopom Ljutomerskega okteta, Godbe na pihala KD Ivan Kaučič Ljutomer, folklorne skupine iz Male Nedelje in tamburaške skupine Mlade strune. Nato sta nastopili glasbeni skupini Ansambel Opoj in Mladi Pomurci.

Letošnja posebnost sejma je bila razporeditev sejemskih prostorov in poimenovanje področij po avenijah. Sejem je tradicionalno obsegal pestro izbiro sejemske robe, predstavitve društev, domače obrti ter bogato kulturno, gostinsko in kulinarično ponudbo. Novost letošnjega sejma je bil program za otroke z različnimi delavnicami in predstavami.

Zvečer je sledila še zabava z Manco Špik in ansamblom.

Ljutomer je obiskal župan mesta Arcadia iz Kalifornije
Datum dogodka: 8.8.2015

V soboto 8.8.2015 je prleško prestolnico je obiskal Gary A. Kovacic, župan ameriškega mesta Arcadia v Kaliforniji. Kovacic, kateremu so družbo delali žena Barb ter sin Casey in hčerka Kelly z družinama, ima korenine v naših krajih. Njegov pradedek Anton Kovačič je namreč živel na Spodnjem Kamenščaku. Visokega gosta je sprejela županja Občine Ljutomer mag. Olga Karba in mu v dar predala Monografijo Ljutomera.

Slovesnost ob praznovanju 59. občinskega praznika Občine Ljutomer
Datum dogodka: 7.8.2015

V petek, 7. avgusta, je v sklopu  praznovanju 59. občinskega praznika Občine Ljutomer v Domu kulture Ljutomer potekala slavnostna prireditev z razglasitvijo častnega občana in podelitvijo nagrad in priznanj.

Po uvodnem nagovoru županje mag. Olge Karba je sledila razglasitev dr. Mirana Puconja za častnega občana Občine Ljutomer. Dr. Miran Puconja je naziv častnega občana Občine Ljutomer prejel za izjemno raziskovalno, znanstveno in pedagoško delo ter vrhunske strokovne dosežke na področju etnologije, s čemer ima pomembne zasluge pri krepitvi ugleda občine Ljutomer.

Sledila je podelitev občinskih priznanj.Plaketo z listino in denarno nagradno Občine Ljutomer je prejela Marija Pušenjak za ustvarjalno delo na področju vzgoje in izobraževanja ter aktivnodelovanje na humanitarnem področju. Pisni priznanji sta prejela Janez Smolkovič za uspešno delovanje na gospodarskem področju in Vinko Brenholc za uspešno delovanje na področju gostinstva in turizma.

Priznanja županje: Kulturno društvo Babinci za 20 let uspešnega delovanja, Dejan Razlag za 10 let uspešnega delovanja portala Prlekija-on.net, Ivo Vrhar za izdajo knjige Moje Življenje, Društvo Mura Rafting za desetletje ekološko-turističnega oživljanja prleškega porečja Mure, Lovska družina Ljutomer za 70 let družbeno koristnega delovanja, Jan Žibrat za vrhunske dosežke na področju športa, Jože Magdič za dolgoletno predano delo pri ohranjanju naravne in kulturne dediščine, mag. Igor Teršar za podporo ljutomerski kulturi in umetnosti, Arko d.o.o. za 25 let uspešnega delovanja in uveljavitve v mednarodnih poslovnih verigah in Janče Gartner za človekoljubno dejanje predaje svojega defibrilatorja v javno uporabo.

Za glasbeno popestritev sta poskrbela Gal Gjurin in Nina Pušlar z bandom. Druženje se je nadaljevalo pred Kulturnim domom.

20. Taborski tek
Datum dogodka: 7.8.2015

7.8.2015 - Športna zveza Ljutomer je v sklopu praznovanja 59. praznika Občine Ljutomer organizirala jubilejni 20. Taborski tek. Med člani, ki so se pomerili na 8,5 kilometra, je zmagal Dejan Preindl iz ekipe Prevozi bolnikov Bratonci, drugo mesto je osvojil Aljaž Novak iz Šalincev, tretji pa je bil Stanislav Kralj iz Novega mesta. V ženski konkurenci je zmagala Katja Baša Tkalec iz ekipe Prevozi bolnikov Bratonci pred Andrejo Gorčan iz Murske Sobote in Vanjo Hotko s Ptuja. Med rekreativci, ki so tekli na 3 kilometre, sta prvi mesti osvojila Franc in Luara Pajtler iz Športnega društva Berkovci. V mlajših kategorijah so zmagali Niko Bratuša iz Vrtca Podgorci, David Mulec iz Razkrižja, Gal Plohl iz Cerkvenjaka, Niko Forjan iz Osnovne šole II Murska Sobota, Maj Janža iz Atletskega kluba Panvita, Pia Ješovnik iz Športnega društva Hura Ljutomer, Zala Janža iz Atletskega kluba Panvita, Ana Eva Marinič iz Osnovne šole Ivana Cankarja, Laura Vrbančič iz Judo kluba Ljutomer in Sanja Marzidovšek iz Poljčan.

Podpis pogodbe za stabilizacijo plazu nad stanovanjsko hišo v Cubru
Datum dogodka: 7.8.2015

V petek, 7. avgusta 2015, je v županatu Mestne hiše potekal podpis pogodbe za stabilizacijo plazu nad stanovanjsko hišo v Cubru med Občino Ljutomer in izvajalcem del.

Ministrstvo za okolje in prostor je Občino Ljutomer z dopisom z dne 25. maja 2015 obvestilo, da je vlada RS sprejela Program odprave posledic neposredne škode na stvareh zaradi posledic poplav med 12. in 16. septembrom 2014. Glede na prioritetni vrstni red je v Program sanacije vključena sanacija plazu v Cubru 19.

Projekt za sanacijo plazu je januarja letos izdelalo podjetje ISB Inženirsko statični biro d.o.o. iz Maribora. Sanacija plazu v Cubru 19 po projektantskem predračunu znaša 244.666,36 evrov z DDV-jem.

Občina Ljutomer je izvedla postopek javnega naročanja izbire izvajalca za izvedbo projekta. Na razpis so prispela štiri ponudbe. Najnižjo ceno za dela po projektu, je ponudilo podjetje H. S. nizke gradnje d.o.o. iz Maribora. Dela po projektu bodo izvedena za ceno iz ponudbe v višini 177.870,50 evrov brez DDV-ja. Vrednost del z DDV znaša 217.002,01 evrov.

Občinski svet je na svoji 5. redni seji sprejel Odlok o porabi proračunske rezerve za leto 2015, s katerim so zagotovljena finančna sredstva za delež, ki ga mora za sanacijo plazu zagotavljati občina Ljutomer. Sredstva v višini 58.834,23 evrov predvidena s tem Odlokom, so namenjena za stroške DDV-ja, za strokovni, gradbeni in finančni nadzor, za projektno dokumentacijo (PZI) ter za storitve iz ponudbe, ki jih ne pokriva Ministrstvo.

Del sredstev za upravičene stroške izvedbe projekta v višini 174.710,98 evrov zagotavlja Ministrstvo za okolje in prostor v okviru Programa odprave posledic škode po poplavah v septembru 2014.

V skladu s projektno dokumentacijo bodo izvedena pripravljalna dela, zemeljska dela in temeljenje, voziščne konstrukcije, odvodnjavanje, gradbena in obrtniška dela, oprema mostu in ceste (žična ograja na kroni zidu) ter tuje storitve (geomehanski nadzor in izdelava PID-a).

Gradbena dela za sanacijo plazu se bodo izvajala v avgustu 2015.

Palčkov orientacijski pohod
Datum dogodka: 7.8.2015

V praznovanje 59. praznika Občine Ljutomer so se vključili tudi otroci iz Vrtca Ljutomer. Dopoldne današnjega (petkovega) Dneva športa so preživeli v Parku I. slovenskega tabora, kjer je v sodelovanju Vrtca Ljutomer in Javni zavod za šport, izobraževanje odraslih in mladino (ŠIM) Ljutomer potekal Palčkov orientacijski pohod za najmlajše. Otroci so se ob pohodu, teku in reševanju zanimivih nalog, ki so jih čakale na trasi, neizmerno zabavali.

Vabljeni na Prleški sejem - program
Datum dogodka: 7.8.2015
Obrtnik leta 2015 je Josip Sedmak
Datum dogodka: 6.8.2015

Tradicionalno se v praznovanje praznika Občine Ljutomer vključuje tudi Območna obrtno-podjetniška zbornica (OOZ) Ljutomer, ki je tudi letos pripravila prireditev z naslovom Obrtnik leta. »Gospodarstveniki in obrtniki smo mnenja, da če država zajezi sivo ekonomijo in ustvari boljše pogoje za zaposlovanje v smislu razbremenitve gospodarstva in če zniža dajatve na delo, katere so enormno visoke, smo prepričani, da ima skoraj vsak tretji obrtnik ali podjetnik toliko dela, da lahko dodatno zaposli najmanj enega delavca, kar bi konkretno za našo Prlekijo pomenilo veliko rešitev brezposelnosti in marsikomu rešilo socialni status, ampak pri takšni stimulaciji države si podjetniki ne upamo dodatno zaposlovati, ker bi s tem lahko ogrozili svoj obstoj,« je poudaril predsednik OOZ Ljutomer Daniel Zelko. Na prireditvi je spregovorila tudi ljutomerska županja mag. Olga Karba: »Zelo me veseli, da je obrtništvo tudi danes močan steber naše občine. Ne zgolj zaradi vašega pomembnega prispevka k gospodarskemu uspehu in varnosti vseh, ki z vašo pomočjo ustvarjajo osebni dohodek. Enako pomemben je vzgled, ki ga postavljate, ko ne delate le srčno in marljivo, ampak obenem predano in natančno. Ne glede na to za katero področje življenja in dela gre in ne glede na to kako zahteven je izziv ali kako prebojna in napredna je ideja, …na koncu dneva mora nekdo to idejo izdelati z rokami.«

Naziv Obrtnik leta 2015 je pripadel Josipu Sedmaku iz Globoke, direktorju podjetja Instalacije Sedmak. Podjetje, ki zaposluje 12 ljudi, izvaja instalacije vseh vrst naprednih ogrevalnih sistemov, instalacije vodovoda, kanalizacije, hidrantnih sistemov, samostojnih čistilnih naprav, instalacije prezračevanja in klimatizacije, strojne instalacije za pridobivanje bioplina ter druge storitve, kot so kronsko vrtanje, sanacija dimniških tuljav, izolacija cevi, plazemski razrez, oblikovanje kovin, izgradnja nadstrešnic ter proizvodnja inox izdelkov.

Razstava kiparskih del Roberta Juraka
Datum dogodka: 6.8.2015

V Galeriji Anteja Trstenjaka v Ljutomeru so na ogled dela kiparja Roberta Juraka iz Logarovcev. Jurak že dolga leta ustvarja na samosvoj način in v nepredvidenih terminih opozori nase z izrednimi kiparskimi deli, ki v vseh pogledih presegajo ljubiteljsko delo in tovrstno zagnanost. Razstava Jurakovih del je organizirana v sklopu praznovanja 59. praznika Občine Ljutomer.

»Razvojne perspektive Prlekije in vključevanje mladih«
Datum dogodka: 6.8.2015

Na okrogli mizi »Razvojne perspektive Prlekije in vključevanje mladih«, ki jo je Občina Ljutomer pripravila v Parku I. slovenskega tabora, so gostje odgovarjali na vprašanja moderatorke direktorice Splošne knjižnice Ljutomer Vesne Laissani ter ponudili nekaj zanimivih rešitev in projektov, ki prinašajo nova delovna mesta. V dvourni zanimivi debati so sodelovali direktor Pomurskega tehnološkega parka mag. Marko Močnik, mag. Neva Dokuzov z Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo, državni sekretar v kabinetu predsednika Vlade Republike Slovenije Tadej Slapnik, mag. Marjetka Kastner iz organizacije Life Learning Academia, direktor Regionalne razvojne agencije Mura Feri Gönc in direktor Prleške razvojne agencije Goran Šoster. Na pobudo ljutomerske županje mag. Olge Karba bo Vlada Republike Slovenije, ki bo 15. in 16. septembra obiskala Pomurje, v Ljutomeru organizirala okroglo mizo, na kateri bo prav tako govora o razvojnih perspektivah, predvsem na področju socialnega podjetništva.

Slovesnost ob otvoritvi učne točke
Datum dogodka: 6.8.2015

V četrtek, 6. avgusta, je v sklopu praznovanja 59. praznika Občine Ljutomer na sedežu Mladinskega centra Prlekije - združenja NVO (socialnega podjetja na Sp. Kamenščaku) potekala slovesna otvoritev učne točke, prve tovrstne točke v Prlekiji in tretje v Sloveniji.

Dogodka, posvečenega prazniku Občine Ljutomer in 20-letnici delovanja Mladinskega centra Prlekije, so se med drugimi udeležili tudi županja Občine Ljutomer mag. Olga Karba, direktorica Life Learning Academie Marjetka Kastner in Tadej Slapnik, državni sekretar v kabinetu predsednika vlade RS, zadolžen za NVO, civilni dialog in socialna podjetja. Vsi so nato skupaj s predsednico MSL Nino Stegmüller slavnostno odprli učno točko.

Po uradnem delu programa se je nadaljevalo druženje s pogostitvijo.

Učeča točka

Učeča točka je brezplačno, vsem dostopno mesto, kjer potekajo najrazličnejše oblike neformalnega usposabljanja za mlade ter druge zainteresirane posameznike in skupine.

Učeča se točka omogoča učinkovit, aktiven in sodoben pristop k neformalnim oblikam učenja. Vključene spodbuja k samostojnosti in lastni aktivnosti, ki je za uspešno učenje ključnega pomena, na razpolago pa je tudi mentorska pomoč. Z aktivno vključitvijo si lahko posamezniki izboljšajo svoje življenje, obogatijo svoje znanje in postanejo bolj konkurenčni pri iskanju zaposlitve.

Pravljična ura na temo »Kaj bom, ko bom velik?«
Datum dogodka: 6.8.2015

V četrtek, 6. avgusta, je v sklopu praznovanja 59. praznika Občine Ljutomer in v organizaciji Splošne knjižnice Ljutomer v Parku 1. slovenskega tabora potekala pravljična ura na temo »Kaj bom, ko bom velik?«.

Pravljično uro je vodila Jasna Branka Staman, začela pa jo je s pogovorom o tem, kaj si želijo otroci postati, ko bodo veliki. Nato so otroci med drugim lahko prisluhnili Lainščkovi pravljici o violinistih (Zalika in Gusti) in baladni pravljici Svetlane Makarovič Mesečinska struna.

Občina na prostem
Datum dogodka: 5.8.2015

V sredo, 5. avgusta, je v sklopu praznovanja 59. praznika Občine Ljutomer potekal DAN DRUŽENJA, v okviru katerega so zvečer na Glavnem trgu pripravili prireditev Občina na prostem, na kateri so se predstavili in družili predstavniki občinskih in državnih organov, javnih zavodov, javnih podjetij in društev, ki delujejo v občini Ljutomer.

V letošnjem letu se je na povabilo k sodelovanju odzvalo kar 62 društev, zavodov in podjetij. Županja Občine Ljutomer mag. Olga Karba jim je ob tej priložnosti podelila plakete z zahvalo.

Za glasbo je tokrat poskrbel Ansambel Opoj, sproščeno druženje pa se je pod šotorom nadaljevalo še ves večer.

Na Jeruzalemu zapela ruska skupina Svetilen
Datum dogodka: 5.8.2015

V okviru 59. praznika Občine Ljutomer ter festivala Seviqc Brežice, je v cerkvi Žalostne Matere Božje na Jeruzalemu, v sredo, 5. avgusta, potekal koncert ruske skupine Svetilen. Obiskovalci so na koncertu z naslovom Od vzhoda do zahoda - z ljubeznijo: glas stare Rusije, bili priča živemu izročilu stare pravoslavne zborovske kulture.

Skupino Svetilen sestavljajo Ekaterina Kuritcina (sopran), Liubov Shagalova (alt), Dmitri Garkavi (tenor, duduk, gusli, hatamba, lajna), Roman Shakhov (tenor), Roman Kholodov (bariton, flavta, hatamba) in Dmitri Lushnikov (bas, lajna).

Ansambel duhovne ljudske glasbe Svetilen je bil ustanovljen leta 1989, da bi ohranjal staro rusko tradicijo petja, ki se kaže v dveh oblikah, cerkvenem in posvetnem petju. Obe obliki se razvijata okoli pomena posvečene besede, kar priča o njunem skupnem izhodišču in skupnem kulturnem in glasbenem ozadju. Glavni cilj tega projekta je bil, da predstavijo pravoslavno glasbo, ki ne izvira zgolj iz Rusije, temveč tudi iz drugih pravoslavnih dežel, kot so Grčija, Bolgarija, Ukrajina, Moldavija, Gruzija in druge.

Ansambel Svetilen je poseben zaradi dveh značilnosti. Kot prvo je njihova kakovost zvoka izrazito odprto etnografska, kar je tipično za izvajanje sakralne glasbe. Za vodjo ansambla, D. Garkavija, je to precej pomemben vidik, saj je plod rezultatov muzikoloških raziskav. Po njegovem mnenju gre za prevladujoč slog v stari Rusiji, saj takrat niti menihi niti verniki niso vedeli ničesar o zahodnoevropski akademski zborovski tradiciji. Kot drugo pa je repertoar skupine zelo zanimiv in vsebuje liturgično in sakralno ljudsko glasbo. Najbolj originalen del programa je niz duhovnih napevov v aranžmaju D. Garkavija.

Otroci ustvarjali s kasačem Tinkom
Datum dogodka: 5.8.2015

V sredo , 5. avgusta, je v sklopu praznovanja 59. praznika Občine Ljutomer v Parku 1. slovenskega tabora potekala gibalno in didaktično usmerjena delavnica za otroke. Otroci so ustvarjali papirnate žoge, poslušali pravljico, družbo pa jim je delal kasač Tinko.

Žlahtno zmešano
Datum dogodka: 4.8.2015

V torek, 4. avgusta, je v sklopu praznovanja 59. praznika Občine Ljutomer in v organizaciji OI JSKD potekal DAN KULTURE, v okviru katerega so v Mestni hiši pripravili večer glasbe, poezije, gledališča in vina, z naslovom »Žlahtno zmešano«.

Obiskovalce je na začetku pozdravila županja Občine Ljutomer mag. Olga Karba, nato sta nastopila Tina Čeh na violini in Domen Gnezda na kitari, šansone pa je zapela Sheherazade, operna pevka, ki prihaja iz Pariza. Večer se je nadaljeval s komedijo Luka Vasleta Pijana smrt, nastopom moškega pevskega seksteta, kateri je sestavljen iz članov Ljutomerskega in Cvenskega okteta pod vodstvom Tihomirja Babiča ter pokušnjo vin Vinogradništva Kaučič in Vinogradništva Kovačič.

Program je povezovala Mira Rebernik Žižek, vodja OI JSKD Ljutomer.

Branje poezije pod stoletnimi hrasti
Datum dogodka: 4.8.2015

V torek, 4. avgusta, je v sklopu praznovanja 59. praznika Občine Ljutomer in v organizaciji Območne izpostave Javnega sklada Republike Slovenije (OI JSKD) potekal DAN KULTURE, v okviru katerega je v Parku 1. slovenskega tabora potekalo branje poezije pod stoletnimi hrasti.

Zbrane je uvodoma pozdravila Mira Rebernik Žižek, vodja OI JSKD Ljutomer. V dobri uri in pol prijetnega druženja so ustvarjalci lahko predstavili svoje pesmi, se o poeziji pogovorili z ostalimi ter prisluhnili branju poezij izbranih avtorjev. Domačim obiskovalcem so se pridružili tudi tuji ustvarjalci iz Hrvaške in gost iz Bosne, ter tako popestrili že tako pestro jezikovno prepletanje.

Kasaška dirka za pokal Občine Ljutomer
Datum dogodka: 2.8.2015

V sklopu praznovanja 59. praznika Občine Ljutomer je na hipodromu v Ljutomeru potekala kasaška prireditev. V ospredju sta bili kvalifikacijski dirki za uvrstitev na 25. slovenski kasaški derbi, ki bo prvo nedeljo v septembru v Ljubljani. Ena izmed kvalifikacijskih dirk je bila za pokal Občine Ljutomer, zmagovalni pokal pa je ljutomerska županja mag. Olga Karba predala članu ljutomerskega kluba Mitji Slaviču, ki je slavil s Sammijem MS.

Na ljutomerskem hipodromu je potekala tudi prireditev v okviru projekta Prlekfest – kuji, vino in pogače. Na stojnicah so se predstavljali številni turistični ponudniki, posebna komisija pa je ocenjevala kulinarično posebnost naših krajev, »prleške kropce«. Na ocenjevanje je svoje izdelke prineslo dvanajst gospodinj, komisija pa je »prleške kropce« poskušala in podala skupno oceno, da izdelki ohranjajo svojo prvinskost. Vsem sodelujočim gospodinjam so podelili priznanja za udeležbo na tekmovanju.

15-letnica delovanja Kluba prleških babic
Datum dogodka: 2.8.2015

Ob 15-letnici delovanja Kluba prleških babic so v gasilsko-vaškem domu Pristava pripravili srečanje tamburaških skupin, obenem pa je Klub prleških babic predstavil zgoščenko in nove obleke za folklorno skupino. Na srečanju so številne zbrane zabavali Lotmerški tamburaši, folklorna skupina Veseli Prleki, Kvartet Jeruzalem, tamburaška skupina Bisernica Društva upokojencev Ljutomer, svoje pesmi pa je predstavila Jožica Horvat iz Ljutomera. Ob zaključku srečanja so na oder stopili tamburaši iz Ljutomera, Črešnjevcev in Cankove ter s skupnim nastopom obeležili prijeten nedeljski dopoldan. Klubu prleških babic je ob obletnici županja Občine Ljutomer mag. Olga Karba podelila priznanje, ki ga je v imenu kluba prevzela predsednica Vida Kozar.

Strani