Zaključna konferenca projekta CoolHeating

V prostorih Občine Ljutomer je v ponedeljek, 19. novembra 2018, potekala zaključna konferenca projekta CoolHeating. Občina Ljutomer je v sklopu projekta, ki je financiran iz programa Horizont2020, pridobila študijo o možni izgradnji obrata sistema modularnega daljinskega sistem ogrevanja na Cvenu. Študija vsebuje tehnični koncept in morebitni poslovni model takega obrata, ki pa se ga lahko uporabi tudi na drugi lokaciji. Na zaključni konferenci je bilo prestavljeno dosedanje delo na projektu, predstavljeni pa so bili tudi primer daljinskega ogrevanja v Lenartu, novi vzorci poslovnih modelov, ki se uporabljajo v energetiki, sheme financiranja projektov daljinskih sistemov ogrevanja s stani Ministrstva za infrastrukturo ter skupnostni pristopi k rabi obnovljivih virov energije. Na konferenci so se predstavili tudi dijaki Gimnazije Franca Miklošiča iz Ljutomera, ki so predstavili svojo delo v sklopu natečaja Trajnostna energija, na katerem so prejeli prvo nagrado.