Ljutomerska prometna strategija predstavljena Mariborčanom

Občino Ljutomer so v sredo, 17. maja 2017, obiskali predstavniki mestne Občine Maribor in člani Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu Občine Maribor. Goste sta sprejema podžupan občine Ljutomer Janko Špindler in višji svetovalec ljutomerske občinske uprave Mitja Kolbl. Namen obiska je bil seznanitev z ukrepi Občine Ljutomer na področju trajnostne mobilnosti in izmenjava izkušenj glede dela občinskih svetov za preventivo in vzgojo v cestnem prometu. Navzoči so si ogledali tudi prenovljeno stanovanjsko sosesko Juršovka, kjer so se seznanili z izvedenimi ukrepi.