Evropska noč raziskovalcev na GFML

Gimnazija Franca Miklošiča Ljutomer se je skupaj z Univerzo v Mariboru in Univerzo na Primorskem vključila v Evropsko noč raziskovalcev z naslovom Varni z znanostjo (Safe with Science). Profesorji GFML so 28. septembra 2018 skupaj z zunanjimi sodelavci dijakom pripravili predstavitve zanimivih tem. Predavatelji so govorili o participativni vlogi mladih v vzgoji in izobraževanju (dr. Mateja Marovič), vplivih svetlobe na človeka in druge žive organizme (dr. Marija Meznarič), skrivnostih nočnega neba (dr. Simon Ülen in Bojan Jandrašič), pomenu športne diagnostike za varen šport (dr. Samo Rauter in dr. Saša Vrbnjak), sintezi in značilnostih nanomaterialov (dr. Olivija Plohl), lastnostih in uporabi plastičnih izdelkov (dr. Jasmina Filipič Pušnik), taborskem gibanju (dr. Miran Puconja), vzgoji preko umetniške izkušnje (dr. Petra Štirn Janota in Jure Markota), izjemnosti in povprečnosti v izobraževanju (dr. Tadej Pirc) in varni uporabi e-okolja pri učenju jezika (dr. Polonca Šek Mertük), dijakom pa je bil na voljo tudi EU-kotiček, ki je ponujal aktualne informacije o tem, kako postati raziskovalec (Europe Direct Pomurje).