Kožühaje na Cvenu

Turistično društvo (TD) Cven je v soboto, 21. septembra 2019, organiziralo tradicionalno prireditev Kožühaje, s katerim želijo tudi mlajšim rodovom obuditi kmečko opravilo iz preteklosti. Dopoldne so v okviru prireditve otroci pod vodstvom slikarke Marjane Kmet ustvarjali risbice, ki so jih v okviru popoldanskega dela dogajanja postavili na ogled obiskovalcem. Popoldanski del je zaznamovalo kožühaje koruze na kmečkem vozu, katerega sta se med drugim udeležila tudi podžupan Občine Ljutomer Niko Miholič in predsednica Občinske turistične zveze Marija Gaube. Pridne gospodinje, članice TD Cven, so na ogled postavile tudi bogato kulinarično razstavo.