Občni zbor KD Ivan Kaučič Ljutomer

V petek, 31. februarja 2020, je v gostišču Stari hrast v Radomerju potekal občni zbor Kulturnega društva (KD) Ivan Kaučič Ljutomer. Gre za največje kulturno društvo v občini, ki združuje osem sekcij (Ljutomerski oktet, pihalni orkester, gledališka skupina, likovna sekcija, literarno dramska sekcija, tamburaški orkester, dekliška skupina Evridika, multimedijska sekcija). Glede na predstavljena poročila posameznih vodij sekcij so bili člani v letu 2019 izredno dejavni. Poleg vsakotedenskih vaj so organizirali samostojne nastope, največkrat pa so s svojim programom udeleževali različnih prireditev. Na tokratnem občnem zboru so sprejeli bogat program dela za letošnje leto, kot je dejala predsednica društva Mira Rebernik Žižek pa si bodo letos prizadevali ponovno pripraviti društveno prireditev, na kateri se bodo predstavile prav vse sekcije društva. Kot gost je na zboru spregovoril podžupan občine Ljutomer Niko Miholič. Čestital je prisotnim za izvedbo bogatega programa v lanskem letu, posebej pa je poudaril pristop k oglaševanju prireditev, ki so po mnenju podžupana odlične, vendar nekatere preslabo obiskane. Oglaševanje prireditev bo, kot je dodal podžupan, urejeno tudi preko projekta »Zadruga«, ki bo zaživel v letošnjem letu.