31. skupščina Občinske turistične zveze Ljutomer

Občinska turistična zveza (OTZ) je 27. 3. 2018 opravila svojo 31. skupščino, ki je potekala v prijetnem in sproščenem vzdušju.

V uvodu je vse prisotne pozdravila predsednica Marija Gaube. Podala je podrobno poročilu o uspešnem delu v preteklem letu in s ponosom povedala, da je zelo vesela, da ji je uspelo ponovno oživiti OTZ in med seboj povezati vsa turistična društva, ki so se aktivno vključevala v delo OTZ. V letu 2017 je med drugim bila spremenjena grafična podoba zveze, tako, da ima OTZ nov logotip, stojalo s tiskom, svojo spletno stran, facebook in Googlov koledar. V letu 2018 bodo aktivnosti usmerili v obeležitev 150. obletnice 1. slovenskega tabora, postavili drugo »Zeleno okno« v Cezanjevcih (prvo okno stoji na Jeruzalemu), se udeležili dogodkov posamičnih turističnih društev z namenom medsebojnega sodelovanja in dviga kakovosti same organizacije posameznih prireditev.

Skupščine se je udeležila tudi predsednica Pomurske turistične zveze (PTZ) Barbara Kolenc in Tjaša Kos kot kandidatka za novo predsednico PTZ. S strani Občine Ljutomer sta se skupščine udeležila Bojana B. Škrlec in Aleš Vaupotič, ki sta izrekla pohvalo in zahvalo za vse izvedene dejavnosti ter OTZ zaželela uspešno delo, predvsem pa dobro sodelovanje tudi v prihodnje.