MEDVRSTNIŠKO INFORMIRANJE MLADIH - DOGODEK ODPADE

MEDVRSTNIŠKO INFORMIRANJE MLADIH - DOGODEK ODPADE

Ura: 09:00
Organizator: MCP-združenje NVO
Kontakt: Matevž Jenko, t: 02 584 80 33; Drago Vaupotič, t: 070 474 359; Rudi Stegmüller, t: 031 525 367
Povezava:
Lokacija: MCP Sp. Kamenščak 23