Galerija

Obvestilo za krajane za dostop v Kidričevo naselje
Datum dogodka: 18.9.2014
Babinci - intervencijski izkop jarkov
Datum dogodka: 17.9.2014

V sredo, 17. 9. 2014,  so se po ogledu na terenu županja in krajani Babinec dogovorili, da se takoj pristopi k izkopu jarkov in s tem omogoči odtok vode iz neposredne bližine stanovanjskih hiš. V skladu s tem konstruktivnim dogovorom je bilo na terenu izraženo zadovoljstvo. Namreč, po tej začasni rešitvi trenutne situacije, se v naslednjem letu predvideva izgradnja kanalizacije na območju Babinec in zagotovi zaprt jarek, tako da bo omogočeno kmetovanje ter ostale dejavnosti.

Cven - Intervencijski izkop jarkov
Datum dogodka: 17.9.2014

V sredo, 17. 9. 2014, je pri županji na Občini Ljutomer potekal sestanek, katerega so se udeležili predsednik KS Cven g. Boro Zemljak, poveljnik CZ g. Branko Novak, predstavnik  vzdrževalca občinskih cest g. Davorin Dovečar, sodelavec za prometno infrastrukturo g. Mitja Kolbl in direktor občinske uprave g. Tomislav Zrinski. Sprejet je bil dogovor, da se na Cvenu intervencijsko pristopi k izkopu jarkov. Pri tem se sledi že izdelanemu projektu, ki ga je financirala krajevna skupnost, pri sami izvedbi pa bo finančno pomagala tudi občina.

Analiza rezultatov ankete med mladimi
Datum dogodka: 15.9.2014
3. Festival folklore Prlekije v Ljutomeru
Datum dogodka: 14.9.2014

V nedeljo, 14.9.2014, je v Domu kulture Ljutomer potekal 3. Festival folklore Prlekije. Dogodek so organizirali člani TKD Babinci. Na ljutomerskem odru je zapelo, zaigralo in zaplesalo 9 skupin, katere so prikazale bogato pevsko in plesno dediščino Prlekije. Po uvodnih nagovorih županje mag. Olge Karba in vodje OI JSKD Ljutomer Mire Rebernik Žižek, so zapeli in zaplesali člani FS Gornja Radgona, FS DU Križevci, FS Prlek KUD Manko Golar iz Ljutomera, FS KD Anton Krempl od Male Nedelje, FS Janko Divjak iz Kapele, FS Untrca iz Sv. Tomaža, mlajša FS KD Kajer Bučečovci in gostitelji, FS TKD Babinci. Ob koncu prireditve je vse zbrane pozdravila tudi predsednica TKD Babinci, Jožica Berden. Zahvalila se je svojim sovaščanom za trud pri organizaciji in nastopajočim skupinam, katerim je podelila zahvale za sodelovanje.

Stanje na cestah in nevarnost poplav
Datum dogodka: 13.9.2014

Spoštovane občanke in občani,

vljudno vas prosim, da ostanete še naprej zelo previdni in se odpravite od doma, če je to nujno potrebno. Na veliko območjih so ceste poplavljene, veliko "šodra" je na cestiščih saj kljub ukrepanju ni možno sanirati vseh odsekov naenkrat, ker imajo vzdrževalci cest veliko dela na področjih, kjer grozijo plazovi in se zelo trudijo, da zavarujejo ljudi in hiše.

Na terenu so vse črpalke za vodo, ki ji imamo, gasilci so vsepovsod prisotni in vam na voljo za pomoč in informacije.

Zelo pohvalno je tudi, da si ljudje en drugemu "dosti" pomagate.

Zato pomagajte, če lahko brez, da se izpostavljate nevarnosti, če potrebujete pomoč pa čim prej sporočite gasilcem.

Vsem hvala lepa.

Županja mag. Olga Karba

Podpis pogodbe za preplastitev lokalne ceste Bučkovci - Drakovci
Datum dogodka: 12.9.2014

V petek, 12.9. 2014, je v Mestni hiši potekal podpis pogodbe za preplastitev lokalne ceste Bučkovci – Drakovci.  Občina Ljutomer je tehnično dokumentacijo pridobila v letu 2014. Izdelovalec dokumentacije je v sklopu del rednega letnega vzdrževanja občinskih cest podjetje Nograd Lotmerk d. o. o.  Občina Ljutomer je javno naročilo za izbiro izvajalca gradbenih del objavila na portalu javnih naročil dne 22. 7. 2014. Javno odpiranje ponudb je bilo izvedeno 14. 8. 2014. Svoje ponudbe so podali štirje ponudniki. Kot najugodnejši ponudnik je bil s sklepom o oddaji naročila z dne 28. 8. 2014 izbrano podjetje SGP Pomgrad d. d. Pogodbena vrednost del znaša 168.355,86 EUR, brez DDV. Rok končanja del je 90 koledarskih dni od podpisa pogodbe. Strokovni in finančni nadzor nad investicijo bo izvajal BNG, Bojan Safran s. p. Stroški nadzora znašajo 2.300,00 EUR, brez DDV. V sklopu investicije se bo izvedla sanacija in preplastitev lokalne ceste v skupni dolžini 1.805 m in širini 4,7 m.

Evropski teden mobilnosti
Datum dogodka: 12.9.2014

V petek, 12.9.2014, je v Mestni hiši potekala predstavitev programa ob Evropskem tednu mobilnosti. Med 16. in 22. septembrom se bodo odvijale številne aktivnosti v občini Ljutomer. Evropski teden mobilnosti bo na tisoče evropskih mest tudi letos povezal v prizadevanjih za človeku bolj prijazne načine mobilnosti. »Naše ulice, naše odločitve« je slogan, ki povzema osrednjo temo letošnjega Evropskega tedna mobilnosti. Spodbuditi nas želi, da lahko sami oblikujemo takšna mesta, v kakršnih si želimo živeti, in jih preuredimo tako, da na prvem mestu ne bodo avtomobili, temveč ljudje.  Občina Ljutomer bo v tem času zagotovila zaprtje parkirišča pri Občini Ljutomer in zagotovitev mest za parkiranje koles, potekalo pa bo tudi ozaveščanje z letaki s strani redarstva. Osrednja prireditev bo potekala ob dnevu brez avtomobila, 22. septembra, in sicer v dopoldanskem času na Glavnem trgu v Ljutomeru.

 

Program

Sprejem zlatih maturantov
Datum dogodka: 5.9.2014

V petek, 5 septembra 2014, je županja mag. Olga Karba, v županatu Mestne hiše sprejela zlata maturanta Andreja Anderliča in Tadeja Zadravca. Povabljen je bil tudi Gal Meznarič a je bil zadržan. Maturanta sta z županjo delila svoje izkušnje iz srednješolskih klopi, zaupala pa sta ji tudi načrte za prihodnost in nadaljevanje študija. Ob tem jima je županja čestitala in podelila monografijo Ljutomera.

Na povabilo županje se je 26. 9. 2014 sprejema udeležila tudi zlata maturantka poklicne mature Suzana Mihorič, ki po uspešnem zaključku na Srednji zdravstveni in kozmetični šoli Maribor nadaljuje šolanje na Višji zdravstveni  šoli v Ljubljani.

Vsem zlatim maturantom želimo veliko uspeha na novi študijski poti.

Podpisali pogodbo za ureditev dovozne ceste do OŠ Ivana Cankarja v Ljutomeru
Datum dogodka: 1.9.2014

V ponedeljek, 1. 9.2014, je v županatu Mestne hiše v Ljutomeru,  potekal podpis pogodbe za ureditev dovozne ceste do OŠ Ivana Cankarja Ljutomer. Z deli naj bi pričeli že prihodnji teden, končana pa naj bi bila do novembra letos.

Kot je uvodoma povedala županja Občina Ljutomer, mag. Olga Karba, so prizadevanja, da se Cankarjeva cesta preuredi do prvega šolskega dne, žal obstala zaradi odlašanja pri sprejetju občinskega proračuna, ki je bil sprejet šele 1. aprila letošnjega leta. Vendar, kot je bilo povedano, je predlog uspelo ohraniti v proračunu in projekt je pripeljan do realizacije.

V sklopu projekta se bo izvedla rekonstrukcija Cankarjeve ceste v skupni dolžini 252 m in širini 5 m, zgrajen bo nov pločnik širine 1,50 m. Investicija zajema tudi izgradnjo novega krožišča, ki bo omogočalo lažji dovoz otrok v šolo in 10 novih parkirnih mest v neposredni bližini krožišča. Prav tako se bo na območju posega zamenjala dotrajana kanalizacija.

Takoj po sprejetju proračuna je bila naročena izdelava projektne dokumentacije, usklajena z lastniki sosednjih zemljišč, predstavniki vodstva šole, sveta staršev in Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu. Izdelovalec dokumentacije je bilo podjetje Linije d.o.o. Ljutomer, stroški dokumentacije so znašali 2.893,44 evrov, brez DDV.

Javno naročilo za izbiro izvajalca gradbenih del je bilo objavljeno na portalu javnih naročil dne 24. 7. 2014, javno odpiranje ponudb pa je bilo izvedeno dne 14. 8. 2014. Svoje ponudbe so podali štirje ponudniki.

Kot najugodnejši ponudnik je bilo s sklepom o oddaji naročila z dne 21. 8. 2014 izbrano podjetje GMW d.o.o., Turjanci 26, 9252 Radenci. Pogodbena vrednost del znaša 51.211,06 evrov, brez DDV, rok končanja del pa je 60 koledarskih dni od podpisa pogodbe.

Strokovni in finančni nadzor nad investicijo bo izvajal Gradal, Bojan Sekereš s.p., Industrijska ulica 7, 9220 Lendava. Stroški nadzora znašajo 1.150,00 evrov, brez DDV.

Novičke avgust 2014
Datum dogodka: 15.8.2014
Slavnostna prireditev s podelitvijo priznanj in nagrade Občine Ljutomer ter priznanj županje
Datum dogodka: 9.8.2014

V soboto, 9. 8.2014, je Občina Ljutomer ob 58. prazniku, v Domu kulture Ljutomer pripravila slavnostno prireditev s podelitvijo občinskih priznanj in nagrad ter priznanj županje. Na predlog Občinskega sveta Občine Ljutomer, je letos pisno priznanje Občine Ljutomer prejel Jernej Zupančič za uspešno delovanje na gospodarskem področju, plaketo z listino in denarno nagrado Občine Ljutomer pa sta prejela mag. Janez Slavič za dolgoletno uspešno delo na področju kasaškega športa ter dr. Miran Puconja za izjemne dosežke na področju znanosti. Na predlog županje so priznanja županje prejeli Kulturno turistično društvo Festival Ljutomer za 10 let uspešnega delovanja in izjemno izvedbo ter mednarodno uveljavitev Grossmannovega festivala fantastičnega filma in vina, Društvo za osteoporozo Ljutomer za 10 let uspešnega delovanja, Klub managerjev Prlekija 2000 za 15 let uspešnega delovanja, Karate klub Ljutomer za 30 let uspešnega delovanja, Turistično društvo Ljutomer za 30 letni prispevek k ohranjanju tradicije Prleškega sejma, mag. Blaž Germšek za izjemne dosežke na področju inovacij v znanosti, mag. Katja Sudec za izjemne dosežke v mednarodnem prostoru na področju umetnosti in kulturne vzgoje ter dr. Marko Jesenšek, dekan Filozofske fakultete Univerze v Mariboru za izjemni strokovni prispevek k praznovanju 200. obletnice rojstva dr. Franca Miklošiča. Nagrade in priznanja je vsem podelila županja Občine Ljutomer, mag. Olga Karba.

30. Prleški sejen po celen Lotmerki
Datum dogodka: 9.8.2014

V soboto, 9. 8. 2014, je v Ljutomeru potekal tradicionalni, letos jubilejni 30. Prleški sejen po celen Lotmerki, kjer so se predstavili številni sejmarji, za zabavo pa so na odru poskrbeli ansambli Štrk, Prleški kvintet, Zlatih 6 in Ansambel Roka Žlindre. Sejem se je odvijal "po celen Lotmerki" s široko izbiro sejemske robe, predstavitvijo društev, domače obrti ter bogato kulturno, gostinsko in kulinarično ponudbo. Program sta povezovala Silva in Korl. Tradicionalno so nad Ljutomer poleteli golobi, sejma pa so se udeležili tudi predstavniki pobratenih občin Fulnek in Užice. Nekaj besed so številnim zbranim med drugim spregovorili županja Občine Ljutomer, mag. Olga Karba, predsednik Turističnega društva Ljutomer, Valentin Odar, predsednik Turistične zveze Slovenije, Peter Misja in predsednica Pomurske turistične zveze, Barbara Kolenc.

Nočni turnir v odbojki na mivki
Datum dogodka: 8.8.2014

V petek, 8. 8.2014, je v sklopu prireditev 58. praznika Občine Ljutomer potekal nočni turnir v odbojki na mivki - mešane postave trojk v ŠRC Kostanjevica. Turnirja se je udeležilo 14 ekip, tekme pa so trajale vse do jutranjih ur. Dogodka se je udeležila tudi županja mag. Olga Karba.

Taborski tek in pohod
Datum dogodka: 8.8.2014

V petek, 8.8.2014, je v Ljutomeru potekal 19. Taborski tek, ki ga je v sklopu 58. praznika Občine Ljutomer organizirala Športna zveza Ljutomer. Sodelovalo je 167 tekačev in 33 pohodnikov, skupaj torej 200 udeležencev. Najboljši so prejeli pokale in medalje, katere jim je podelil sekretar ŠZ Ljutomer in podpredsednik Olimpijskega komiteja Slovenije, Branko Žnidarič, prisotna pa sta bila tudi predsednik Športne zveze Ljutomer, Aleš Vrbančič in direktor občinske uprave Občine Ljutomer, Tomislav Zrinski.

Otvoritev skate poligona in košarkarskega igrišča v Ljutomeru
Datum dogodka: 8.8.2014

V petek, 8. 8.2014, sta v sklopu prireditev 58. praznika Občine Ljutomer, bila svojemu namenu predana tudi skate poligon in košarkarsko igrišče za športno dvorano ŠIC v Ljutomeru. Ob tem je vse zbrane nagovorila županja Občine Ljutomer, mag. Olga Karba, ki je pohvalila vse, ki so pripomogli k tej pridobitvi, posebej se je zahvalila mladim, ki so si dlje časa prizadevali, da bi Ljutomer dobil skate park in pri tem tudi aktivno sodelovali. Spregovoril je tudi član sveta Fundacije za šport, ki je pomagala pri izvedbi in pridobitvah teh športnih infrastruktur, Hasan Ibrić. Sledil je prvi trening Košarkarskega kluba Ljutomer na novem igrišču, skejterji pa so pokazali nekaj atrakcij na novem poligonu. Mladi so se ob tem zahvalili županji s šopkom rož.

Obrtnik leta 2014
Datum dogodka: 7.8.2014

V četrtek, 7. 8. 2014, je na Glavnem trgu v sklopu 58. občinskega praznika Občine Ljutomer, potekala prireditev Obrtnik leta 2014, ki sta jo organizirala Območna obrtno-podjetniška zbornica Ljutomer in Občina Ljutomer ob pomoči Zavarovalnice Maribor in Zavarovalnice Triglav. Območna obrtno-podjetniška zbornica Ljutomer je podelila častni naziv Obrtnik leta 2014, ki ga je letos prejel Dušan Stajnko, Mlin Stajnko iz Gajševcev. Slavnostni govornik na prireditvi je bil predsednik Upravnega odbora Obrtno-podjetniške zbornice Slovenije Branko Meh, vse prisotne pa sta nagovorila tudi županja Občine Ljutomer mag. Olga Karba in predsednik Območne obrtno-podjetniške zbornice Ljutomer, Daniel Zelko. Ob podelitvi priznanja obrtniku leta, se jim je na odru pridružil tudi v.d. direktorja Obrtno-podjetniške zbornice Slovenije, Danijel Lamberger. Za kulturni program je poskrbela Mojca Prejac.

Zgodbe o uspehih pomurskih menedžerk
Datum dogodka: 7.8.2014

V četrtek, 7.8.2014, je v poročni dvorani Mestne hiše v Ljutomeru potekala okrogla miza na kateri so pomurske menedžerke predstavile svoje zgodbe o uspehih in pomembnosti povezovanja. Na okrogli mizi so sodelovale Jasmina Sotošek Passero, mojstrica v proizvodnji čokolade, Luzmila Soto Bravo – Luz iz Pachamama centra v Kunovi, Tanja Buzeti, magistra živilske tehnologije, Polona Gjörek, lastnica trgovine Bioteka, Sara Rajh, pridelovalka bio hrane in sedaj izdelovalka nakita, Pavla Majcen, direktorica Komunalnega podjetja Ormož,  Lidija Belovič iz Beltinke in Mira Zelko iz Steklarstva Zelko.

Občina na prostem
Datum dogodka: 6.8.2014

V sklopu 58. občinskega praznika je v sredo, 6.8.2014, na Glavnem trgu potekala predstavitev državnih organov, javnih zavodov in podjetij, druženje ter klepet z županjo in s predstavniki občinske uprave. Na prostem so se predstavili Občina Ljutomer, Upravna enota Ljutomer, Splošna knjižnica Ljutomer, Lokalna turistična organizacija Prlekija Ljutomer, Center za socialno delo Ljutomer, Zdravstveni dom Ljutomer, Zavod za šport, izbraževanje odraslih in mladino Ljutomer, Javno podjetje Prlekija, Komunalno stanovanjsko podjetje, Dom starejših občanov, OŠ Ivana Cankarja Ljutomer, GŠ Slavka Osterca Ljutomer, Gimnazija Franca Miklošiča Ljutomer, OŠ Stročja vas, OŠ Janka Ribiča Cezanjevci, Vrtec Ljutomer, Javni sklad RS za kulturne dejavnosti in Rdeči križ.

Zabavne kopališke igre
Datum dogodka: 6.8.2014

V sredo, 6.8.2014, so na letnem kopališču v Ljutomeru potekale zabavne kopališke igre Lotmerk na vodi. V okviru občinskega praznika je dogodek organizirala Športna zveza Ljutomer. Ekipe so se pomerile v štirih igrah katere so bile zabavne, hkrati pa so od sodelujočih zahtevale določen napor in spretnosti. Dogodek so popestrile tudi plesalke Plesne šole Urška Pomurje.

Strani