Pogovor s kmetijsko ministrico dr. Aleksandro Pivec

V sredo, 20. novembra 2019, je Ljutomer obiskala kmetijska ministrica dr. Aleksandra Pivec, ki se je skupaj s sodelavci v Županatu Mestne hiše Ljutomer srečala z županjo Občine Ljutomer mag. Olgo Karba, podžupanoma Občine Ljutomer Nikom Miholičem in Jankom Špindlerjem, direktorico občinske uprave Angelo Lukman in nekaterimi sodelavci iz občinske uprave. Govora je bilo o uničevanju horizontalnih vinogradniških teras na območju Jeruzalemskih goric, bonitiranju kmetijskih zemljišč in problemih plačevanja odškodnine zaradi spremembe namembnosti zemljišč, odkupu zemljišč od Sklada kmetijskih zemljišč in gozdov RS za potrebe nove poslovne cone, o prihodnji skupni kmetijski politiki, spodbujanju investicij v deficitarne panoge, ustvarjanjem pogojev za širitev družinskih kmetij ter spodbujanju dopolnilnih dejavnosti, ki bi prinašale zaposlitve na manjših kmetijah. Ministrica dr. Pivčeva je prisluhnila »težavam« s terena in obljubila, da bodo s sodelavci poiskali rešitve, ki bodo pomagale premagovati nastale ovire.