Letna skupščina Združenja borcev za vrednote NOB Ljutomer

Člani Združenja borcev za vrednote narodnoosvobodilnega boja (NOB) Ljutomer so se v ponedeljek, 4. marca 2019, zbrali na letni skupščini. Pregledali so delo združenja v preteklem letu, se seznanili s finančnim poslovanje ter sprejeli smernice za delo v tekočem letu. V uvodu skupščine je major Anton Kosi pripravil zanimivo predavanje na temo Domoljubja. Predsednik združenja borcev za vrednote NOB Ljutomer Franc Slokan in  predsednik pokrajinskega sveta Boris Edšidt sta ob tej priložnosti Pavlu Šercu podelila srebrno plaketo Zveze združenj borcev za vrednote NOB Slovenije.