OM - CHANTING-TEHNIKA S PRVINSKIM ZVOKOM OM

OM - CHANTING-TEHNIKA S PRVINSKIM ZVOKOM OM

Ura: 17:00
Organizator: VGC Pomurje - enota Ljutomer
Kontakt: 031 212 393
Povezava:
Lokacija: Prostori VGC Pomurja – enota Ljutomer Ormoška 22