Nov najemnik turističnega objekta TIC na Jeruzalemu

Občina Ljutomer je oddala turistični objekt TIC na Jeruzalemu v najem izbranemu ponudniku – TIRS, Boštjan Ivajnšič s.p., Radomerje 9 f, 9240 Ljutomer. Za izbor najemnika je Občina Ljutomer izvedla javno zbiranje ponudb, ki je bilo objavljeno na spletni strani Občine Ljutomer. Javno odpiranje ponudb je bilo opravljeno v ponedeljek, 24. aprila 2017, v sejni sobi Občine Ljutomer. V zakonitem roku sta prispeli dve ponudbi. Komisija je v torek, 25. aprila 2017, izvedla ocenjevanje ponudb in kot najprimernejšega izbrala omenjenega samostojnega podjetnika, s katerim je bila tudi sklenjena najemna pogodba.